Learniv
▷ Verleden tijd engels BE / AM / IS / ARE | Learniv.com
Learniv.com  >  nl  >  Engels onregelmatige werkwoorden  >  be / am / is / are


Verleden tijd engels be
am
is
are

A1 Vertaling: worden, zijn, wezen

Infinitief

be

am

is

are

[bi:]
[æm]
[ɪz]
[ɑːə]

Verleden tijd

was

were

[wɒz]
[wɜː]

Vervoeging onregelmatige werkwoorden [be / am / is / are]

Conjugatie is de creatie van afgeleide vormen van een werkwoord zijn hoofdonderdelen van inflectie (verandering van vorm volgens grammaticale regels). Zo kan het werkwoord "onderbreking" worden geconjugeerd vormen de woorden breken, pauzes, brak, gebroken en breken.

De term conjugatie wordt alleen toegepast op de verbuiging van werkwoorden, en niet andere delen van spraak (verbuiging van naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden heet declinatie). Ook wordt vaak beperkt tot aanduiding van de vorming van eindige vormen van een werkwoord - deze kunnen worden aangeduid als geconjugeerde vormen, in tegenstelling tot niet-eindige vormen, zoals de infinitief of gerund, die meestal niet voor de meeste te markeren grammaticale categorieën.

vervoeging is ook de traditionele naam voor een groep van werkwoorden die een soortgelijke vervoeging patroon in een bepaalde taal (een werkwoord klasse) te delen. Een werkwoord niet alle standaard conjugatie patronen van de taal niet volgt wordt gezegd dat een onregelmatige verb .

  ...   ... Meer informatie

Cadeau

I
am 
you
are 
he/she/it
is 
we
are 
you
are 
they
are 

Onvoltooid tegenwoordige tijd

I
am being 
you
are being 
he/she/it
is being 
we
are being 
you
are being 
they
are being 

Verleden tijd

I
was 
you
were 
he/she/it
was 
we
were 
you
were 
they
were 

Onvoltooid verleden tijd

I
was being 
you
were being 
he/she/it
was being 
we
were being 
you
were being 
they
were being 

Voltooid tegenwoordige tijd

I
have been 
you
have been 
he/she/it
has been 
we
have been 
you
have been 
they
have been 

Tegenwoordige tijd continue

I
have been being 
you
have been being 
he/she/it
has been being 
we
have been being 
you
have been being 
they
have been being 

Voltooid verleden tijd

I
had been 
you
had been 
he/she/it
had been 
we
had been 
you
had been 
they
had been 

Past perfect continue

I
had been being 
you
had been being 
he/she/it
had been being 
we
had been being 
you
had been being 
they
had been being 

Toekomst

I
will be 
you
will be 
he/she/it
will be 
we
will be 
you
will be 
they
will be 

Future continue

I
will be being 
you
will be being 
he/she/it
will be being 
we
will be being 
you
will be being 
they
will be being 

Toekomst perfect

I
will have been 
you
will have been 
he/she/it
will have been 
we
will have been 
you
will have been 
they
will have been 

Future perfect continue

I
will have been being 
you
will have been being 
he/she/it
will have been being 
we
will have been being 
you
will have been being 
they
will have been being 

Voorwaardelijk
(Conditional)
onregelmatige werkwoorden [be / am / is / are]

causaliteit (ook aangeduid als veroorzaking of oorzakelijk) is beïnvloeding waarbij één gebeurtenis, proces, toestand of voorwerp (een oorzaken) draagt ​​bij aan de productie van andere gebeurtenis, proces, toestand of voorwerp (invloed) waarvan de oorzaak is gedeeltelijk verantwoordelijk voor de werking en het effect is mede afhankelijk van de oorzaak. In het algemeen is een werkwijze heeft vele oorzaken, die eveneens wordt gezegd dat oorzakelijke factoren, en liggen allemaal in het verleden. Een effect kan op zijn beurt een oorzaak van, of oorzakelijke factor voor vele andere effecten, die allemaal liggen in de toekomst.

voorwaardelijke wijs (afgekort cond) een grammaticale zin gebruikt in voorwaardelijke zin een propositie waarvan de geldigheidsduur is afhankelijk van een bepaalde voorwaarde, eventueel counterfactuele.

Engels heeft geen verbuigend (morfologische) voorwaardelijke wijs, behalve in zo veel als de modale werkwoorden kunnen, macht, wel en niet zou kunnen in sommige contexten worden als voorwaardelijke vormen van kan beschouwd, kan, zal en zal respectievelijk. Wat is het Engels voorwaardelijke wijs (of alleen de voorwaardelijke) genoemd wordt gevormd periphrastically met behulp van de modale werkwoord zou in combinatie met de kale infinitief van de volgende werkwoord. (Af en toe moet wordt gebruikt in plaats van zou doen met een first person onderwerp -.. Zien, zullen en zal ook de eerder genoemde modale werkwoorden had kunnen, mogen en moeten kunnen vervangen zou doen om de juiste modaliteit in aanvulling op conditionaliteit express)

  ...   ... Meer informatie

voorwaardelijke aanwezig
(Conditional present)

I
would be 
you
would be 
he/she/it
would be 
we
would be 
you
would be 
they
would be 

Voorwaardelijke onderhavige progressieve
(Conditional present progressive)

I
would be being 
you
would be being 
he/she/it
would be being 
we
would be being 
you
would be being 
they
would be being 

voorwaardelijke perfect
(Conditional perfect)

I
would have been 
you
would have been 
he/she/it
would have been 
we
would have been 
you
would have been 
they
would have been 

Voorwaardelijke perfectioneren progressieve
(Conditional perfect progressive)

I
would have been being 
you
would have been being 
he/she/it
would have been being 
we
would have been being 
you
would have been being 
they
would have been being 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
onregelmatige werkwoorden [be / am / is / are]

subjunctief is een grammaticale stemming, een kenmerk van de uitspraak dat de houding van de spreker in de richting van het aangeeft. Conjunctief vormen van werkwoorden worden meestal gebruikt om verschillende staten van uitdrukken onwerkelijkheid, zoals: wens, emotie, mogelijkheid, oordeel, mening, verplichting, of een actie die nog niet heeft plaatsgevonden; de precieze situaties waarin ze gebruikt worden variëren per taal. De conjunctief is een van de irrealis stemmingen, die verwijzen naar wat niet per se echt. Het wordt vaak in contrast met de indicatieve, een indicatief die hoofdzakelijk wordt gebruikt om dat er iets aan te geven is een constatering van een feit.

subjunctieven het vaakst voorkomen, maar niet uitsluitend, in bijzinnen, in het bijzonder die-clausules. Voorbeelden van de conjunctief in het Engels zijn te vinden in de zinnen: "Ik stel voor dat u voorzichtig zijn" en "Het is belangrijk dat ze blijven aan uw zijde."

De aanvoegende wijs in het Engels is een clausule type dat wordt gebruikt in sommige contexten waarin niet-reële mogelijkheden, bijvoorbeeld beschrijven "Het is cruciaal dat je hier te zijn" en "Het is van cruciaal belang dat hij vroeg aan te komen." In het Engels, de conjunctief is syntactische in plaats van inflectionele, aangezien er geen specifiek conjunctief werkwoordsvorm. Veeleer conjunctief clausules werven de naakte vorm van het werkwoord die ook wordt gebruikt in diverse andere constructies.

  ...   ... Meer informatie

Present conjunctief
(Present subjunctive)

I
be 
you
be; beest 
he/she/it
be 
we
be 
you
be 
they
be 

Past conjunctief
(Past subjunctive)

I
were 
you
were; wert 
he/she/it
were 
we
were 
you
were 
they
were 

Past perfect conjunctief
(Past perfect subjunctive)

I
had been 
you
had been 
he/she/it
had been 
we
had been 
you
had been 
they
had been 

Imperativ
(Imperativ)
onregelmatige werkwoorden [be / am / is / are]

gebiedende wijs is een grammaticale stemming die vormen een opdracht of verzoek.

Een voorbeeld van een werkwoord gebruikt in de gebiedende wijs is het Engels zinsnede "Go." Een dergelijke imperatieven impliceren een tweede persoon onderwerp (je), maar sommige andere talen hebben ook eerste en de derde persoon eisen, met de betekenis van "laten we (iets te doen)" of "laat ze (iets te doen)" (De formulieren kunnen alternatief cohortative en jussive) worden genoemd.

  ...   ... Meer informatie

Imperativ
(Imperativ)

I
be 
you
Let´s be 
he/she/it
be 
we
 
you
 
they
 

Deelwoord
(Participle)
onregelmatige werkwoorden [be / am / is / are]

In taal-, a participle (ptcp) is een vorm van nonfinite werkwoord omvat perfective of continuatieve aspect in talrijke tijden. Een participium kan eveneens als een bijvoeglijk naamwoord of een bijwoord. Bijvoorbeeld, in "gekookte aardappelen", gekookte de deelwoord van het werkwoord kook, adjectivally modificeren van de aardappel naamwoord; in "liep ons haveloze," haveloze is het voltooid deelwoord van het werkwoord vod, bijwoordelijk kwalificatie van het werkwoord liep.

  ...   ... Meer informatie

Onvoltooid deelwoord
(Present participle)

I
being 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Voltooid deelwoord
(Past participle)

I
been 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Werkwoorden
(Phrasal verbs)
onregelmatige werkwoorden [be / am / is / are]

be about

be after

be at

be behind with

be by

be down

be down for

be down on

be for

be in

be in for

be in on

be in with

be off

be on

be on at

be on to

be out

be out for

be out of

be over

be through

be through with

be up

be up against

be up to

be well up inOnregelmatige werkwoorden