Learniv
▷ Verleden tijd engels BEAR | Learniv.com
Learniv.com  >  nl  >  Engels onregelmatige werkwoorden  >  bear


Verleden tijd engels bear

B2 Vertaling: afleggen, dragen, ondergaan, lijden, velen, verdragen, doorstaan, uitstaan, uithouden, naar buiten brengen, opbrengen, uitgerust zijn met, bevallen, gelegen zijn, opleveren, voortbrengen, afwerpen, baren, verduren, torsen, teweegbrengen, het leven schenke

Infinitief

bear

[beə]

Verleden tijd

bore

bare *

[bɔː]
[beə]

Voltooid deelwoord

borne

born

[bɔːn]
[bɔː ]


* Dit formulier is verouderd of worden gebruikt in speciale gevallen of sommige dialecten
Zie ook onregelmatige werkwoorden:

Infinitief

Verleden tijd

Voltooid deelwoord

forbore
forbare

forborne
forborn

misbore
misbare

misborne
misborn

overbore
overbare

overborne
overborn

underbore
underbare

underborne
underborn


Vervoeging onregelmatige werkwoorden [bear]

Conjugatie is de creatie van afgeleide vormen van een werkwoord zijn hoofdonderdelen van inflectie (verandering van vorm volgens grammaticale regels). Zo kan het werkwoord "onderbreking" worden geconjugeerd vormen de woorden breken, pauzes, brak, gebroken en breken.

De term conjugatie wordt alleen toegepast op de verbuiging van werkwoorden, en niet andere delen van spraak (verbuiging van naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden heet declinatie). Ook wordt vaak beperkt tot aanduiding van de vorming van eindige vormen van een werkwoord - deze kunnen worden aangeduid als geconjugeerde vormen, in tegenstelling tot niet-eindige vormen, zoals de infinitief of gerund, die meestal niet voor de meeste te markeren grammaticale categorieën.

vervoeging is ook de traditionele naam voor een groep van werkwoorden die een soortgelijke vervoeging patroon in een bepaalde taal (een werkwoord klasse) te delen. Een werkwoord niet alle standaard conjugatie patronen van de taal niet volgt wordt gezegd dat een onregelmatige verb .

  ...   ... Meer informatie

Cadeau

I
bear 
you
bear 
he/she/it
bears 
we
bear 
you
bear 
they
bear 

Onvoltooid tegenwoordige tijd

I
am bearing 
you
are bearing 
he/she/it
is bearing 
we
are bearing 
you
are bearing 
they
are bearing 

Verleden tijd

I
bore; bare 
you
bore; bare 
he/she/it
bore; bare 
we
bore; bare 
you
bore; bare 
they
bore; bare 

Onvoltooid verleden tijd

I
was bearing 
you
were bearing 
he/she/it
was bearing 
we
were bearing 
you
were bearing 
they
were bearing 

Voltooid tegenwoordige tijd

I
have borne; born 
you
have borne; born 
he/she/it
has borne; born 
we
have borne; born 
you
have borne; born 
they
have borne; born 

Tegenwoordige tijd continue

I
have been bearing 
you
have been bearing 
he/she/it
has been bearing 
we
have been bearing 
you
have been bearing 
they
have been bearing 

Voltooid verleden tijd

I
had borne; born 
you
had borne; born 
he/she/it
had borne; born 
we
had borne; born 
you
had borne; born 
they
had borne; born 

Past perfect continue

I
had been bearing 
you
had been bearing 
he/she/it
had been bearing 
we
had been bearing 
you
had been bearing 
they
had been bearing 

Toekomst

I
will bear 
you
will bear 
he/she/it
will bear 
we
will bear 
you
will bear 
they
will bear 

Future continue

I
will be bearing 
you
will be bearing 
he/she/it
will be bearing 
we
will be bearing 
you
will be bearing 
they
will be bearing 

Toekomst perfect

I
will have borne; born 
you
will have borne; born 
he/she/it
will have borne; born 
we
will have borne; born 
you
will have borne; born 
they
will have borne; born 

Future perfect continue

I
will have been bearing 
you
will have been bearing 
he/she/it
will have been bearing 
we
will have been bearing 
you
will have been bearing 
they
will have been bearing 

Voorwaardelijk
(Conditional)
onregelmatige werkwoorden [bear]

causaliteit (ook aangeduid als veroorzaking of oorzakelijk) is beïnvloeding waarbij één gebeurtenis, proces, toestand of voorwerp (een oorzaken) draagt ​​bij aan de productie van andere gebeurtenis, proces, toestand of voorwerp (invloed) waarvan de oorzaak is gedeeltelijk verantwoordelijk voor de werking en het effect is mede afhankelijk van de oorzaak. In het algemeen is een werkwijze heeft vele oorzaken, die eveneens wordt gezegd dat oorzakelijke factoren, en liggen allemaal in het verleden. Een effect kan op zijn beurt een oorzaak van, of oorzakelijke factor voor vele andere effecten, die allemaal liggen in de toekomst.

voorwaardelijke wijs (afgekort cond) een grammaticale zin gebruikt in voorwaardelijke zin een propositie waarvan de geldigheidsduur is afhankelijk van een bepaalde voorwaarde, eventueel counterfactuele.

Engels heeft geen verbuigend (morfologische) voorwaardelijke wijs, behalve in zo veel als de modale werkwoorden kunnen, macht, wel en niet zou kunnen in sommige contexten worden als voorwaardelijke vormen van kan beschouwd, kan, zal en zal respectievelijk. Wat is het Engels voorwaardelijke wijs (of alleen de voorwaardelijke) genoemd wordt gevormd periphrastically met behulp van de modale werkwoord zou in combinatie met de kale infinitief van de volgende werkwoord. (Af en toe moet wordt gebruikt in plaats van zou doen met een first person onderwerp -.. Zien, zullen en zal ook de eerder genoemde modale werkwoorden had kunnen, mogen en moeten kunnen vervangen zou doen om de juiste modaliteit in aanvulling op conditionaliteit express)

  ...   ... Meer informatie

voorwaardelijke aanwezig
(Conditional present)

I
would bear 
you
would bear 
he/she/it
would bear 
we
would bear 
you
would bear 
they
would bear 

Voorwaardelijke onderhavige progressieve
(Conditional present progressive)

I
would be bearing 
you
would be bearing 
he/she/it
would be bearing 
we
would be bearing 
you
would be bearing 
they
would be bearing 

voorwaardelijke perfect
(Conditional perfect)

I
would have borne; born 
you
would have borne; born 
he/she/it
would have borne; born 
we
would have borne; born 
you
would have borne; born 
they
would have borne; born 

Voorwaardelijke perfectioneren progressieve
(Conditional perfect progressive)

I
would have been bearing 
you
would have been bearing 
he/she/it
would have been bearing 
we
would have been bearing 
you
would have been bearing 
they
would have been bearing 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
onregelmatige werkwoorden [bear]

subjunctief is een grammaticale stemming, een kenmerk van de uitspraak dat de houding van de spreker in de richting van het aangeeft. Conjunctief vormen van werkwoorden worden meestal gebruikt om verschillende staten van uitdrukken onwerkelijkheid, zoals: wens, emotie, mogelijkheid, oordeel, mening, verplichting, of een actie die nog niet heeft plaatsgevonden; de precieze situaties waarin ze gebruikt worden variëren per taal. De conjunctief is een van de irrealis stemmingen, die verwijzen naar wat niet per se echt. Het wordt vaak in contrast met de indicatieve, een indicatief die hoofdzakelijk wordt gebruikt om dat er iets aan te geven is een constatering van een feit.

subjunctieven het vaakst voorkomen, maar niet uitsluitend, in bijzinnen, in het bijzonder die-clausules. Voorbeelden van de conjunctief in het Engels zijn te vinden in de zinnen: "Ik stel voor dat u voorzichtig zijn" en "Het is belangrijk dat ze blijven aan uw zijde."

De aanvoegende wijs in het Engels is een clausule type dat wordt gebruikt in sommige contexten waarin niet-reële mogelijkheden, bijvoorbeeld beschrijven "Het is cruciaal dat je hier te zijn" en "Het is van cruciaal belang dat hij vroeg aan te komen." In het Engels, de conjunctief is syntactische in plaats van inflectionele, aangezien er geen specifiek conjunctief werkwoordsvorm. Veeleer conjunctief clausules werven de naakte vorm van het werkwoord die ook wordt gebruikt in diverse andere constructies.

  ...   ... Meer informatie

Present conjunctief
(Present subjunctive)

I
bear 
you
bear 
he/she/it
bear 
we
bear 
you
bear 
they
bear 

Past conjunctief
(Past subjunctive)

I
bore; bare 
you
bore; bare 
he/she/it
bore; bare 
we
bore; bare 
you
bore; bare 
they
bore; bare 

Past perfect conjunctief
(Past perfect subjunctive)

I
had borne; born 
you
had borne; born 
he/she/it
had borne; born 
we
had borne; born 
you
had borne; born 
they
had borne; born 

Imperativ
(Imperativ)
onregelmatige werkwoorden [bear]

gebiedende wijs is een grammaticale stemming die vormen een opdracht of verzoek.

Een voorbeeld van een werkwoord gebruikt in de gebiedende wijs is het Engels zinsnede "Go." Een dergelijke imperatieven impliceren een tweede persoon onderwerp (je), maar sommige andere talen hebben ook eerste en de derde persoon eisen, met de betekenis van "laten we (iets te doen)" of "laat ze (iets te doen)" (De formulieren kunnen alternatief cohortative en jussive) worden genoemd.

  ...   ... Meer informatie

Imperativ
(Imperativ)

I
bear 
you
Let´s bear 
he/she/it
bear 
we
 
you
 
they
 

Deelwoord
(Participle)
onregelmatige werkwoorden [bear]

In taal-, a participle (ptcp) is een vorm van nonfinite werkwoord omvat perfective of continuatieve aspect in talrijke tijden. Een participium kan eveneens als een bijvoeglijk naamwoord of een bijwoord. Bijvoorbeeld, in "gekookte aardappelen", gekookte de deelwoord van het werkwoord kook, adjectivally modificeren van de aardappel naamwoord; in "liep ons haveloze," haveloze is het voltooid deelwoord van het werkwoord vod, bijwoordelijk kwalificatie van het werkwoord liep.

  ...   ... Meer informatie

Onvoltooid deelwoord
(Present participle)

I
bearing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Voltooid deelwoord
(Past participle)

I
borne; born 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Werkwoorden
(Phrasal verbs)
onregelmatige werkwoorden [bear]

bear away

bear down on

bear down

bear out

bear up

bear upon

bear with

send off for

send on

send out

send out for

send up

be in with

be off

be on

be on at

be on to

be out

be out for

be out of

be over

be through

be through with

be up

be up against

be up to

be well up inOnregelmatige werkwoorden