Learniv
▷ Verleden tijd engels BECOME | Learniv.com
Learniv.com  >  nl  >  Engels onregelmatige werkwoorden  >  become


Verleden tijd engels become

A2 Vertaling: gebeuren, worden, toegaan, raken, goed staan, voortgang hebben

Infinitief

become

[bɪˈkʌm]

Verleden tijd

became

[bɪˈkeɪm]

Voltooid deelwoord

become

[bɪˈkʌm]


Zie ook onregelmatige werkwoorden:

Infinitief

Verleden tijd

Voltooid deelwoord

misbecame

misbecome


Vervoeging onregelmatige werkwoorden [become]

Conjugatie is de creatie van afgeleide vormen van een werkwoord zijn hoofdonderdelen van inflectie (verandering van vorm volgens grammaticale regels). Zo kan het werkwoord "onderbreking" worden geconjugeerd vormen de woorden breken, pauzes, brak, gebroken en breken.

De term conjugatie wordt alleen toegepast op de verbuiging van werkwoorden, en niet andere delen van spraak (verbuiging van naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden heet declinatie). Ook wordt vaak beperkt tot aanduiding van de vorming van eindige vormen van een werkwoord - deze kunnen worden aangeduid als geconjugeerde vormen, in tegenstelling tot niet-eindige vormen, zoals de infinitief of gerund, die meestal niet voor de meeste te markeren grammaticale categorieën.

vervoeging is ook de traditionele naam voor een groep van werkwoorden die een soortgelijke vervoeging patroon in een bepaalde taal (een werkwoord klasse) te delen. Een werkwoord niet alle standaard conjugatie patronen van de taal niet volgt wordt gezegd dat een onregelmatige verb .

  ...   ... Meer informatie

Cadeau

I
become 
you
become 
he/she/it
becomes 
we
become 
you
become 
they
become 

Onvoltooid tegenwoordige tijd

I
am becoming 
you
are becoming 
he/she/it
is becoming 
we
are becoming 
you
are becoming 
they
are becoming 

Verleden tijd

I
became 
you
became 
he/she/it
became 
we
became 
you
became 
they
became 

Onvoltooid verleden tijd

I
was becoming 
you
were becoming 
he/she/it
was becoming 
we
were becoming 
you
were becoming 
they
were becoming 

Voltooid tegenwoordige tijd

I
have become 
you
have become 
he/she/it
has become 
we
have become 
you
have become 
they
have become 

Tegenwoordige tijd continue

I
have been becoming 
you
have been becoming 
he/she/it
has been becoming 
we
have been becoming 
you
have been becoming 
they
have been becoming 

Voltooid verleden tijd

I
had become 
you
had become 
he/she/it
had become 
we
had become 
you
had become 
they
had become 

Past perfect continue

I
had been becoming 
you
had been becoming 
he/she/it
had been becoming 
we
had been becoming 
you
had been becoming 
they
had been becoming 

Toekomst

I
will become 
you
will become 
he/she/it
will become 
we
will become 
you
will become 
they
will become 

Future continue

I
will be becoming 
you
will be becoming 
he/she/it
will be becoming 
we
will be becoming 
you
will be becoming 
they
will be becoming 

Toekomst perfect

I
will have become 
you
will have become 
he/she/it
will have become 
we
will have become 
you
will have become 
they
will have become 

Future perfect continue

I
will have been becoming 
you
will have been becoming 
he/she/it
will have been becoming 
we
will have been becoming 
you
will have been becoming 
they
will have been becoming 

Voorwaardelijk
(Conditional)
onregelmatige werkwoorden [become]

causaliteit (ook aangeduid als veroorzaking of oorzakelijk) is beïnvloeding waarbij één gebeurtenis, proces, toestand of voorwerp (een oorzaken) draagt ​​bij aan de productie van andere gebeurtenis, proces, toestand of voorwerp (invloed) waarvan de oorzaak is gedeeltelijk verantwoordelijk voor de werking en het effect is mede afhankelijk van de oorzaak. In het algemeen is een werkwijze heeft vele oorzaken, die eveneens wordt gezegd dat oorzakelijke factoren, en liggen allemaal in het verleden. Een effect kan op zijn beurt een oorzaak van, of oorzakelijke factor voor vele andere effecten, die allemaal liggen in de toekomst.

voorwaardelijke wijs (afgekort cond) een grammaticale zin gebruikt in voorwaardelijke zin een propositie waarvan de geldigheidsduur is afhankelijk van een bepaalde voorwaarde, eventueel counterfactuele.

Engels heeft geen verbuigend (morfologische) voorwaardelijke wijs, behalve in zo veel als de modale werkwoorden kunnen, macht, wel en niet zou kunnen in sommige contexten worden als voorwaardelijke vormen van kan beschouwd, kan, zal en zal respectievelijk. Wat is het Engels voorwaardelijke wijs (of alleen de voorwaardelijke) genoemd wordt gevormd periphrastically met behulp van de modale werkwoord zou in combinatie met de kale infinitief van de volgende werkwoord. (Af en toe moet wordt gebruikt in plaats van zou doen met een first person onderwerp -.. Zien, zullen en zal ook de eerder genoemde modale werkwoorden had kunnen, mogen en moeten kunnen vervangen zou doen om de juiste modaliteit in aanvulling op conditionaliteit express)

  ...   ... Meer informatie

voorwaardelijke aanwezig
(Conditional present)

I
would become 
you
would become 
he/she/it
would become 
we
would become 
you
would become 
they
would become 

Voorwaardelijke onderhavige progressieve
(Conditional present progressive)

I
would be becoming 
you
would be becoming 
he/she/it
would be becoming 
we
would be becoming 
you
would be becoming 
they
would be becoming 

voorwaardelijke perfect
(Conditional perfect)

I
would have become 
you
would have become 
he/she/it
would have become 
we
would have become 
you
would have become 
they
would have become 

Voorwaardelijke perfectioneren progressieve
(Conditional perfect progressive)

I
would have been becoming 
you
would have been becoming 
he/she/it
would have been becoming 
we
would have been becoming 
you
would have been becoming 
they
would have been becoming 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
onregelmatige werkwoorden [become]

subjunctief is een grammaticale stemming, een kenmerk van de uitspraak dat de houding van de spreker in de richting van het aangeeft. Conjunctief vormen van werkwoorden worden meestal gebruikt om verschillende staten van uitdrukken onwerkelijkheid, zoals: wens, emotie, mogelijkheid, oordeel, mening, verplichting, of een actie die nog niet heeft plaatsgevonden; de precieze situaties waarin ze gebruikt worden variëren per taal. De conjunctief is een van de irrealis stemmingen, die verwijzen naar wat niet per se echt. Het wordt vaak in contrast met de indicatieve, een indicatief die hoofdzakelijk wordt gebruikt om dat er iets aan te geven is een constatering van een feit.

subjunctieven het vaakst voorkomen, maar niet uitsluitend, in bijzinnen, in het bijzonder die-clausules. Voorbeelden van de conjunctief in het Engels zijn te vinden in de zinnen: "Ik stel voor dat u voorzichtig zijn" en "Het is belangrijk dat ze blijven aan uw zijde."

De aanvoegende wijs in het Engels is een clausule type dat wordt gebruikt in sommige contexten waarin niet-reële mogelijkheden, bijvoorbeeld beschrijven "Het is cruciaal dat je hier te zijn" en "Het is van cruciaal belang dat hij vroeg aan te komen." In het Engels, de conjunctief is syntactische in plaats van inflectionele, aangezien er geen specifiek conjunctief werkwoordsvorm. Veeleer conjunctief clausules werven de naakte vorm van het werkwoord die ook wordt gebruikt in diverse andere constructies.

  ...   ... Meer informatie

Present conjunctief
(Present subjunctive)

I
become 
you
become 
he/she/it
become 
we
become 
you
become 
they
become 

Past conjunctief
(Past subjunctive)

I
became 
you
became 
he/she/it
became 
we
became 
you
became 
they
became 

Past perfect conjunctief
(Past perfect subjunctive)

I
had become 
you
had become 
he/she/it
had become 
we
had become 
you
had become 
they
had become 

Imperativ
(Imperativ)
onregelmatige werkwoorden [become]

gebiedende wijs is een grammaticale stemming die vormen een opdracht of verzoek.

Een voorbeeld van een werkwoord gebruikt in de gebiedende wijs is het Engels zinsnede "Go." Een dergelijke imperatieven impliceren een tweede persoon onderwerp (je), maar sommige andere talen hebben ook eerste en de derde persoon eisen, met de betekenis van "laten we (iets te doen)" of "laat ze (iets te doen)" (De formulieren kunnen alternatief cohortative en jussive) worden genoemd.

  ...   ... Meer informatie

Imperativ
(Imperativ)

I
become 
you
Let´s become 
he/she/it
become 
we
 
you
 
they
 

Deelwoord
(Participle)
onregelmatige werkwoorden [become]

In taal-, a participle (ptcp) is een vorm van nonfinite werkwoord omvat perfective of continuatieve aspect in talrijke tijden. Een participium kan eveneens als een bijvoeglijk naamwoord of een bijwoord. Bijvoorbeeld, in "gekookte aardappelen", gekookte de deelwoord van het werkwoord kook, adjectivally modificeren van de aardappel naamwoord; in "liep ons haveloze," haveloze is het voltooid deelwoord van het werkwoord vod, bijwoordelijk kwalificatie van het werkwoord liep.

  ...   ... Meer informatie

Onvoltooid deelwoord
(Present participle)

I
becoming 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Voltooid deelwoord
(Past participle)

I
become 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Onregelmatige werkwoorden