Learniv
▷ Verleden tijd engels BRING | Learniv.com
Learniv.com  >  nl  >  Engels onregelmatige werkwoorden  >  bring


Verleden tijd engels bring

A2 Vertaling: aanbrengen, aanvoeren, brengen, bezorgen, aandragen, toevoeren

Infinitief

bring

[brɪŋ]

Verleden tijd

brought

brang *

brung *

[brɔːt]

Voltooid deelwoord

brought

brung *

[brɔːt]


** dit werkwoord (in alle vormen) is verouderd of alleen gebruikt in sommige dialecten en speciale gevallenVervoeging onregelmatige werkwoorden [bring]

Conjugatie is de creatie van afgeleide vormen van een werkwoord zijn hoofdonderdelen van inflectie (verandering van vorm volgens grammaticale regels). Zo kan het werkwoord "onderbreking" worden geconjugeerd vormen de woorden breken, pauzes, brak, gebroken en breken.

De term conjugatie wordt alleen toegepast op de verbuiging van werkwoorden, en niet andere delen van spraak (verbuiging van naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden heet declinatie). Ook wordt vaak beperkt tot aanduiding van de vorming van eindige vormen van een werkwoord - deze kunnen worden aangeduid als geconjugeerde vormen, in tegenstelling tot niet-eindige vormen, zoals de infinitief of gerund, die meestal niet voor de meeste te markeren grammaticale categorieën.

vervoeging is ook de traditionele naam voor een groep van werkwoorden die een soortgelijke vervoeging patroon in een bepaalde taal (een werkwoord klasse) te delen. Een werkwoord niet alle standaard conjugatie patronen van de taal niet volgt wordt gezegd dat een onregelmatige verb .

  ...   ... Meer informatie

Cadeau

I
bring 
you
bring 
he/she/it
brings 
we
bring 
you
bring 
they
bring 

Onvoltooid tegenwoordige tijd

I
am bringing 
you
are bringing 
he/she/it
is bringing 
we
are bringing 
you
are bringing 
they
are bringing 

Verleden tijd

I
brought 
you
brought 
he/she/it
brought 
we
brought 
you
brought 
they
brought 

Onvoltooid verleden tijd

I
was bringing 
you
were bringing 
he/she/it
was bringing 
we
were bringing 
you
were bringing 
they
were bringing 

Voltooid tegenwoordige tijd

I
have brought 
you
have brought 
he/she/it
has brought 
we
have brought 
you
have brought 
they
have brought 

Tegenwoordige tijd continue

I
have been bringing 
you
have been bringing 
he/she/it
has been bringing 
we
have been bringing 
you
have been bringing 
they
have been bringing 

Voltooid verleden tijd

I
had brought 
you
had brought 
he/she/it
had brought 
we
had brought 
you
had brought 
they
had brought 

Past perfect continue

I
had been bringing 
you
had been bringing 
he/she/it
had been bringing 
we
had been bringing 
you
had been bringing 
they
had been bringing 

Toekomst

I
will bring 
you
will bring 
he/she/it
will bring 
we
will bring 
you
will bring 
they
will bring 

Future continue

I
will be bringing 
you
will be bringing 
he/she/it
will be bringing 
we
will be bringing 
you
will be bringing 
they
will be bringing 

Toekomst perfect

I
will have brought 
you
will have brought 
he/she/it
will have brought 
we
will have brought 
you
will have brought 
they
will have brought 

Future perfect continue

I
will have been bringing 
you
will have been bringing 
he/she/it
will have been bringing 
we
will have been bringing 
you
will have been bringing 
they
will have been bringing 

Voorwaardelijk
(Conditional)
onregelmatige werkwoorden [bring]

causaliteit (ook aangeduid als veroorzaking of oorzakelijk) is beïnvloeding waarbij één gebeurtenis, proces, toestand of voorwerp (een oorzaken) draagt ​​bij aan de productie van andere gebeurtenis, proces, toestand of voorwerp (invloed) waarvan de oorzaak is gedeeltelijk verantwoordelijk voor de werking en het effect is mede afhankelijk van de oorzaak. In het algemeen is een werkwijze heeft vele oorzaken, die eveneens wordt gezegd dat oorzakelijke factoren, en liggen allemaal in het verleden. Een effect kan op zijn beurt een oorzaak van, of oorzakelijke factor voor vele andere effecten, die allemaal liggen in de toekomst.

voorwaardelijke wijs (afgekort cond) een grammaticale zin gebruikt in voorwaardelijke zin een propositie waarvan de geldigheidsduur is afhankelijk van een bepaalde voorwaarde, eventueel counterfactuele.

Engels heeft geen verbuigend (morfologische) voorwaardelijke wijs, behalve in zo veel als de modale werkwoorden kunnen, macht, wel en niet zou kunnen in sommige contexten worden als voorwaardelijke vormen van kan beschouwd, kan, zal en zal respectievelijk. Wat is het Engels voorwaardelijke wijs (of alleen de voorwaardelijke) genoemd wordt gevormd periphrastically met behulp van de modale werkwoord zou in combinatie met de kale infinitief van de volgende werkwoord. (Af en toe moet wordt gebruikt in plaats van zou doen met een first person onderwerp -.. Zien, zullen en zal ook de eerder genoemde modale werkwoorden had kunnen, mogen en moeten kunnen vervangen zou doen om de juiste modaliteit in aanvulling op conditionaliteit express)

  ...   ... Meer informatie

voorwaardelijke aanwezig
(Conditional present)

I
would bring 
you
would bring 
he/she/it
would bring 
we
would bring 
you
would bring 
they
would bring 

Voorwaardelijke onderhavige progressieve
(Conditional present progressive)

I
would be bringing 
you
would be bringing 
he/she/it
would be bringing 
we
would be bringing 
you
would be bringing 
they
would be bringing 

voorwaardelijke perfect
(Conditional perfect)

I
would have brought 
you
would have brought 
he/she/it
would have brought 
we
would have brought 
you
would have brought 
they
would have brought 

Voorwaardelijke perfectioneren progressieve
(Conditional perfect progressive)

I
would have been bringing 
you
would have been bringing 
he/she/it
would have been bringing 
we
would have been bringing 
you
would have been bringing 
they
would have been bringing 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
onregelmatige werkwoorden [bring]

subjunctief is een grammaticale stemming, een kenmerk van de uitspraak dat de houding van de spreker in de richting van het aangeeft. Conjunctief vormen van werkwoorden worden meestal gebruikt om verschillende staten van uitdrukken onwerkelijkheid, zoals: wens, emotie, mogelijkheid, oordeel, mening, verplichting, of een actie die nog niet heeft plaatsgevonden; de precieze situaties waarin ze gebruikt worden variëren per taal. De conjunctief is een van de irrealis stemmingen, die verwijzen naar wat niet per se echt. Het wordt vaak in contrast met de indicatieve, een indicatief die hoofdzakelijk wordt gebruikt om dat er iets aan te geven is een constatering van een feit.

subjunctieven het vaakst voorkomen, maar niet uitsluitend, in bijzinnen, in het bijzonder die-clausules. Voorbeelden van de conjunctief in het Engels zijn te vinden in de zinnen: "Ik stel voor dat u voorzichtig zijn" en "Het is belangrijk dat ze blijven aan uw zijde."

De aanvoegende wijs in het Engels is een clausule type dat wordt gebruikt in sommige contexten waarin niet-reële mogelijkheden, bijvoorbeeld beschrijven "Het is cruciaal dat je hier te zijn" en "Het is van cruciaal belang dat hij vroeg aan te komen." In het Engels, de conjunctief is syntactische in plaats van inflectionele, aangezien er geen specifiek conjunctief werkwoordsvorm. Veeleer conjunctief clausules werven de naakte vorm van het werkwoord die ook wordt gebruikt in diverse andere constructies.

  ...   ... Meer informatie

Present conjunctief
(Present subjunctive)

I
bring 
you
bring 
he/she/it
bring 
we
bring 
you
bring 
they
bring 

Past conjunctief
(Past subjunctive)

I
brought 
you
brought 
he/she/it
brought 
we
brought 
you
brought 
they
brought 

Past perfect conjunctief
(Past perfect subjunctive)

I
had brought 
you
had brought 
he/she/it
had brought 
we
had brought 
you
had brought 
they
had brought 

Imperativ
(Imperativ)
onregelmatige werkwoorden [bring]

gebiedende wijs is een grammaticale stemming die vormen een opdracht of verzoek.

Een voorbeeld van een werkwoord gebruikt in de gebiedende wijs is het Engels zinsnede "Go." Een dergelijke imperatieven impliceren een tweede persoon onderwerp (je), maar sommige andere talen hebben ook eerste en de derde persoon eisen, met de betekenis van "laten we (iets te doen)" of "laat ze (iets te doen)" (De formulieren kunnen alternatief cohortative en jussive) worden genoemd.

  ...   ... Meer informatie

Imperativ
(Imperativ)

I
bring 
you
Let's bring 
he/she/it
bring 
we
 
you
 
they
 

Deelwoord
(Participle)
onregelmatige werkwoorden [bring]

In taal-, a participle (ptcp) is een vorm van nonfinite werkwoord omvat perfective of continuatieve aspect in talrijke tijden. Een participium kan eveneens als een bijvoeglijk naamwoord of een bijwoord. Bijvoorbeeld, in "gekookte aardappelen", gekookte de deelwoord van het werkwoord kook, adjectivally modificeren van de aardappel naamwoord; in "liep ons haveloze," haveloze is het voltooid deelwoord van het werkwoord vod, bijwoordelijk kwalificatie van het werkwoord liep.

  ...   ... Meer informatie

Onvoltooid deelwoord
(Present participle)

I
bringing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Voltooid deelwoord
(Past participle)

I
brought 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Werkwoorden
(Phrasal verbs)
onregelmatige werkwoorden [bring]

bring about

bring along

bring back

bring down

bring forth

bring forward

bring in

bring off

bring out

bring over

bring round

bring through

bring to

bring together

bring under

bring up

bring uponOnregelmatige werkwoorden