Learniv
▷ Verleden tijd engels DEAL | Learniv.com
Learniv.com  >  nl  >  Engels onregelmatige werkwoorden  >  deal


Verleden tijd engels deal

B1 Vertaling: handelen, verdelen, regelen, behandelen, delen, uitreiken, uitdelen, rondgeven, ronddelen, te maken hebben met

Infinitief

deal

[diːl]

Verleden tijd

dealt

[delt]


Zie ook onregelmatige werkwoorden:

Infinitief

Verleden tijd

Voltooid deelwoord

misdealt

misdealt

redeal

redeal


Vervoeging onregelmatige werkwoorden [deal]

Conjugatie is de creatie van afgeleide vormen van een werkwoord zijn hoofdonderdelen van inflectie (verandering van vorm volgens grammaticale regels). Zo kan het werkwoord "onderbreking" worden geconjugeerd vormen de woorden breken, pauzes, brak, gebroken en breken.

De term conjugatie wordt alleen toegepast op de verbuiging van werkwoorden, en niet andere delen van spraak (verbuiging van naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden heet declinatie). Ook wordt vaak beperkt tot aanduiding van de vorming van eindige vormen van een werkwoord - deze kunnen worden aangeduid als geconjugeerde vormen, in tegenstelling tot niet-eindige vormen, zoals de infinitief of gerund, die meestal niet voor de meeste te markeren grammaticale categorieën.

vervoeging is ook de traditionele naam voor een groep van werkwoorden die een soortgelijke vervoeging patroon in een bepaalde taal (een werkwoord klasse) te delen. Een werkwoord niet alle standaard conjugatie patronen van de taal niet volgt wordt gezegd dat een onregelmatige verb .

  ...   ... Meer informatie

Cadeau

I
deal 
you
deal 
he/she/it
deals 
we
deal 
you
deal 
they
deal 

Onvoltooid tegenwoordige tijd

I
am dealing 
you
are dealing 
he/she/it
is dealing 
we
are dealing 
you
are dealing 
they
are dealing 

Verleden tijd

I
dealt 
you
dealt 
he/she/it
dealt 
we
dealt 
you
dealt 
they
dealt 

Onvoltooid verleden tijd

I
was dealing 
you
were dealing 
he/she/it
was dealing 
we
were dealing 
you
were dealing 
they
were dealing 

Voltooid tegenwoordige tijd

I
have dealt 
you
have dealt 
he/she/it
has dealt 
we
have dealt 
you
have dealt 
they
have dealt 

Tegenwoordige tijd continue

I
have been dealing 
you
have been dealing 
he/she/it
has been dealing 
we
have been dealing 
you
have been dealing 
they
have been dealing 

Voltooid verleden tijd

I
had dealt 
you
had dealt 
he/she/it
had dealt 
we
had dealt 
you
had dealt 
they
had dealt 

Past perfect continue

I
had been dealing 
you
had been dealing 
he/she/it
had been dealing 
we
had been dealing 
you
had been dealing 
they
had been dealing 

Toekomst

I
will deal 
you
will deal 
he/she/it
will deal 
we
will deal 
you
will deal 
they
will deal 

Future continue

I
will be dealing 
you
will be dealing 
he/she/it
will be dealing 
we
will be dealing 
you
will be dealing 
they
will be dealing 

Toekomst perfect

I
will have dealt 
you
will have dealt 
he/she/it
will have dealt 
we
will have dealt 
you
will have dealt 
they
will have dealt 

Future perfect continue

I
will have been dealing 
you
will have been dealing 
he/she/it
will have been dealing 
we
will have been dealing 
you
will have been dealing 
they
will have been dealing 

Voorwaardelijk
(Conditional)
onregelmatige werkwoorden [deal]

causaliteit (ook aangeduid als veroorzaking of oorzakelijk) is beïnvloeding waarbij één gebeurtenis, proces, toestand of voorwerp (een oorzaken) draagt ​​bij aan de productie van andere gebeurtenis, proces, toestand of voorwerp (invloed) waarvan de oorzaak is gedeeltelijk verantwoordelijk voor de werking en het effect is mede afhankelijk van de oorzaak. In het algemeen is een werkwijze heeft vele oorzaken, die eveneens wordt gezegd dat oorzakelijke factoren, en liggen allemaal in het verleden. Een effect kan op zijn beurt een oorzaak van, of oorzakelijke factor voor vele andere effecten, die allemaal liggen in de toekomst.

voorwaardelijke wijs (afgekort cond) een grammaticale zin gebruikt in voorwaardelijke zin een propositie waarvan de geldigheidsduur is afhankelijk van een bepaalde voorwaarde, eventueel counterfactuele.

Engels heeft geen verbuigend (morfologische) voorwaardelijke wijs, behalve in zo veel als de modale werkwoorden kunnen, macht, wel en niet zou kunnen in sommige contexten worden als voorwaardelijke vormen van kan beschouwd, kan, zal en zal respectievelijk. Wat is het Engels voorwaardelijke wijs (of alleen de voorwaardelijke) genoemd wordt gevormd periphrastically met behulp van de modale werkwoord zou in combinatie met de kale infinitief van de volgende werkwoord. (Af en toe moet wordt gebruikt in plaats van zou doen met een first person onderwerp -.. Zien, zullen en zal ook de eerder genoemde modale werkwoorden had kunnen, mogen en moeten kunnen vervangen zou doen om de juiste modaliteit in aanvulling op conditionaliteit express)

  ...   ... Meer informatie

voorwaardelijke aanwezig
(Conditional present)

I
would deal 
you
would deal 
he/she/it
would deal 
we
would deal 
you
would deal 
they
would deal 

Voorwaardelijke onderhavige progressieve
(Conditional present progressive)

I
would be dealing 
you
would be dealing 
he/she/it
would be dealing 
we
would be dealing 
you
would be dealing 
they
would be dealing 

voorwaardelijke perfect
(Conditional perfect)

I
would have dealt 
you
would have dealt 
he/she/it
would have dealt 
we
would have dealt 
you
would have dealt 
they
would have dealt 

Voorwaardelijke perfectioneren progressieve
(Conditional perfect progressive)

I
would have been dealing 
you
would have been dealing 
he/she/it
would have been dealing 
we
would have been dealing 
you
would have been dealing 
they
would have been dealing 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
onregelmatige werkwoorden [deal]

subjunctief is een grammaticale stemming, een kenmerk van de uitspraak dat de houding van de spreker in de richting van het aangeeft. Conjunctief vormen van werkwoorden worden meestal gebruikt om verschillende staten van uitdrukken onwerkelijkheid, zoals: wens, emotie, mogelijkheid, oordeel, mening, verplichting, of een actie die nog niet heeft plaatsgevonden; de precieze situaties waarin ze gebruikt worden variëren per taal. De conjunctief is een van de irrealis stemmingen, die verwijzen naar wat niet per se echt. Het wordt vaak in contrast met de indicatieve, een indicatief die hoofdzakelijk wordt gebruikt om dat er iets aan te geven is een constatering van een feit.

subjunctieven het vaakst voorkomen, maar niet uitsluitend, in bijzinnen, in het bijzonder die-clausules. Voorbeelden van de conjunctief in het Engels zijn te vinden in de zinnen: "Ik stel voor dat u voorzichtig zijn" en "Het is belangrijk dat ze blijven aan uw zijde."

De aanvoegende wijs in het Engels is een clausule type dat wordt gebruikt in sommige contexten waarin niet-reële mogelijkheden, bijvoorbeeld beschrijven "Het is cruciaal dat je hier te zijn" en "Het is van cruciaal belang dat hij vroeg aan te komen." In het Engels, de conjunctief is syntactische in plaats van inflectionele, aangezien er geen specifiek conjunctief werkwoordsvorm. Veeleer conjunctief clausules werven de naakte vorm van het werkwoord die ook wordt gebruikt in diverse andere constructies.

  ...   ... Meer informatie

Present conjunctief
(Present subjunctive)

I
deal 
you
deal 
he/she/it
deal 
we
deal 
you
deal 
they
deal 

Past conjunctief
(Past subjunctive)

I
dealt 
you
dealt 
he/she/it
dealt 
we
dealt 
you
dealt 
they
dealt 

Past perfect conjunctief
(Past perfect subjunctive)

I
had dealt 
you
had dealt 
he/she/it
had dealt 
we
had dealt 
you
had dealt 
they
had dealt 

Imperativ
(Imperativ)
onregelmatige werkwoorden [deal]

gebiedende wijs is een grammaticale stemming die vormen een opdracht of verzoek.

Een voorbeeld van een werkwoord gebruikt in de gebiedende wijs is het Engels zinsnede "Go." Een dergelijke imperatieven impliceren een tweede persoon onderwerp (je), maar sommige andere talen hebben ook eerste en de derde persoon eisen, met de betekenis van "laten we (iets te doen)" of "laat ze (iets te doen)" (De formulieren kunnen alternatief cohortative en jussive) worden genoemd.

  ...   ... Meer informatie

Imperativ
(Imperativ)

I
deal 
you
Let´s deal 
he/she/it
deal 
we
 
you
 
they
 

Deelwoord
(Participle)
onregelmatige werkwoorden [deal]

In taal-, a participle (ptcp) is een vorm van nonfinite werkwoord omvat perfective of continuatieve aspect in talrijke tijden. Een participium kan eveneens als een bijvoeglijk naamwoord of een bijwoord. Bijvoorbeeld, in "gekookte aardappelen", gekookte de deelwoord van het werkwoord kook, adjectivally modificeren van de aardappel naamwoord; in "liep ons haveloze," haveloze is het voltooid deelwoord van het werkwoord vod, bijwoordelijk kwalificatie van het werkwoord liep.

  ...   ... Meer informatie

Onvoltooid deelwoord
(Present participle)

I
dealing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Voltooid deelwoord
(Past participle)

I
dealt 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Werkwoorden
(Phrasal verbs)
onregelmatige werkwoorden [deal]

deal in

deal out

deal withOnregelmatige werkwoorden