Learniv
▷ Verleden tijd engels FLEE | Learniv.com
Learniv.com  >  nl  >  Engels onregelmatige werkwoorden  >  flee


Verleden tijd engels flee

C1 Vertaling: ontsnappen, ontkomen, vluchten, ontgaan, wegvluchten, vleden, de vlucht nemen

Infinitief

flee

[fliː]

Verleden tijd

fled

[fled]

Vervoeging onregelmatige werkwoorden [flee]

Conjugatie is de creatie van afgeleide vormen van een werkwoord zijn hoofdonderdelen van inflectie (verandering van vorm volgens grammaticale regels). Zo kan het werkwoord "onderbreking" worden geconjugeerd vormen de woorden breken, pauzes, brak, gebroken en breken.

De term conjugatie wordt alleen toegepast op de verbuiging van werkwoorden, en niet andere delen van spraak (verbuiging van naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden heet declinatie). Ook wordt vaak beperkt tot aanduiding van de vorming van eindige vormen van een werkwoord - deze kunnen worden aangeduid als geconjugeerde vormen, in tegenstelling tot niet-eindige vormen, zoals de infinitief of gerund, die meestal niet voor de meeste te markeren grammaticale categorieën.

vervoeging is ook de traditionele naam voor een groep van werkwoorden die een soortgelijke vervoeging patroon in een bepaalde taal (een werkwoord klasse) te delen. Een werkwoord niet alle standaard conjugatie patronen van de taal niet volgt wordt gezegd dat een onregelmatige verb .

  ...   ... Meer informatie

Cadeau

I
flee 
you
flee 
he/she/it
flees 
we
flee 
you
flee 
they
flee 

Onvoltooid tegenwoordige tijd

I
am fleeing 
you
are fleeing 
he/she/it
is fleeing 
we
are fleeing 
you
are fleeing 
they
are fleeing 

Verleden tijd

I
fled 
you
fled 
he/she/it
fled 
we
fled 
you
fled 
they
fled 

Onvoltooid verleden tijd

I
was fleeing 
you
were fleeing 
he/she/it
was fleeing 
we
were fleeing 
you
were fleeing 
they
were fleeing 

Voltooid tegenwoordige tijd

I
have fled 
you
have fled 
he/she/it
has fled 
we
have fled 
you
have fled 
they
have fled 

Tegenwoordige tijd continue

I
have been fleeing 
you
have been fleeing 
he/she/it
has been fleeing 
we
have been fleeing 
you
have been fleeing 
they
have been fleeing 

Voltooid verleden tijd

I
had fled 
you
had fled 
he/she/it
had fled 
we
had fled 
you
had fled 
they
had fled 

Past perfect continue

I
had been fleeing 
you
had been fleeing 
he/she/it
had been fleeing 
we
had been fleeing 
you
had been fleeing 
they
had been fleeing 

Toekomst

I
will flee 
you
will flee 
he/she/it
will flee 
we
will flee 
you
will flee 
they
will flee 

Future continue

I
will be fleeing 
you
will be fleeing 
he/she/it
will be fleeing 
we
will be fleeing 
you
will be fleeing 
they
will be fleeing 

Toekomst perfect

I
will have fled 
you
will have fled 
he/she/it
will have fled 
we
will have fled 
you
will have fled 
they
will have fled 

Future perfect continue

I
will have been fleeing 
you
will have been fleeing 
he/she/it
will have been fleeing 
we
will have been fleeing 
you
will have been fleeing 
they
will have been fleeing 

Voorwaardelijk
(Conditional)
onregelmatige werkwoorden [flee]

causaliteit (ook aangeduid als veroorzaking of oorzakelijk) is beïnvloeding waarbij één gebeurtenis, proces, toestand of voorwerp (een oorzaken) draagt ​​bij aan de productie van andere gebeurtenis, proces, toestand of voorwerp (invloed) waarvan de oorzaak is gedeeltelijk verantwoordelijk voor de werking en het effect is mede afhankelijk van de oorzaak. In het algemeen is een werkwijze heeft vele oorzaken, die eveneens wordt gezegd dat oorzakelijke factoren, en liggen allemaal in het verleden. Een effect kan op zijn beurt een oorzaak van, of oorzakelijke factor voor vele andere effecten, die allemaal liggen in de toekomst.

voorwaardelijke wijs (afgekort cond) een grammaticale zin gebruikt in voorwaardelijke zin een propositie waarvan de geldigheidsduur is afhankelijk van een bepaalde voorwaarde, eventueel counterfactuele.

Engels heeft geen verbuigend (morfologische) voorwaardelijke wijs, behalve in zo veel als de modale werkwoorden kunnen, macht, wel en niet zou kunnen in sommige contexten worden als voorwaardelijke vormen van kan beschouwd, kan, zal en zal respectievelijk. Wat is het Engels voorwaardelijke wijs (of alleen de voorwaardelijke) genoemd wordt gevormd periphrastically met behulp van de modale werkwoord zou in combinatie met de kale infinitief van de volgende werkwoord. (Af en toe moet wordt gebruikt in plaats van zou doen met een first person onderwerp -.. Zien, zullen en zal ook de eerder genoemde modale werkwoorden had kunnen, mogen en moeten kunnen vervangen zou doen om de juiste modaliteit in aanvulling op conditionaliteit express)

  ...   ... Meer informatie

voorwaardelijke aanwezig
(Conditional present)

I
would flee 
you
would flee 
he/she/it
would flee 
we
would flee 
you
would flee 
they
would flee 

Voorwaardelijke onderhavige progressieve
(Conditional present progressive)

I
would be fleeing 
you
would be fleeing 
he/she/it
would be fleeing 
we
would be fleeing 
you
would be fleeing 
they
would be fleeing 

voorwaardelijke perfect
(Conditional perfect)

I
would have fled 
you
would have fled 
he/she/it
would have fled 
we
would have fled 
you
would have fled 
they
would have fled 

Voorwaardelijke perfectioneren progressieve
(Conditional perfect progressive)

I
would have been fleeing 
you
would have been fleeing 
he/she/it
would have been fleeing 
we
would have been fleeing 
you
would have been fleeing 
they
would have been fleeing 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
onregelmatige werkwoorden [flee]

subjunctief is een grammaticale stemming, een kenmerk van de uitspraak dat de houding van de spreker in de richting van het aangeeft. Conjunctief vormen van werkwoorden worden meestal gebruikt om verschillende staten van uitdrukken onwerkelijkheid, zoals: wens, emotie, mogelijkheid, oordeel, mening, verplichting, of een actie die nog niet heeft plaatsgevonden; de precieze situaties waarin ze gebruikt worden variëren per taal. De conjunctief is een van de irrealis stemmingen, die verwijzen naar wat niet per se echt. Het wordt vaak in contrast met de indicatieve, een indicatief die hoofdzakelijk wordt gebruikt om dat er iets aan te geven is een constatering van een feit.

subjunctieven het vaakst voorkomen, maar niet uitsluitend, in bijzinnen, in het bijzonder die-clausules. Voorbeelden van de conjunctief in het Engels zijn te vinden in de zinnen: "Ik stel voor dat u voorzichtig zijn" en "Het is belangrijk dat ze blijven aan uw zijde."

De aanvoegende wijs in het Engels is een clausule type dat wordt gebruikt in sommige contexten waarin niet-reële mogelijkheden, bijvoorbeeld beschrijven "Het is cruciaal dat je hier te zijn" en "Het is van cruciaal belang dat hij vroeg aan te komen." In het Engels, de conjunctief is syntactische in plaats van inflectionele, aangezien er geen specifiek conjunctief werkwoordsvorm. Veeleer conjunctief clausules werven de naakte vorm van het werkwoord die ook wordt gebruikt in diverse andere constructies.

  ...   ... Meer informatie

Present conjunctief
(Present subjunctive)

I
flee 
you
flee 
he/she/it
flee 
we
flee 
you
flee 
they
flee 

Past conjunctief
(Past subjunctive)

I
fled 
you
fled 
he/she/it
fled 
we
fled 
you
fled 
they
fled 

Past perfect conjunctief
(Past perfect subjunctive)

I
had fled 
you
had fled 
he/she/it
had fled 
we
had fled 
you
had fled 
they
had fled 

Imperativ
(Imperativ)
onregelmatige werkwoorden [flee]

gebiedende wijs is een grammaticale stemming die vormen een opdracht of verzoek.

Een voorbeeld van een werkwoord gebruikt in de gebiedende wijs is het Engels zinsnede "Go." Een dergelijke imperatieven impliceren een tweede persoon onderwerp (je), maar sommige andere talen hebben ook eerste en de derde persoon eisen, met de betekenis van "laten we (iets te doen)" of "laat ze (iets te doen)" (De formulieren kunnen alternatief cohortative en jussive) worden genoemd.

  ...   ... Meer informatie

Imperativ
(Imperativ)

I
flee 
you
Let´s flee 
he/she/it
flee 
we
 
you
 
they
 

Deelwoord
(Participle)
onregelmatige werkwoorden [flee]

In taal-, a participle (ptcp) is een vorm van nonfinite werkwoord omvat perfective of continuatieve aspect in talrijke tijden. Een participium kan eveneens als een bijvoeglijk naamwoord of een bijwoord. Bijvoorbeeld, in "gekookte aardappelen", gekookte de deelwoord van het werkwoord kook, adjectivally modificeren van de aardappel naamwoord; in "liep ons haveloze," haveloze is het voltooid deelwoord van het werkwoord vod, bijwoordelijk kwalificatie van het werkwoord liep.

  ...   ... Meer informatie

Onvoltooid deelwoord
(Present participle)

I
fleeing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Voltooid deelwoord
(Past participle)

I
fled 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Onregelmatige werkwoorden