Learniv
▷ Verleden tijd engels FORESEE | Learniv.com
Learniv.com  >  nl  >  Engels onregelmatige werkwoorden  >  foresee


Verleden tijd engels foresee

C1 Vertaling: verwachten, voorzien, vooruitzien, bedacht zijn op

Infinitief

foresee

fɔːˈsiː]

Verleden tijd

foresaw

[fɔːˈsɔː]

Voltooid deelwoord

foreseen

[fɔːˈsiːn]


Afgeleid van het werkwoord:

Infinitief

Verleden tijd

Voltooid deelwoord

see

[siː]

saw

[sɔː]

seen

[siːn]


Vervoeging onregelmatige werkwoorden [foresee]

Conjugatie is de creatie van afgeleide vormen van een werkwoord zijn hoofdonderdelen van inflectie (verandering van vorm volgens grammaticale regels). Zo kan het werkwoord "onderbreking" worden geconjugeerd vormen de woorden breken, pauzes, brak, gebroken en breken.

De term conjugatie wordt alleen toegepast op de verbuiging van werkwoorden, en niet andere delen van spraak (verbuiging van naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden heet declinatie). Ook wordt vaak beperkt tot aanduiding van de vorming van eindige vormen van een werkwoord - deze kunnen worden aangeduid als geconjugeerde vormen, in tegenstelling tot niet-eindige vormen, zoals de infinitief of gerund, die meestal niet voor de meeste te markeren grammaticale categorieën.

vervoeging is ook de traditionele naam voor een groep van werkwoorden die een soortgelijke vervoeging patroon in een bepaalde taal (een werkwoord klasse) te delen. Een werkwoord niet alle standaard conjugatie patronen van de taal niet volgt wordt gezegd dat een onregelmatige verb .

  ...   ... Meer informatie

Cadeau

I
foresee 
you
foresee 
he/she/it
foresees 
we
foresee 
you
foresee 
they
foresee 

Onvoltooid tegenwoordige tijd

I
am foreseeing 
you
are foreseeing 
he/she/it
is foreseeing 
we
are foreseeing 
you
are foreseeing 
they
are foreseeing 

Verleden tijd

I
foresaw 
you
foresaw 
he/she/it
foresaw 
we
foresaw 
you
foresaw 
they
foresaw 

Onvoltooid verleden tijd

I
was foreseeing 
you
were foreseeing 
he/she/it
was foreseeing 
we
were foreseeing 
you
were foreseeing 
they
were foreseeing 

Voltooid tegenwoordige tijd

I
have foreseen 
you
have foreseen 
he/she/it
has foreseen 
we
have foreseen 
you
have foreseen 
they
have foreseen 

Tegenwoordige tijd continue

I
have been foreseeing 
you
have been foreseeing 
he/she/it
has been foreseeing 
we
have been foreseeing 
you
have been foreseeing 
they
have been foreseeing 

Voltooid verleden tijd

I
had foreseen 
you
had foreseen 
he/she/it
had foreseen 
we
had foreseen 
you
had foreseen 
they
had foreseen 

Past perfect continue

I
had been foreseeing 
you
had been foreseeing 
he/she/it
had been foreseeing 
we
had been foreseeing 
you
had been foreseeing 
they
had been foreseeing 

Toekomst

I
will foresee 
you
will foresee 
he/she/it
will foresee 
we
will foresee 
you
will foresee 
they
will foresee 

Future continue

I
will be foreseeing 
you
will be foreseeing 
he/she/it
will be foreseeing 
we
will be foreseeing 
you
will be foreseeing 
they
will be foreseeing 

Toekomst perfect

I
will have foreseen 
you
will have foreseen 
he/she/it
will have foreseen 
we
will have foreseen 
you
will have foreseen 
they
will have foreseen 

Future perfect continue

I
will have been foreseeing 
you
will have been foreseeing 
he/she/it
will have been foreseeing 
we
will have been foreseeing 
you
will have been foreseeing 
they
will have been foreseeing 

Voorwaardelijk
(Conditional)
onregelmatige werkwoorden [foresee]

causaliteit (ook aangeduid als veroorzaking of oorzakelijk) is beïnvloeding waarbij één gebeurtenis, proces, toestand of voorwerp (een oorzaken) draagt ​​bij aan de productie van andere gebeurtenis, proces, toestand of voorwerp (invloed) waarvan de oorzaak is gedeeltelijk verantwoordelijk voor de werking en het effect is mede afhankelijk van de oorzaak. In het algemeen is een werkwijze heeft vele oorzaken, die eveneens wordt gezegd dat oorzakelijke factoren, en liggen allemaal in het verleden. Een effect kan op zijn beurt een oorzaak van, of oorzakelijke factor voor vele andere effecten, die allemaal liggen in de toekomst.

voorwaardelijke wijs (afgekort cond) een grammaticale zin gebruikt in voorwaardelijke zin een propositie waarvan de geldigheidsduur is afhankelijk van een bepaalde voorwaarde, eventueel counterfactuele.

Engels heeft geen verbuigend (morfologische) voorwaardelijke wijs, behalve in zo veel als de modale werkwoorden kunnen, macht, wel en niet zou kunnen in sommige contexten worden als voorwaardelijke vormen van kan beschouwd, kan, zal en zal respectievelijk. Wat is het Engels voorwaardelijke wijs (of alleen de voorwaardelijke) genoemd wordt gevormd periphrastically met behulp van de modale werkwoord zou in combinatie met de kale infinitief van de volgende werkwoord. (Af en toe moet wordt gebruikt in plaats van zou doen met een first person onderwerp -.. Zien, zullen en zal ook de eerder genoemde modale werkwoorden had kunnen, mogen en moeten kunnen vervangen zou doen om de juiste modaliteit in aanvulling op conditionaliteit express)

  ...   ... Meer informatie

voorwaardelijke aanwezig
(Conditional present)

I
would foresee 
you
would foresee 
he/she/it
would foresee 
we
would foresee 
you
would foresee 
they
would foresee 

Voorwaardelijke onderhavige progressieve
(Conditional present progressive)

I
would be foreseeing 
you
would be foreseeing 
he/she/it
would be foreseeing 
we
would be foreseeing 
you
would be foreseeing 
they
would be foreseeing 

voorwaardelijke perfect
(Conditional perfect)

I
would have foreseen 
you
would have foreseen 
he/she/it
would have foreseen 
we
would have foreseen 
you
would have foreseen 
they
would have foreseen 

Voorwaardelijke perfectioneren progressieve
(Conditional perfect progressive)

I
would have been foreseeing 
you
would have been foreseeing 
he/she/it
would have been foreseeing 
we
would have been foreseeing 
you
would have been foreseeing 
they
would have been foreseeing 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
onregelmatige werkwoorden [foresee]

subjunctief is een grammaticale stemming, een kenmerk van de uitspraak dat de houding van de spreker in de richting van het aangeeft. Conjunctief vormen van werkwoorden worden meestal gebruikt om verschillende staten van uitdrukken onwerkelijkheid, zoals: wens, emotie, mogelijkheid, oordeel, mening, verplichting, of een actie die nog niet heeft plaatsgevonden; de precieze situaties waarin ze gebruikt worden variëren per taal. De conjunctief is een van de irrealis stemmingen, die verwijzen naar wat niet per se echt. Het wordt vaak in contrast met de indicatieve, een indicatief die hoofdzakelijk wordt gebruikt om dat er iets aan te geven is een constatering van een feit.

subjunctieven het vaakst voorkomen, maar niet uitsluitend, in bijzinnen, in het bijzonder die-clausules. Voorbeelden van de conjunctief in het Engels zijn te vinden in de zinnen: "Ik stel voor dat u voorzichtig zijn" en "Het is belangrijk dat ze blijven aan uw zijde."

De aanvoegende wijs in het Engels is een clausule type dat wordt gebruikt in sommige contexten waarin niet-reële mogelijkheden, bijvoorbeeld beschrijven "Het is cruciaal dat je hier te zijn" en "Het is van cruciaal belang dat hij vroeg aan te komen." In het Engels, de conjunctief is syntactische in plaats van inflectionele, aangezien er geen specifiek conjunctief werkwoordsvorm. Veeleer conjunctief clausules werven de naakte vorm van het werkwoord die ook wordt gebruikt in diverse andere constructies.

  ...   ... Meer informatie

Present conjunctief
(Present subjunctive)

I
foresee 
you
foresee 
he/she/it
foresee 
we
foresee 
you
foresee 
they
foresee 

Past conjunctief
(Past subjunctive)

I
foresaw 
you
foresaw 
he/she/it
foresaw 
we
foresaw 
you
foresaw 
they
foresaw 

Past perfect conjunctief
(Past perfect subjunctive)

I
had foreseen 
you
had foreseen 
he/she/it
had foreseen 
we
had foreseen 
you
had foreseen 
they
had foreseen 

Imperativ
(Imperativ)
onregelmatige werkwoorden [foresee]

gebiedende wijs is een grammaticale stemming die vormen een opdracht of verzoek.

Een voorbeeld van een werkwoord gebruikt in de gebiedende wijs is het Engels zinsnede "Go." Een dergelijke imperatieven impliceren een tweede persoon onderwerp (je), maar sommige andere talen hebben ook eerste en de derde persoon eisen, met de betekenis van "laten we (iets te doen)" of "laat ze (iets te doen)" (De formulieren kunnen alternatief cohortative en jussive) worden genoemd.

  ...   ... Meer informatie

Imperativ
(Imperativ)

I
foresee 
you
Let´s foresee 
he/she/it
foresee 
we
 
you
 
they
 

Deelwoord
(Participle)
onregelmatige werkwoorden [foresee]

In taal-, a participle (ptcp) is een vorm van nonfinite werkwoord omvat perfective of continuatieve aspect in talrijke tijden. Een participium kan eveneens als een bijvoeglijk naamwoord of een bijwoord. Bijvoorbeeld, in "gekookte aardappelen", gekookte de deelwoord van het werkwoord kook, adjectivally modificeren van de aardappel naamwoord; in "liep ons haveloze," haveloze is het voltooid deelwoord van het werkwoord vod, bijwoordelijk kwalificatie van het werkwoord liep.

  ...   ... Meer informatie

Onvoltooid deelwoord
(Present participle)

I
foreseeing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Voltooid deelwoord
(Past participle)

I
foreseen 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Onregelmatige werkwoorden