Learniv
▷ Verleden tijd engels GROW | Learniv.com
Learniv.com  >  nl  >  Engels onregelmatige werkwoorden  >  grow


Verleden tijd engels grow

A2 Vertaling: gebeuren, groeien, toenemen, wassen, stijgen, gedijen, aangroeien, aanwassen, worden, toegaan, raken, voortgang hebben, kweken, telen, verbouwen, beschaven, bebouwen, aankweken

Infinitief

grow

[ɡrəʊ]

Verleden tijd

grew

growed *

[ɡruː]
[grəʊd]

Voltooid deelwoord

grew

growed *

[ɡruː]
[grəʊd]


* Dit formulier is verouderd of worden gebruikt in speciale gevallen of sommige dialecten
Zie ook onregelmatige werkwoorden:

Infinitief

Verleden tijd

Voltooid deelwoord

outgrew
outgrowed

outgrew
outgrowed

overgrew
overgrowed

overgrew
overgrowed

regrew
regrowed

regrew
regrowed

undergrew
undergrowed

undergrew
undergrowed

upgrew
upgrowed

upgrew
upgrowed


Vervoeging onregelmatige werkwoorden [grow]

Conjugatie is de creatie van afgeleide vormen van een werkwoord zijn hoofdonderdelen van inflectie (verandering van vorm volgens grammaticale regels). Zo kan het werkwoord "onderbreking" worden geconjugeerd vormen de woorden breken, pauzes, brak, gebroken en breken.

De term conjugatie wordt alleen toegepast op de verbuiging van werkwoorden, en niet andere delen van spraak (verbuiging van naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden heet declinatie). Ook wordt vaak beperkt tot aanduiding van de vorming van eindige vormen van een werkwoord - deze kunnen worden aangeduid als geconjugeerde vormen, in tegenstelling tot niet-eindige vormen, zoals de infinitief of gerund, die meestal niet voor de meeste te markeren grammaticale categorieën.

vervoeging is ook de traditionele naam voor een groep van werkwoorden die een soortgelijke vervoeging patroon in een bepaalde taal (een werkwoord klasse) te delen. Een werkwoord niet alle standaard conjugatie patronen van de taal niet volgt wordt gezegd dat een onregelmatige verb .

  ...   ... Meer informatie

Cadeau

I
grow 
you
grow 
he/she/it
grows 
we
grow 
you
grow 
they
grow 

Onvoltooid tegenwoordige tijd

I
am growing 
you
are growing 
he/she/it
is growing 
we
are growing 
you
are growing 
they
are growing 

Verleden tijd

I
grew 
you
grew 
he/she/it
grew 
we
grew 
you
grew 
they
grew 

Onvoltooid verleden tijd

I
was growing 
you
were growing 
he/she/it
was growing 
we
were growing 
you
were growing 
they
were growing 

Voltooid tegenwoordige tijd

I
have grown 
you
have grown 
he/she/it
has grown 
we
have grown 
you
have grown 
they
have grown 

Tegenwoordige tijd continue

I
have been growing 
you
have been growing 
he/she/it
has been growing 
we
have been growing 
you
have been growing 
they
have been growing 

Voltooid verleden tijd

I
had grown 
you
had grown 
he/she/it
had grown 
we
had grown 
you
had grown 
they
had grown 

Past perfect continue

I
had been growing 
you
had been growing 
he/she/it
had been growing 
we
had been growing 
you
had been growing 
they
had been growing 

Toekomst

I
will grow 
you
will grow 
he/she/it
will grow 
we
will grow 
you
will grow 
they
will grow 

Future continue

I
will be growing 
you
will be growing 
he/she/it
will be growing 
we
will be growing 
you
will be growing 
they
will be growing 

Toekomst perfect

I
will have grown 
you
will have grown 
he/she/it
will have grown 
we
will have grown 
you
will have grown 
they
will have grown 

Future perfect continue

I
will have been growing 
you
will have been growing 
he/she/it
will have been growing 
we
will have been growing 
you
will have been growing 
they
will have been growing 

Voorwaardelijk
(Conditional)
onregelmatige werkwoorden [grow]

causaliteit (ook aangeduid als veroorzaking of oorzakelijk) is beïnvloeding waarbij één gebeurtenis, proces, toestand of voorwerp (een oorzaken) draagt ​​bij aan de productie van andere gebeurtenis, proces, toestand of voorwerp (invloed) waarvan de oorzaak is gedeeltelijk verantwoordelijk voor de werking en het effect is mede afhankelijk van de oorzaak. In het algemeen is een werkwijze heeft vele oorzaken, die eveneens wordt gezegd dat oorzakelijke factoren, en liggen allemaal in het verleden. Een effect kan op zijn beurt een oorzaak van, of oorzakelijke factor voor vele andere effecten, die allemaal liggen in de toekomst.

voorwaardelijke wijs (afgekort cond) een grammaticale zin gebruikt in voorwaardelijke zin een propositie waarvan de geldigheidsduur is afhankelijk van een bepaalde voorwaarde, eventueel counterfactuele.

Engels heeft geen verbuigend (morfologische) voorwaardelijke wijs, behalve in zo veel als de modale werkwoorden kunnen, macht, wel en niet zou kunnen in sommige contexten worden als voorwaardelijke vormen van kan beschouwd, kan, zal en zal respectievelijk. Wat is het Engels voorwaardelijke wijs (of alleen de voorwaardelijke) genoemd wordt gevormd periphrastically met behulp van de modale werkwoord zou in combinatie met de kale infinitief van de volgende werkwoord. (Af en toe moet wordt gebruikt in plaats van zou doen met een first person onderwerp -.. Zien, zullen en zal ook de eerder genoemde modale werkwoorden had kunnen, mogen en moeten kunnen vervangen zou doen om de juiste modaliteit in aanvulling op conditionaliteit express)

  ...   ... Meer informatie

voorwaardelijke aanwezig
(Conditional present)

I
would grow 
you
would grow 
he/she/it
would grow 
we
would grow 
you
would grow 
they
would grow 

Voorwaardelijke onderhavige progressieve
(Conditional present progressive)

I
would be growing 
you
would be growing 
he/she/it
would be growing 
we
would be growing 
you
would be growing 
they
would be growing 

voorwaardelijke perfect
(Conditional perfect)

I
would have grown 
you
would have grown 
he/she/it
would have grown 
we
would have grown 
you
would have grown 
they
would have grown 

Voorwaardelijke perfectioneren progressieve
(Conditional perfect progressive)

I
would have been growing 
you
would have been growing 
he/she/it
would have been growing 
we
would have been growing 
you
would have been growing 
they
would have been growing 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
onregelmatige werkwoorden [grow]

subjunctief is een grammaticale stemming, een kenmerk van de uitspraak dat de houding van de spreker in de richting van het aangeeft. Conjunctief vormen van werkwoorden worden meestal gebruikt om verschillende staten van uitdrukken onwerkelijkheid, zoals: wens, emotie, mogelijkheid, oordeel, mening, verplichting, of een actie die nog niet heeft plaatsgevonden; de precieze situaties waarin ze gebruikt worden variëren per taal. De conjunctief is een van de irrealis stemmingen, die verwijzen naar wat niet per se echt. Het wordt vaak in contrast met de indicatieve, een indicatief die hoofdzakelijk wordt gebruikt om dat er iets aan te geven is een constatering van een feit.

subjunctieven het vaakst voorkomen, maar niet uitsluitend, in bijzinnen, in het bijzonder die-clausules. Voorbeelden van de conjunctief in het Engels zijn te vinden in de zinnen: "Ik stel voor dat u voorzichtig zijn" en "Het is belangrijk dat ze blijven aan uw zijde."

De aanvoegende wijs in het Engels is een clausule type dat wordt gebruikt in sommige contexten waarin niet-reële mogelijkheden, bijvoorbeeld beschrijven "Het is cruciaal dat je hier te zijn" en "Het is van cruciaal belang dat hij vroeg aan te komen." In het Engels, de conjunctief is syntactische in plaats van inflectionele, aangezien er geen specifiek conjunctief werkwoordsvorm. Veeleer conjunctief clausules werven de naakte vorm van het werkwoord die ook wordt gebruikt in diverse andere constructies.

  ...   ... Meer informatie

Present conjunctief
(Present subjunctive)

I
grow 
you
grow 
he/she/it
grow 
we
grow 
you
grow 
they
grow 

Past conjunctief
(Past subjunctive)

I
grew 
you
grew 
he/she/it
grew 
we
grew 
you
grew 
they
grew 

Past perfect conjunctief
(Past perfect subjunctive)

I
had grown 
you
had grown 
he/she/it
had grown 
we
had grown 
you
had grown 
they
had grown 

Imperativ
(Imperativ)
onregelmatige werkwoorden [grow]

gebiedende wijs is een grammaticale stemming die vormen een opdracht of verzoek.

Een voorbeeld van een werkwoord gebruikt in de gebiedende wijs is het Engels zinsnede "Go." Een dergelijke imperatieven impliceren een tweede persoon onderwerp (je), maar sommige andere talen hebben ook eerste en de derde persoon eisen, met de betekenis van "laten we (iets te doen)" of "laat ze (iets te doen)" (De formulieren kunnen alternatief cohortative en jussive) worden genoemd.

  ...   ... Meer informatie

Imperativ
(Imperativ)

I
grow 
you
Let´s grow 
he/she/it
grow 
we
 
you
 
they
 

Deelwoord
(Participle)
onregelmatige werkwoorden [grow]

In taal-, a participle (ptcp) is een vorm van nonfinite werkwoord omvat perfective of continuatieve aspect in talrijke tijden. Een participium kan eveneens als een bijvoeglijk naamwoord of een bijwoord. Bijvoorbeeld, in "gekookte aardappelen", gekookte de deelwoord van het werkwoord kook, adjectivally modificeren van de aardappel naamwoord; in "liep ons haveloze," haveloze is het voltooid deelwoord van het werkwoord vod, bijwoordelijk kwalificatie van het werkwoord liep.

  ...   ... Meer informatie

Onvoltooid deelwoord
(Present participle)

I
growing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Voltooid deelwoord
(Past participle)

I
grown 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Werkwoorden
(Phrasal verbs)
onregelmatige werkwoorden [grow]

grow apart

grow away

grow from

grow in

grow into

grow out of

grow together

grow upOnregelmatige werkwoorden