Learniv
▷ Verleden tijd engels KEEP | Learniv.com
Learniv.com  >  nl  >  Engels onregelmatige werkwoorden  >  keep


Verleden tijd engels keep

A2 Vertaling: onderhouden, verrichten, vervullen, uitvoeren, nakomen, naleven, voltrekken, fokken, telen, opfokken, opkweken, conserveren, houden, toezien, waarnemen, bewaren, hoeden, waken over, de wacht hebben, blijven, behouden, redden, bergen, observeren, toekijken

Infinitief

keep

[kiːp]

Verleden tijd

kept

[kept]


Zie ook onregelmatige werkwoorden:

Infinitief

Verleden tijd

Voltooid deelwoord

miskept

miskept

overkept

overkept

underkept

underkept


Vervoeging onregelmatige werkwoorden [keep]

Conjugatie is de creatie van afgeleide vormen van een werkwoord zijn hoofdonderdelen van inflectie (verandering van vorm volgens grammaticale regels). Zo kan het werkwoord "onderbreking" worden geconjugeerd vormen de woorden breken, pauzes, brak, gebroken en breken.

De term conjugatie wordt alleen toegepast op de verbuiging van werkwoorden, en niet andere delen van spraak (verbuiging van naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden heet declinatie). Ook wordt vaak beperkt tot aanduiding van de vorming van eindige vormen van een werkwoord - deze kunnen worden aangeduid als geconjugeerde vormen, in tegenstelling tot niet-eindige vormen, zoals de infinitief of gerund, die meestal niet voor de meeste te markeren grammaticale categorieën.

vervoeging is ook de traditionele naam voor een groep van werkwoorden die een soortgelijke vervoeging patroon in een bepaalde taal (een werkwoord klasse) te delen. Een werkwoord niet alle standaard conjugatie patronen van de taal niet volgt wordt gezegd dat een onregelmatige verb .

  ...   ... Meer informatie

Cadeau

I
keep 
you
keep 
he/she/it
keeps 
we
keep 
you
keep 
they
keep 

Onvoltooid tegenwoordige tijd

I
am keeping 
you
are keeping 
he/she/it
is keeping 
we
are keeping 
you
are keeping 
they
are keeping 

Verleden tijd

I
kept 
you
kept 
he/she/it
kept 
we
kept 
you
kept 
they
kept 

Onvoltooid verleden tijd

I
was keeping 
you
were keeping 
he/she/it
was keeping 
we
were keeping 
you
were keeping 
they
were keeping 

Voltooid tegenwoordige tijd

I
have kept 
you
have kept 
he/she/it
has kept 
we
have kept 
you
have kept 
they
have kept 

Tegenwoordige tijd continue

I
have been keeping 
you
have been keeping 
he/she/it
has been keeping 
we
have been keeping 
you
have been keeping 
they
have been keeping 

Voltooid verleden tijd

I
had kept 
you
had kept 
he/she/it
had kept 
we
had kept 
you
had kept 
they
had kept 

Past perfect continue

I
had been keeping 
you
had been keeping 
he/she/it
had been keeping 
we
had been keeping 
you
had been keeping 
they
had been keeping 

Toekomst

I
will keep 
you
will keep 
he/she/it
will keep 
we
will keep 
you
will keep 
they
will keep 

Future continue

I
will be keeping 
you
will be keeping 
he/she/it
will be keeping 
we
will be keeping 
you
will be keeping 
they
will be keeping 

Toekomst perfect

I
will have kept 
you
will have kept 
he/she/it
will have kept 
we
will have kept 
you
will have kept 
they
will have kept 

Future perfect continue

I
will have been keeping 
you
will have been keeping 
he/she/it
will have been keeping 
we
will have been keeping 
you
will have been keeping 
they
will have been keeping 

Voorwaardelijk
(Conditional)
onregelmatige werkwoorden [keep]

causaliteit (ook aangeduid als veroorzaking of oorzakelijk) is beïnvloeding waarbij één gebeurtenis, proces, toestand of voorwerp (een oorzaken) draagt ​​bij aan de productie van andere gebeurtenis, proces, toestand of voorwerp (invloed) waarvan de oorzaak is gedeeltelijk verantwoordelijk voor de werking en het effect is mede afhankelijk van de oorzaak. In het algemeen is een werkwijze heeft vele oorzaken, die eveneens wordt gezegd dat oorzakelijke factoren, en liggen allemaal in het verleden. Een effect kan op zijn beurt een oorzaak van, of oorzakelijke factor voor vele andere effecten, die allemaal liggen in de toekomst.

voorwaardelijke wijs (afgekort cond) een grammaticale zin gebruikt in voorwaardelijke zin een propositie waarvan de geldigheidsduur is afhankelijk van een bepaalde voorwaarde, eventueel counterfactuele.

Engels heeft geen verbuigend (morfologische) voorwaardelijke wijs, behalve in zo veel als de modale werkwoorden kunnen, macht, wel en niet zou kunnen in sommige contexten worden als voorwaardelijke vormen van kan beschouwd, kan, zal en zal respectievelijk. Wat is het Engels voorwaardelijke wijs (of alleen de voorwaardelijke) genoemd wordt gevormd periphrastically met behulp van de modale werkwoord zou in combinatie met de kale infinitief van de volgende werkwoord. (Af en toe moet wordt gebruikt in plaats van zou doen met een first person onderwerp -.. Zien, zullen en zal ook de eerder genoemde modale werkwoorden had kunnen, mogen en moeten kunnen vervangen zou doen om de juiste modaliteit in aanvulling op conditionaliteit express)

  ...   ... Meer informatie

voorwaardelijke aanwezig
(Conditional present)

I
would keep 
you
would keep 
he/she/it
would keep 
we
would keep 
you
would keep 
they
would keep 

Voorwaardelijke onderhavige progressieve
(Conditional present progressive)

I
would be keeping 
you
would be keeping 
he/she/it
would be keeping 
we
would be keeping 
you
would be keeping 
they
would be keeping 

voorwaardelijke perfect
(Conditional perfect)

I
would have kept 
you
would have kept 
he/she/it
would have kept 
we
would have kept 
you
would have kept 
they
would have kept 

Voorwaardelijke perfectioneren progressieve
(Conditional perfect progressive)

I
would have been keeping 
you
would have been keeping 
he/she/it
would have been keeping 
we
would have been keeping 
you
would have been keeping 
they
would have been keeping 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
onregelmatige werkwoorden [keep]

subjunctief is een grammaticale stemming, een kenmerk van de uitspraak dat de houding van de spreker in de richting van het aangeeft. Conjunctief vormen van werkwoorden worden meestal gebruikt om verschillende staten van uitdrukken onwerkelijkheid, zoals: wens, emotie, mogelijkheid, oordeel, mening, verplichting, of een actie die nog niet heeft plaatsgevonden; de precieze situaties waarin ze gebruikt worden variëren per taal. De conjunctief is een van de irrealis stemmingen, die verwijzen naar wat niet per se echt. Het wordt vaak in contrast met de indicatieve, een indicatief die hoofdzakelijk wordt gebruikt om dat er iets aan te geven is een constatering van een feit.

subjunctieven het vaakst voorkomen, maar niet uitsluitend, in bijzinnen, in het bijzonder die-clausules. Voorbeelden van de conjunctief in het Engels zijn te vinden in de zinnen: "Ik stel voor dat u voorzichtig zijn" en "Het is belangrijk dat ze blijven aan uw zijde."

De aanvoegende wijs in het Engels is een clausule type dat wordt gebruikt in sommige contexten waarin niet-reële mogelijkheden, bijvoorbeeld beschrijven "Het is cruciaal dat je hier te zijn" en "Het is van cruciaal belang dat hij vroeg aan te komen." In het Engels, de conjunctief is syntactische in plaats van inflectionele, aangezien er geen specifiek conjunctief werkwoordsvorm. Veeleer conjunctief clausules werven de naakte vorm van het werkwoord die ook wordt gebruikt in diverse andere constructies.

  ...   ... Meer informatie

Present conjunctief
(Present subjunctive)

I
keep 
you
keep 
he/she/it
keep 
we
keep 
you
keep 
they
keep 

Past conjunctief
(Past subjunctive)

I
kept 
you
kept 
he/she/it
kept 
we
kept 
you
kept 
they
kept 

Past perfect conjunctief
(Past perfect subjunctive)

I
had kept 
you
had kept 
he/she/it
had kept 
we
had kept 
you
had kept 
they
had kept 

Imperativ
(Imperativ)
onregelmatige werkwoorden [keep]

gebiedende wijs is een grammaticale stemming die vormen een opdracht of verzoek.

Een voorbeeld van een werkwoord gebruikt in de gebiedende wijs is het Engels zinsnede "Go." Een dergelijke imperatieven impliceren een tweede persoon onderwerp (je), maar sommige andere talen hebben ook eerste en de derde persoon eisen, met de betekenis van "laten we (iets te doen)" of "laat ze (iets te doen)" (De formulieren kunnen alternatief cohortative en jussive) worden genoemd.

  ...   ... Meer informatie

Imperativ
(Imperativ)

I
keep 
you
Let´s keep 
he/she/it
keep 
we
 
you
 
they
 

Deelwoord
(Participle)
onregelmatige werkwoorden [keep]

In taal-, a participle (ptcp) is een vorm van nonfinite werkwoord omvat perfective of continuatieve aspect in talrijke tijden. Een participium kan eveneens als een bijvoeglijk naamwoord of een bijwoord. Bijvoorbeeld, in "gekookte aardappelen", gekookte de deelwoord van het werkwoord kook, adjectivally modificeren van de aardappel naamwoord; in "liep ons haveloze," haveloze is het voltooid deelwoord van het werkwoord vod, bijwoordelijk kwalificatie van het werkwoord liep.

  ...   ... Meer informatie

Onvoltooid deelwoord
(Present participle)

I
keeping 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Voltooid deelwoord
(Past participle)

I
kept 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Werkwoorden
(Phrasal verbs)
onregelmatige werkwoorden [keep]

keep ahead

keep at

keep away

keep back

keep down

keep from

keep in

keep off

keep on

keep out

keep out of

keep to

keep together

keep under

keep upOnregelmatige werkwoorden