Learniv
▷ Verleden tijd engels LAY | Learniv.com
Learniv.com  >  nl  >  Engels onregelmatige werkwoorden  >  lay


Verleden tijd engels lay

B1 Vertaling: bedekken, bekleden, leggen, neerleggen, vlijen

Infinitief

lay

[leɪ]

Verleden tijd

laid

[leɪd]
[leɪd]

Voltooid deelwoord

laid

[leɪd]
[leɪd]


* Dit formulier is verouderd of worden gebruikt in speciale gevallen of sommige dialecten
Zie ook onregelmatige werkwoorden:

Infinitief

Verleden tijd

Voltooid deelwoord

inlay

[ɪnˈleɪ]

inlaid
inlayed

[ɪnˈleɪd]
[ɪnˈleɪd]

inlaid
inlayed

[ɪnˈleɪd]
[ɪnˈleɪd]

interlay

[ɪntəˈleɪ]

interlaid
interlayed

[ɪntəˈleɪd]
[ɪntəˈleɪd]

interlaid
interlayed

[ɪntəˈleɪd]
[ɪntəˈleɪd]

outlaid
outlayed

outlaid
outlayed

belaid
belayed

belaid
belayed

forelaid
forelayed

forelaid
forelayed

forlaid
forlayed

forlaid
forlayed

mislaid
mislayed

mislaid
mislayed

onlaid
onlayed

onlaid
onlayed

overlaid
overlayed

overlaid
overlayed

re-laid
re-layed

re-laid
re-layed

underlaid
underlayed

underlaid
underlayed

unlaid
unlayed

unlaid
unlayed

uplaid
uplayed

uplaid
uplayed

waylaid
waylayed

waylaid
waylayed


Vervoeging onregelmatige werkwoorden [lay]

Conjugatie is de creatie van afgeleide vormen van een werkwoord zijn hoofdonderdelen van inflectie (verandering van vorm volgens grammaticale regels). Zo kan het werkwoord "onderbreking" worden geconjugeerd vormen de woorden breken, pauzes, brak, gebroken en breken.

De term conjugatie wordt alleen toegepast op de verbuiging van werkwoorden, en niet andere delen van spraak (verbuiging van naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden heet declinatie). Ook wordt vaak beperkt tot aanduiding van de vorming van eindige vormen van een werkwoord - deze kunnen worden aangeduid als geconjugeerde vormen, in tegenstelling tot niet-eindige vormen, zoals de infinitief of gerund, die meestal niet voor de meeste te markeren grammaticale categorieën.

vervoeging is ook de traditionele naam voor een groep van werkwoorden die een soortgelijke vervoeging patroon in een bepaalde taal (een werkwoord klasse) te delen. Een werkwoord niet alle standaard conjugatie patronen van de taal niet volgt wordt gezegd dat een onregelmatige verb .

  ...   ... Meer informatie

Cadeau

I
lay 
you
lay 
he/she/it
lays 
we
lay 
you
lay 
they
lay 

Onvoltooid tegenwoordige tijd

I
am laying 
you
are laying 
he/she/it
is laying 
we
are laying 
you
are laying 
they
are laying 

Verleden tijd

I
laid 
you
laid 
he/she/it
laid 
we
laid 
you
laid 
they
laid 

Onvoltooid verleden tijd

I
was laying 
you
were laying 
he/she/it
was laying 
we
were laying 
you
were laying 
they
were laying 

Voltooid tegenwoordige tijd

I
have laid 
you
have laid 
he/she/it
has laid 
we
have laid 
you
have laid 
they
have laid 

Tegenwoordige tijd continue

I
have been laying 
you
have been laying 
he/she/it
has been laying 
we
have been laying 
you
have been laying 
they
have been laying 

Voltooid verleden tijd

I
had laid 
you
had laid 
he/she/it
had laid 
we
had laid 
you
had laid 
they
had laid 

Past perfect continue

I
had been laying 
you
had been laying 
he/she/it
had been laying 
we
had been laying 
you
had been laying 
they
had been laying 

Toekomst

I
will lay 
you
will lay 
he/she/it
will lay 
we
will lay 
you
will lay 
they
will lay 

Future continue

I
will be laying 
you
will be laying 
he/she/it
will be laying 
we
will be laying 
you
will be laying 
they
will be laying 

Toekomst perfect

I
will have laid 
you
will have laid 
he/she/it
will have laid 
we
will have laid 
you
will have laid 
they
will have laid 

Future perfect continue

I
will have been laying 
you
will have been laying 
he/she/it
will have been laying 
we
will have been laying 
you
will have been laying 
they
will have been laying 

Voorwaardelijk
(Conditional)
onregelmatige werkwoorden [lay]

causaliteit (ook aangeduid als veroorzaking of oorzakelijk) is beïnvloeding waarbij één gebeurtenis, proces, toestand of voorwerp (een oorzaken) draagt ​​bij aan de productie van andere gebeurtenis, proces, toestand of voorwerp (invloed) waarvan de oorzaak is gedeeltelijk verantwoordelijk voor de werking en het effect is mede afhankelijk van de oorzaak. In het algemeen is een werkwijze heeft vele oorzaken, die eveneens wordt gezegd dat oorzakelijke factoren, en liggen allemaal in het verleden. Een effect kan op zijn beurt een oorzaak van, of oorzakelijke factor voor vele andere effecten, die allemaal liggen in de toekomst.

voorwaardelijke wijs (afgekort cond) een grammaticale zin gebruikt in voorwaardelijke zin een propositie waarvan de geldigheidsduur is afhankelijk van een bepaalde voorwaarde, eventueel counterfactuele.

Engels heeft geen verbuigend (morfologische) voorwaardelijke wijs, behalve in zo veel als de modale werkwoorden kunnen, macht, wel en niet zou kunnen in sommige contexten worden als voorwaardelijke vormen van kan beschouwd, kan, zal en zal respectievelijk. Wat is het Engels voorwaardelijke wijs (of alleen de voorwaardelijke) genoemd wordt gevormd periphrastically met behulp van de modale werkwoord zou in combinatie met de kale infinitief van de volgende werkwoord. (Af en toe moet wordt gebruikt in plaats van zou doen met een first person onderwerp -.. Zien, zullen en zal ook de eerder genoemde modale werkwoorden had kunnen, mogen en moeten kunnen vervangen zou doen om de juiste modaliteit in aanvulling op conditionaliteit express)

  ...   ... Meer informatie

voorwaardelijke aanwezig
(Conditional present)

I
would lay 
you
would lay 
he/she/it
would lay 
we
would lay 
you
would lay 
they
would lay 

Voorwaardelijke onderhavige progressieve
(Conditional present progressive)

I
would be laying 
you
would be laying 
he/she/it
would be laying 
we
would be laying 
you
would be laying 
they
would be laying 

voorwaardelijke perfect
(Conditional perfect)

I
would have laid 
you
would have laid 
he/she/it
would have laid 
we
would have laid 
you
would have laid 
they
would have laid 

Voorwaardelijke perfectioneren progressieve
(Conditional perfect progressive)

I
would have been laying 
you
would have been laying 
he/she/it
would have been laying 
we
would have been laying 
you
would have been laying 
they
would have been laying 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
onregelmatige werkwoorden [lay]

subjunctief is een grammaticale stemming, een kenmerk van de uitspraak dat de houding van de spreker in de richting van het aangeeft. Conjunctief vormen van werkwoorden worden meestal gebruikt om verschillende staten van uitdrukken onwerkelijkheid, zoals: wens, emotie, mogelijkheid, oordeel, mening, verplichting, of een actie die nog niet heeft plaatsgevonden; de precieze situaties waarin ze gebruikt worden variëren per taal. De conjunctief is een van de irrealis stemmingen, die verwijzen naar wat niet per se echt. Het wordt vaak in contrast met de indicatieve, een indicatief die hoofdzakelijk wordt gebruikt om dat er iets aan te geven is een constatering van een feit.

subjunctieven het vaakst voorkomen, maar niet uitsluitend, in bijzinnen, in het bijzonder die-clausules. Voorbeelden van de conjunctief in het Engels zijn te vinden in de zinnen: "Ik stel voor dat u voorzichtig zijn" en "Het is belangrijk dat ze blijven aan uw zijde."

De aanvoegende wijs in het Engels is een clausule type dat wordt gebruikt in sommige contexten waarin niet-reële mogelijkheden, bijvoorbeeld beschrijven "Het is cruciaal dat je hier te zijn" en "Het is van cruciaal belang dat hij vroeg aan te komen." In het Engels, de conjunctief is syntactische in plaats van inflectionele, aangezien er geen specifiek conjunctief werkwoordsvorm. Veeleer conjunctief clausules werven de naakte vorm van het werkwoord die ook wordt gebruikt in diverse andere constructies.

  ...   ... Meer informatie

Present conjunctief
(Present subjunctive)

I
lay 
you
lay 
he/she/it
lay 
we
lay 
you
lay 
they
lay 

Past conjunctief
(Past subjunctive)

I
laid 
you
laid 
he/she/it
laid 
we
laid 
you
laid 
they
laid 

Past perfect conjunctief
(Past perfect subjunctive)

I
had laid 
you
had laid 
he/she/it
had laid 
we
had laid 
you
had laid 
they
had laid 

Imperativ
(Imperativ)
onregelmatige werkwoorden [lay]

gebiedende wijs is een grammaticale stemming die vormen een opdracht of verzoek.

Een voorbeeld van een werkwoord gebruikt in de gebiedende wijs is het Engels zinsnede "Go." Een dergelijke imperatieven impliceren een tweede persoon onderwerp (je), maar sommige andere talen hebben ook eerste en de derde persoon eisen, met de betekenis van "laten we (iets te doen)" of "laat ze (iets te doen)" (De formulieren kunnen alternatief cohortative en jussive) worden genoemd.

  ...   ... Meer informatie

Imperativ
(Imperativ)

I
lay 
you
Let´s lay 
he/she/it
lay 
we
 
you
 
they
 

Deelwoord
(Participle)
onregelmatige werkwoorden [lay]

In taal-, a participle (ptcp) is een vorm van nonfinite werkwoord omvat perfective of continuatieve aspect in talrijke tijden. Een participium kan eveneens als een bijvoeglijk naamwoord of een bijwoord. Bijvoorbeeld, in "gekookte aardappelen", gekookte de deelwoord van het werkwoord kook, adjectivally modificeren van de aardappel naamwoord; in "liep ons haveloze," haveloze is het voltooid deelwoord van het werkwoord vod, bijwoordelijk kwalificatie van het werkwoord liep.

  ...   ... Meer informatie

Onvoltooid deelwoord
(Present participle)

I
laying 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Voltooid deelwoord
(Past participle)

I
laid 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Werkwoorden
(Phrasal verbs)
onregelmatige werkwoorden [lay]

lay about

lay aside

lay away

lay back

lay before

lay by

lay down

lay in

lay into

lay off

lay on

lay out

lay upOnregelmatige werkwoorden