Learniv
▷ Verleden tijd engels LEND | Learniv.com
Learniv.com  >  nl  >  Engels onregelmatige werkwoorden  >  lend


Verleden tijd engels lend

A2 Vertaling: verlenen, lenen, uitlenen, lenen aan, voorschieten

Infinitief

lend

[lend]

Verleden tijd

lent

[lent]


Zie ook onregelmatige werkwoorden:

Infinitief

Verleden tijd

Voltooid deelwoord

forlent

forlent


Vervoeging onregelmatige werkwoorden [lend]

Conjugatie is de creatie van afgeleide vormen van een werkwoord zijn hoofdonderdelen van inflectie (verandering van vorm volgens grammaticale regels). Zo kan het werkwoord "onderbreking" worden geconjugeerd vormen de woorden breken, pauzes, brak, gebroken en breken.

De term conjugatie wordt alleen toegepast op de verbuiging van werkwoorden, en niet andere delen van spraak (verbuiging van naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden heet declinatie). Ook wordt vaak beperkt tot aanduiding van de vorming van eindige vormen van een werkwoord - deze kunnen worden aangeduid als geconjugeerde vormen, in tegenstelling tot niet-eindige vormen, zoals de infinitief of gerund, die meestal niet voor de meeste te markeren grammaticale categorieën.

vervoeging is ook de traditionele naam voor een groep van werkwoorden die een soortgelijke vervoeging patroon in een bepaalde taal (een werkwoord klasse) te delen. Een werkwoord niet alle standaard conjugatie patronen van de taal niet volgt wordt gezegd dat een onregelmatige verb .

  ...   ... Meer informatie

Cadeau

I
lend 
you
lend 
he/she/it
lends 
we
lend 
you
lend 
they
lend 

Onvoltooid tegenwoordige tijd

I
am lending 
you
are lending 
he/she/it
is lending 
we
are lending 
you
are lending 
they
are lending 

Verleden tijd

I
lent 
you
lent 
he/she/it
lent 
we
lent 
you
lent 
they
lent 

Onvoltooid verleden tijd

I
was lending 
you
were lending 
he/she/it
was lending 
we
were lending 
you
were lending 
they
were lending 

Voltooid tegenwoordige tijd

I
have lent 
you
have lent 
he/she/it
has lent 
we
have lent 
you
have lent 
they
have lent 

Tegenwoordige tijd continue

I
have been lending 
you
have been lending 
he/she/it
has been lending 
we
have been lending 
you
have been lending 
they
have been lending 

Voltooid verleden tijd

I
had lent 
you
had lent 
he/she/it
had lent 
we
had lent 
you
had lent 
they
had lent 

Past perfect continue

I
had been lending 
you
had been lending 
he/she/it
had been lending 
we
had been lending 
you
had been lending 
they
had been lending 

Toekomst

I
will lend 
you
will lend 
he/she/it
will lend 
we
will lend 
you
will lend 
they
will lend 

Future continue

I
will be lending 
you
will be lending 
he/she/it
will be lending 
we
will be lending 
you
will be lending 
they
will be lending 

Toekomst perfect

I
will have lent 
you
will have lent 
he/she/it
will have lent 
we
will have lent 
you
will have lent 
they
will have lent 

Future perfect continue

I
will have been lending 
you
will have been lending 
he/she/it
will have been lending 
we
will have been lending 
you
will have been lending 
they
will have been lending 

Voorwaardelijk
(Conditional)
onregelmatige werkwoorden [lend]

causaliteit (ook aangeduid als veroorzaking of oorzakelijk) is beïnvloeding waarbij één gebeurtenis, proces, toestand of voorwerp (een oorzaken) draagt ​​bij aan de productie van andere gebeurtenis, proces, toestand of voorwerp (invloed) waarvan de oorzaak is gedeeltelijk verantwoordelijk voor de werking en het effect is mede afhankelijk van de oorzaak. In het algemeen is een werkwijze heeft vele oorzaken, die eveneens wordt gezegd dat oorzakelijke factoren, en liggen allemaal in het verleden. Een effect kan op zijn beurt een oorzaak van, of oorzakelijke factor voor vele andere effecten, die allemaal liggen in de toekomst.

voorwaardelijke wijs (afgekort cond) een grammaticale zin gebruikt in voorwaardelijke zin een propositie waarvan de geldigheidsduur is afhankelijk van een bepaalde voorwaarde, eventueel counterfactuele.

Engels heeft geen verbuigend (morfologische) voorwaardelijke wijs, behalve in zo veel als de modale werkwoorden kunnen, macht, wel en niet zou kunnen in sommige contexten worden als voorwaardelijke vormen van kan beschouwd, kan, zal en zal respectievelijk. Wat is het Engels voorwaardelijke wijs (of alleen de voorwaardelijke) genoemd wordt gevormd periphrastically met behulp van de modale werkwoord zou in combinatie met de kale infinitief van de volgende werkwoord. (Af en toe moet wordt gebruikt in plaats van zou doen met een first person onderwerp -.. Zien, zullen en zal ook de eerder genoemde modale werkwoorden had kunnen, mogen en moeten kunnen vervangen zou doen om de juiste modaliteit in aanvulling op conditionaliteit express)

  ...   ... Meer informatie

voorwaardelijke aanwezig
(Conditional present)

I
would lend 
you
would lend 
he/she/it
would lend 
we
would lend 
you
would lend 
they
would lend 

Voorwaardelijke onderhavige progressieve
(Conditional present progressive)

I
would be lending 
you
would be lending 
he/she/it
would be lending 
we
would be lending 
you
would be lending 
they
would be lending 

voorwaardelijke perfect
(Conditional perfect)

I
would have lent 
you
would have lent 
he/she/it
would have lent 
we
would have lent 
you
would have lent 
they
would have lent 

Voorwaardelijke perfectioneren progressieve
(Conditional perfect progressive)

I
would have been lending 
you
would have been lending 
he/she/it
would have been lending 
we
would have been lending 
you
would have been lending 
they
would have been lending 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
onregelmatige werkwoorden [lend]

subjunctief is een grammaticale stemming, een kenmerk van de uitspraak dat de houding van de spreker in de richting van het aangeeft. Conjunctief vormen van werkwoorden worden meestal gebruikt om verschillende staten van uitdrukken onwerkelijkheid, zoals: wens, emotie, mogelijkheid, oordeel, mening, verplichting, of een actie die nog niet heeft plaatsgevonden; de precieze situaties waarin ze gebruikt worden variëren per taal. De conjunctief is een van de irrealis stemmingen, die verwijzen naar wat niet per se echt. Het wordt vaak in contrast met de indicatieve, een indicatief die hoofdzakelijk wordt gebruikt om dat er iets aan te geven is een constatering van een feit.

subjunctieven het vaakst voorkomen, maar niet uitsluitend, in bijzinnen, in het bijzonder die-clausules. Voorbeelden van de conjunctief in het Engels zijn te vinden in de zinnen: "Ik stel voor dat u voorzichtig zijn" en "Het is belangrijk dat ze blijven aan uw zijde."

De aanvoegende wijs in het Engels is een clausule type dat wordt gebruikt in sommige contexten waarin niet-reële mogelijkheden, bijvoorbeeld beschrijven "Het is cruciaal dat je hier te zijn" en "Het is van cruciaal belang dat hij vroeg aan te komen." In het Engels, de conjunctief is syntactische in plaats van inflectionele, aangezien er geen specifiek conjunctief werkwoordsvorm. Veeleer conjunctief clausules werven de naakte vorm van het werkwoord die ook wordt gebruikt in diverse andere constructies.

  ...   ... Meer informatie

Present conjunctief
(Present subjunctive)

I
lend 
you
lend 
he/she/it
lend 
we
lend 
you
lend 
they
lend 

Past conjunctief
(Past subjunctive)

I
lent 
you
lent 
he/she/it
lent 
we
lent 
you
lent 
they
lent 

Past perfect conjunctief
(Past perfect subjunctive)

I
had lent 
you
had lent 
he/she/it
had lent 
we
had lent 
you
had lent 
they
had lent 

Imperativ
(Imperativ)
onregelmatige werkwoorden [lend]

gebiedende wijs is een grammaticale stemming die vormen een opdracht of verzoek.

Een voorbeeld van een werkwoord gebruikt in de gebiedende wijs is het Engels zinsnede "Go." Een dergelijke imperatieven impliceren een tweede persoon onderwerp (je), maar sommige andere talen hebben ook eerste en de derde persoon eisen, met de betekenis van "laten we (iets te doen)" of "laat ze (iets te doen)" (De formulieren kunnen alternatief cohortative en jussive) worden genoemd.

  ...   ... Meer informatie

Imperativ
(Imperativ)

I
lend 
you
Let´s lend 
he/she/it
lend 
we
 
you
 
they
 

Deelwoord
(Participle)
onregelmatige werkwoorden [lend]

In taal-, a participle (ptcp) is een vorm van nonfinite werkwoord omvat perfective of continuatieve aspect in talrijke tijden. Een participium kan eveneens als een bijvoeglijk naamwoord of een bijwoord. Bijvoorbeeld, in "gekookte aardappelen", gekookte de deelwoord van het werkwoord kook, adjectivally modificeren van de aardappel naamwoord; in "liep ons haveloze," haveloze is het voltooid deelwoord van het werkwoord vod, bijwoordelijk kwalificatie van het werkwoord liep.

  ...   ... Meer informatie

Onvoltooid deelwoord
(Present participle)

I
lending 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Voltooid deelwoord
(Past participle)

I
lent 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Werkwoorden
(Phrasal verbs)
onregelmatige werkwoorden [lend]

lend outOnregelmatige werkwoorden