Learniv
▷ Verleden tijd engels LIE | Learniv.com
Learniv.com  >  nl  >  Engels onregelmatige werkwoorden  >  lie


Verleden tijd engels lie

A2 Vertaling: zich bevinden, liggen, liegen, rusten, slapen

Infinitief

lie

[laɪ]

Verleden tijd

lay

[leɪ]

Voltooid deelwoord

lain

lien *

[leɪn]
[laɪn]


* Dit formulier is verouderd of worden gebruikt in speciale gevallen of sommige dialecten
Zie ook onregelmatige werkwoorden:

Infinitief

Verleden tijd

Voltooid deelwoord

forelay

forelain
forelien

forlay

forlain
forlien

overlay

overlain
overlien

underlay

underlain
underlien


Vervoeging onregelmatige werkwoorden [lie]

Conjugatie is de creatie van afgeleide vormen van een werkwoord zijn hoofdonderdelen van inflectie (verandering van vorm volgens grammaticale regels). Zo kan het werkwoord "onderbreking" worden geconjugeerd vormen de woorden breken, pauzes, brak, gebroken en breken.

De term conjugatie wordt alleen toegepast op de verbuiging van werkwoorden, en niet andere delen van spraak (verbuiging van naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden heet declinatie). Ook wordt vaak beperkt tot aanduiding van de vorming van eindige vormen van een werkwoord - deze kunnen worden aangeduid als geconjugeerde vormen, in tegenstelling tot niet-eindige vormen, zoals de infinitief of gerund, die meestal niet voor de meeste te markeren grammaticale categorieën.

vervoeging is ook de traditionele naam voor een groep van werkwoorden die een soortgelijke vervoeging patroon in een bepaalde taal (een werkwoord klasse) te delen. Een werkwoord niet alle standaard conjugatie patronen van de taal niet volgt wordt gezegd dat een onregelmatige verb .

  ...   ... Meer informatie

Cadeau

I
lie 
you
lie 
he/she/it
lies 
we
lie 
you
lie 
they
lie 

Onvoltooid tegenwoordige tijd

I
am lying 
you
are lying 
he/she/it
is lying 
we
are lying 
you
are lying 
they
are lying 

Verleden tijd

I
lay; lied 
you
lay; lied 
he/she/it
lay; lied 
we
lay; lied 
you
lay; lied 
they
lay; lied 

Onvoltooid verleden tijd

I
was lying 
you
were lying 
he/she/it
was lying 
we
were lying 
you
were lying 
they
were lying 

Voltooid tegenwoordige tijd

I
have lain; lied 
you
have lain; lied 
he/she/it
has lain; lied 
we
have lain; lied 
you
have lain; lied 
they
have lain; lied 

Tegenwoordige tijd continue

I
have been lying 
you
have been lying 
he/she/it
has been lying 
we
have been lying 
you
have been lying 
they
have been lying 

Voltooid verleden tijd

I
had lain; lied 
you
had lain; lied 
he/she/it
had lain; lied 
we
had lain; lied 
you
had lain; lied 
they
had lain; lied 

Past perfect continue

I
had been lying 
you
had been lying 
he/she/it
had been lying 
we
had been lying 
you
had been lying 
they
had been lying 

Toekomst

I
will lie 
you
will lie 
he/she/it
will lie 
we
will lie 
you
will lie 
they
will lie 

Future continue

I
will be lying 
you
will be lying 
he/she/it
will be lying 
we
will be lying 
you
will be lying 
they
will be lying 

Toekomst perfect

I
will have lain; lied 
you
will have lain; lied 
he/she/it
will have lain; lied 
we
will have lain; lied 
you
will have lain; lied 
they
will have lain; lied 

Future perfect continue

I
will have been lying 
you
will have been lying 
he/she/it
will have been lying 
we
will have been lying 
you
will have been lying 
they
will have been lying 

Voorwaardelijk
(Conditional)
onregelmatige werkwoorden [lie]

causaliteit (ook aangeduid als veroorzaking of oorzakelijk) is beïnvloeding waarbij één gebeurtenis, proces, toestand of voorwerp (een oorzaken) draagt ​​bij aan de productie van andere gebeurtenis, proces, toestand of voorwerp (invloed) waarvan de oorzaak is gedeeltelijk verantwoordelijk voor de werking en het effect is mede afhankelijk van de oorzaak. In het algemeen is een werkwijze heeft vele oorzaken, die eveneens wordt gezegd dat oorzakelijke factoren, en liggen allemaal in het verleden. Een effect kan op zijn beurt een oorzaak van, of oorzakelijke factor voor vele andere effecten, die allemaal liggen in de toekomst.

voorwaardelijke wijs (afgekort cond) een grammaticale zin gebruikt in voorwaardelijke zin een propositie waarvan de geldigheidsduur is afhankelijk van een bepaalde voorwaarde, eventueel counterfactuele.

Engels heeft geen verbuigend (morfologische) voorwaardelijke wijs, behalve in zo veel als de modale werkwoorden kunnen, macht, wel en niet zou kunnen in sommige contexten worden als voorwaardelijke vormen van kan beschouwd, kan, zal en zal respectievelijk. Wat is het Engels voorwaardelijke wijs (of alleen de voorwaardelijke) genoemd wordt gevormd periphrastically met behulp van de modale werkwoord zou in combinatie met de kale infinitief van de volgende werkwoord. (Af en toe moet wordt gebruikt in plaats van zou doen met een first person onderwerp -.. Zien, zullen en zal ook de eerder genoemde modale werkwoorden had kunnen, mogen en moeten kunnen vervangen zou doen om de juiste modaliteit in aanvulling op conditionaliteit express)

  ...   ... Meer informatie

voorwaardelijke aanwezig
(Conditional present)

I
would lie 
you
would lie 
he/she/it
would lie 
we
would lie 
you
would lie 
they
would lie 

Voorwaardelijke onderhavige progressieve
(Conditional present progressive)

I
would be lying 
you
would be lying 
he/she/it
would be lying 
we
would be lying 
you
would be lying 
they
would be lying 

voorwaardelijke perfect
(Conditional perfect)

I
would have lain; lied 
you
would have lain; lied 
he/she/it
would have lain; lied 
we
would have lain; lied 
you
would have lain; lied 
they
would have lain; lied 

Voorwaardelijke perfectioneren progressieve
(Conditional perfect progressive)

I
would have been lying 
you
would have been lying 
he/she/it
would have been lying 
we
would have been lying 
you
would have been lying 
they
would have been lying 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
onregelmatige werkwoorden [lie]

subjunctief is een grammaticale stemming, een kenmerk van de uitspraak dat de houding van de spreker in de richting van het aangeeft. Conjunctief vormen van werkwoorden worden meestal gebruikt om verschillende staten van uitdrukken onwerkelijkheid, zoals: wens, emotie, mogelijkheid, oordeel, mening, verplichting, of een actie die nog niet heeft plaatsgevonden; de precieze situaties waarin ze gebruikt worden variëren per taal. De conjunctief is een van de irrealis stemmingen, die verwijzen naar wat niet per se echt. Het wordt vaak in contrast met de indicatieve, een indicatief die hoofdzakelijk wordt gebruikt om dat er iets aan te geven is een constatering van een feit.

subjunctieven het vaakst voorkomen, maar niet uitsluitend, in bijzinnen, in het bijzonder die-clausules. Voorbeelden van de conjunctief in het Engels zijn te vinden in de zinnen: "Ik stel voor dat u voorzichtig zijn" en "Het is belangrijk dat ze blijven aan uw zijde."

De aanvoegende wijs in het Engels is een clausule type dat wordt gebruikt in sommige contexten waarin niet-reële mogelijkheden, bijvoorbeeld beschrijven "Het is cruciaal dat je hier te zijn" en "Het is van cruciaal belang dat hij vroeg aan te komen." In het Engels, de conjunctief is syntactische in plaats van inflectionele, aangezien er geen specifiek conjunctief werkwoordsvorm. Veeleer conjunctief clausules werven de naakte vorm van het werkwoord die ook wordt gebruikt in diverse andere constructies.

  ...   ... Meer informatie

Present conjunctief
(Present subjunctive)

I
lie 
you
lie 
he/she/it
lie 
we
lie 
you
lie 
they
lie 

Past conjunctief
(Past subjunctive)

I
lay; lied 
you
lay; lied 
he/she/it
lay; lied 
we
lay; lied 
you
lay; lied 
they
lay; lied 

Past perfect conjunctief
(Past perfect subjunctive)

I
had lain; lied 
you
had lain; lied 
he/she/it
had lain; lied 
we
had lain; lied 
you
had lain; lied 
they
had lain; lied 

Imperativ
(Imperativ)
onregelmatige werkwoorden [lie]

gebiedende wijs is een grammaticale stemming die vormen een opdracht of verzoek.

Een voorbeeld van een werkwoord gebruikt in de gebiedende wijs is het Engels zinsnede "Go." Een dergelijke imperatieven impliceren een tweede persoon onderwerp (je), maar sommige andere talen hebben ook eerste en de derde persoon eisen, met de betekenis van "laten we (iets te doen)" of "laat ze (iets te doen)" (De formulieren kunnen alternatief cohortative en jussive) worden genoemd.

  ...   ... Meer informatie

Imperativ
(Imperativ)

I
lie 
you
Let´s lie 
he/she/it
lie 
we
 
you
 
they
 

Deelwoord
(Participle)
onregelmatige werkwoorden [lie]

In taal-, a participle (ptcp) is een vorm van nonfinite werkwoord omvat perfective of continuatieve aspect in talrijke tijden. Een participium kan eveneens als een bijvoeglijk naamwoord of een bijwoord. Bijvoorbeeld, in "gekookte aardappelen", gekookte de deelwoord van het werkwoord kook, adjectivally modificeren van de aardappel naamwoord; in "liep ons haveloze," haveloze is het voltooid deelwoord van het werkwoord vod, bijwoordelijk kwalificatie van het werkwoord liep.

  ...   ... Meer informatie

Onvoltooid deelwoord
(Present participle)

I
lying 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Voltooid deelwoord
(Past participle)

I
lain; lied 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Werkwoorden
(Phrasal verbs)
onregelmatige werkwoorden [lie]

lie about

lie around

lie back

lie down

lie in

lie upOnregelmatige werkwoorden