Learniv
▷ Verleden tijd engels MEAN | Learniv.com
Learniv.com  >  nl  >  Engels onregelmatige werkwoorden  >  mean


Verleden tijd engels mean

A2 Vertaling: menen, beduiden, betekenen, bedoelen, voorhebben, zich voorstellen, voornemens zijn, van plan zijn, willen zeggen, willen doen

Infinitief

mean

[miːn]

Verleden tijd

meant

[ment]

Vervoeging onregelmatige werkwoorden [mean]

Conjugatie is de creatie van afgeleide vormen van een werkwoord zijn hoofdonderdelen van inflectie (verandering van vorm volgens grammaticale regels). Zo kan het werkwoord "onderbreking" worden geconjugeerd vormen de woorden breken, pauzes, brak, gebroken en breken.

De term conjugatie wordt alleen toegepast op de verbuiging van werkwoorden, en niet andere delen van spraak (verbuiging van naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden heet declinatie). Ook wordt vaak beperkt tot aanduiding van de vorming van eindige vormen van een werkwoord - deze kunnen worden aangeduid als geconjugeerde vormen, in tegenstelling tot niet-eindige vormen, zoals de infinitief of gerund, die meestal niet voor de meeste te markeren grammaticale categorieën.

vervoeging is ook de traditionele naam voor een groep van werkwoorden die een soortgelijke vervoeging patroon in een bepaalde taal (een werkwoord klasse) te delen. Een werkwoord niet alle standaard conjugatie patronen van de taal niet volgt wordt gezegd dat een onregelmatige verb .

  ...   ... Meer informatie

Cadeau

I
mean 
you
mean 
he/she/it
means 
we
mean 
you
mean 
they
mean 

Onvoltooid tegenwoordige tijd

I
am meaning 
you
are meaning 
he/she/it
is meaning 
we
are meaning 
you
are meaning 
they
are meaning 

Verleden tijd

I
meant 
you
meant 
he/she/it
meant 
we
meant 
you
meant 
they
meant 

Onvoltooid verleden tijd

I
was meaning 
you
were meaning 
he/she/it
was meaning 
we
were meaning 
you
were meaning 
they
were meaning 

Voltooid tegenwoordige tijd

I
have meant 
you
have meant 
he/she/it
has meant 
we
have meant 
you
have meant 
they
have meant 

Tegenwoordige tijd continue

I
have been meaning 
you
have been meaning 
he/she/it
has been meaning 
we
have been meaning 
you
have been meaning 
they
have been meaning 

Voltooid verleden tijd

I
had meant 
you
had meant 
he/she/it
had meant 
we
had meant 
you
had meant 
they
had meant 

Past perfect continue

I
had been meaning 
you
had been meaning 
he/she/it
had been meaning 
we
had been meaning 
you
had been meaning 
they
had been meaning 

Toekomst

I
will mean 
you
will mean 
he/she/it
will mean 
we
will mean 
you
will mean 
they
will mean 

Future continue

I
will be meaning 
you
will be meaning 
he/she/it
will be meaning 
we
will be meaning 
you
will be meaning 
they
will be meaning 

Toekomst perfect

I
will have meant 
you
will have meant 
he/she/it
will have meant 
we
will have meant 
you
will have meant 
they
will have meant 

Future perfect continue

I
will have been meaning 
you
will have been meaning 
he/she/it
will have been meaning 
we
will have been meaning 
you
will have been meaning 
they
will have been meaning 

Voorwaardelijk
(Conditional)
onregelmatige werkwoorden [mean]

causaliteit (ook aangeduid als veroorzaking of oorzakelijk) is beïnvloeding waarbij één gebeurtenis, proces, toestand of voorwerp (een oorzaken) draagt ​​bij aan de productie van andere gebeurtenis, proces, toestand of voorwerp (invloed) waarvan de oorzaak is gedeeltelijk verantwoordelijk voor de werking en het effect is mede afhankelijk van de oorzaak. In het algemeen is een werkwijze heeft vele oorzaken, die eveneens wordt gezegd dat oorzakelijke factoren, en liggen allemaal in het verleden. Een effect kan op zijn beurt een oorzaak van, of oorzakelijke factor voor vele andere effecten, die allemaal liggen in de toekomst.

voorwaardelijke wijs (afgekort cond) een grammaticale zin gebruikt in voorwaardelijke zin een propositie waarvan de geldigheidsduur is afhankelijk van een bepaalde voorwaarde, eventueel counterfactuele.

Engels heeft geen verbuigend (morfologische) voorwaardelijke wijs, behalve in zo veel als de modale werkwoorden kunnen, macht, wel en niet zou kunnen in sommige contexten worden als voorwaardelijke vormen van kan beschouwd, kan, zal en zal respectievelijk. Wat is het Engels voorwaardelijke wijs (of alleen de voorwaardelijke) genoemd wordt gevormd periphrastically met behulp van de modale werkwoord zou in combinatie met de kale infinitief van de volgende werkwoord. (Af en toe moet wordt gebruikt in plaats van zou doen met een first person onderwerp -.. Zien, zullen en zal ook de eerder genoemde modale werkwoorden had kunnen, mogen en moeten kunnen vervangen zou doen om de juiste modaliteit in aanvulling op conditionaliteit express)

  ...   ... Meer informatie

voorwaardelijke aanwezig
(Conditional present)

I
would mean 
you
would mean 
he/she/it
would mean 
we
would mean 
you
would mean 
they
would mean 

Voorwaardelijke onderhavige progressieve
(Conditional present progressive)

I
would be meaning 
you
would be meaning 
he/she/it
would be meaning 
we
would be meaning 
you
would be meaning 
they
would be meaning 

voorwaardelijke perfect
(Conditional perfect)

I
would have meant 
you
would have meant 
he/she/it
would have meant 
we
would have meant 
you
would have meant 
they
would have meant 

Voorwaardelijke perfectioneren progressieve
(Conditional perfect progressive)

I
would have been meaning 
you
would have been meaning 
he/she/it
would have been meaning 
we
would have been meaning 
you
would have been meaning 
they
would have been meaning 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
onregelmatige werkwoorden [mean]

subjunctief is een grammaticale stemming, een kenmerk van de uitspraak dat de houding van de spreker in de richting van het aangeeft. Conjunctief vormen van werkwoorden worden meestal gebruikt om verschillende staten van uitdrukken onwerkelijkheid, zoals: wens, emotie, mogelijkheid, oordeel, mening, verplichting, of een actie die nog niet heeft plaatsgevonden; de precieze situaties waarin ze gebruikt worden variëren per taal. De conjunctief is een van de irrealis stemmingen, die verwijzen naar wat niet per se echt. Het wordt vaak in contrast met de indicatieve, een indicatief die hoofdzakelijk wordt gebruikt om dat er iets aan te geven is een constatering van een feit.

subjunctieven het vaakst voorkomen, maar niet uitsluitend, in bijzinnen, in het bijzonder die-clausules. Voorbeelden van de conjunctief in het Engels zijn te vinden in de zinnen: "Ik stel voor dat u voorzichtig zijn" en "Het is belangrijk dat ze blijven aan uw zijde."

De aanvoegende wijs in het Engels is een clausule type dat wordt gebruikt in sommige contexten waarin niet-reële mogelijkheden, bijvoorbeeld beschrijven "Het is cruciaal dat je hier te zijn" en "Het is van cruciaal belang dat hij vroeg aan te komen." In het Engels, de conjunctief is syntactische in plaats van inflectionele, aangezien er geen specifiek conjunctief werkwoordsvorm. Veeleer conjunctief clausules werven de naakte vorm van het werkwoord die ook wordt gebruikt in diverse andere constructies.

  ...   ... Meer informatie

Present conjunctief
(Present subjunctive)

I
mean 
you
mean 
he/she/it
mean 
we
mean 
you
mean 
they
mean 

Past conjunctief
(Past subjunctive)

I
meant 
you
meant 
he/she/it
meant 
we
meant 
you
meant 
they
meant 

Past perfect conjunctief
(Past perfect subjunctive)

I
had meant 
you
had meant 
he/she/it
had meant 
we
had meant 
you
had meant 
they
had meant 

Imperativ
(Imperativ)
onregelmatige werkwoorden [mean]

gebiedende wijs is een grammaticale stemming die vormen een opdracht of verzoek.

Een voorbeeld van een werkwoord gebruikt in de gebiedende wijs is het Engels zinsnede "Go." Een dergelijke imperatieven impliceren een tweede persoon onderwerp (je), maar sommige andere talen hebben ook eerste en de derde persoon eisen, met de betekenis van "laten we (iets te doen)" of "laat ze (iets te doen)" (De formulieren kunnen alternatief cohortative en jussive) worden genoemd.

  ...   ... Meer informatie

Imperativ
(Imperativ)

I
mean 
you
Let´s mean 
he/she/it
mean 
we
 
you
 
they
 

Deelwoord
(Participle)
onregelmatige werkwoorden [mean]

In taal-, a participle (ptcp) is een vorm van nonfinite werkwoord omvat perfective of continuatieve aspect in talrijke tijden. Een participium kan eveneens als een bijvoeglijk naamwoord of een bijwoord. Bijvoorbeeld, in "gekookte aardappelen", gekookte de deelwoord van het werkwoord kook, adjectivally modificeren van de aardappel naamwoord; in "liep ons haveloze," haveloze is het voltooid deelwoord van het werkwoord vod, bijwoordelijk kwalificatie van het werkwoord liep.

  ...   ... Meer informatie

Onvoltooid deelwoord
(Present participle)

I
meaning 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Voltooid deelwoord
(Past participle)

I
meant 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Onregelmatige werkwoorden