Learniv
▷ Verleden tijd engels MEET | Learniv.com
Learniv.com  >  nl  >  Engels onregelmatige werkwoorden  >  meet


Verleden tijd engels meet

A1 Vertaling: afhalen, treffen, afspreken, samenkomen, vergaderen, bijeenkomen, raken, ophalen, ontmoeten, tegenkomen, aantreffen, tegemoet treden, voldoen aan, kennis maken, elkaar ontmoeten, komen halen

Infinitief

meet

[miːt]

Verleden tijd

met

[met]

Vervoeging onregelmatige werkwoorden [meet]

Conjugatie is de creatie van afgeleide vormen van een werkwoord zijn hoofdonderdelen van inflectie (verandering van vorm volgens grammaticale regels). Zo kan het werkwoord "onderbreking" worden geconjugeerd vormen de woorden breken, pauzes, brak, gebroken en breken.

De term conjugatie wordt alleen toegepast op de verbuiging van werkwoorden, en niet andere delen van spraak (verbuiging van naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden heet declinatie). Ook wordt vaak beperkt tot aanduiding van de vorming van eindige vormen van een werkwoord - deze kunnen worden aangeduid als geconjugeerde vormen, in tegenstelling tot niet-eindige vormen, zoals de infinitief of gerund, die meestal niet voor de meeste te markeren grammaticale categorieën.

vervoeging is ook de traditionele naam voor een groep van werkwoorden die een soortgelijke vervoeging patroon in een bepaalde taal (een werkwoord klasse) te delen. Een werkwoord niet alle standaard conjugatie patronen van de taal niet volgt wordt gezegd dat een onregelmatige verb .

  ...   ... Meer informatie

Cadeau

I
meet 
you
meet 
he/she/it
meets 
we
meet 
you
meet 
they
meet 

Onvoltooid tegenwoordige tijd

I
am meeting 
you
are meeting 
he/she/it
is meeting 
we
are meeting 
you
are meeting 
they
are meeting 

Verleden tijd

I
met 
you
met 
he/she/it
met 
we
met 
you
met 
they
met 

Onvoltooid verleden tijd

I
was meeting 
you
were meeting 
he/she/it
was meeting 
we
were meeting 
you
were meeting 
they
were meeting 

Voltooid tegenwoordige tijd

I
have met 
you
have met 
he/she/it
has met 
we
have met 
you
have met 
they
have met 

Tegenwoordige tijd continue

I
have been meeting 
you
have been meeting 
he/she/it
has been meeting 
we
have been meeting 
you
have been meeting 
they
have been meeting 

Voltooid verleden tijd

I
had met 
you
had met 
he/she/it
had met 
we
had met 
you
had met 
they
had met 

Past perfect continue

I
had been meeting 
you
had been meeting 
he/she/it
had been meeting 
we
had been meeting 
you
had been meeting 
they
had been meeting 

Toekomst

I
will meet 
you
will meet 
he/she/it
will meet 
we
will meet 
you
will meet 
they
will meet 

Future continue

I
will be meeting 
you
will be meeting 
he/she/it
will be meeting 
we
will be meeting 
you
will be meeting 
they
will be meeting 

Toekomst perfect

I
will have met 
you
will have met 
he/she/it
will have met 
we
will have met 
you
will have met 
they
will have met 

Future perfect continue

I
will have been meeting 
you
will have been meeting 
he/she/it
will have been meeting 
we
will have been meeting 
you
will have been meeting 
they
will have been meeting 

Voorwaardelijk
(Conditional)
onregelmatige werkwoorden [meet]

causaliteit (ook aangeduid als veroorzaking of oorzakelijk) is beïnvloeding waarbij één gebeurtenis, proces, toestand of voorwerp (een oorzaken) draagt ​​bij aan de productie van andere gebeurtenis, proces, toestand of voorwerp (invloed) waarvan de oorzaak is gedeeltelijk verantwoordelijk voor de werking en het effect is mede afhankelijk van de oorzaak. In het algemeen is een werkwijze heeft vele oorzaken, die eveneens wordt gezegd dat oorzakelijke factoren, en liggen allemaal in het verleden. Een effect kan op zijn beurt een oorzaak van, of oorzakelijke factor voor vele andere effecten, die allemaal liggen in de toekomst.

voorwaardelijke wijs (afgekort cond) een grammaticale zin gebruikt in voorwaardelijke zin een propositie waarvan de geldigheidsduur is afhankelijk van een bepaalde voorwaarde, eventueel counterfactuele.

Engels heeft geen verbuigend (morfologische) voorwaardelijke wijs, behalve in zo veel als de modale werkwoorden kunnen, macht, wel en niet zou kunnen in sommige contexten worden als voorwaardelijke vormen van kan beschouwd, kan, zal en zal respectievelijk. Wat is het Engels voorwaardelijke wijs (of alleen de voorwaardelijke) genoemd wordt gevormd periphrastically met behulp van de modale werkwoord zou in combinatie met de kale infinitief van de volgende werkwoord. (Af en toe moet wordt gebruikt in plaats van zou doen met een first person onderwerp -.. Zien, zullen en zal ook de eerder genoemde modale werkwoorden had kunnen, mogen en moeten kunnen vervangen zou doen om de juiste modaliteit in aanvulling op conditionaliteit express)

  ...   ... Meer informatie

voorwaardelijke aanwezig
(Conditional present)

I
would meet 
you
would meet 
he/she/it
would meet 
we
would meet 
you
would meet 
they
would meet 

Voorwaardelijke onderhavige progressieve
(Conditional present progressive)

I
would be meeting 
you
would be meeting 
he/she/it
would be meeting 
we
would be meeting 
you
would be meeting 
they
would be meeting 

voorwaardelijke perfect
(Conditional perfect)

I
would have met 
you
would have met 
he/she/it
would have met 
we
would have met 
you
would have met 
they
would have met 

Voorwaardelijke perfectioneren progressieve
(Conditional perfect progressive)

I
would have been meeting 
you
would have been meeting 
he/she/it
would have been meeting 
we
would have been meeting 
you
would have been meeting 
they
would have been meeting 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
onregelmatige werkwoorden [meet]

subjunctief is een grammaticale stemming, een kenmerk van de uitspraak dat de houding van de spreker in de richting van het aangeeft. Conjunctief vormen van werkwoorden worden meestal gebruikt om verschillende staten van uitdrukken onwerkelijkheid, zoals: wens, emotie, mogelijkheid, oordeel, mening, verplichting, of een actie die nog niet heeft plaatsgevonden; de precieze situaties waarin ze gebruikt worden variëren per taal. De conjunctief is een van de irrealis stemmingen, die verwijzen naar wat niet per se echt. Het wordt vaak in contrast met de indicatieve, een indicatief die hoofdzakelijk wordt gebruikt om dat er iets aan te geven is een constatering van een feit.

subjunctieven het vaakst voorkomen, maar niet uitsluitend, in bijzinnen, in het bijzonder die-clausules. Voorbeelden van de conjunctief in het Engels zijn te vinden in de zinnen: "Ik stel voor dat u voorzichtig zijn" en "Het is belangrijk dat ze blijven aan uw zijde."

De aanvoegende wijs in het Engels is een clausule type dat wordt gebruikt in sommige contexten waarin niet-reële mogelijkheden, bijvoorbeeld beschrijven "Het is cruciaal dat je hier te zijn" en "Het is van cruciaal belang dat hij vroeg aan te komen." In het Engels, de conjunctief is syntactische in plaats van inflectionele, aangezien er geen specifiek conjunctief werkwoordsvorm. Veeleer conjunctief clausules werven de naakte vorm van het werkwoord die ook wordt gebruikt in diverse andere constructies.

  ...   ... Meer informatie

Present conjunctief
(Present subjunctive)

I
meet 
you
meet 
he/she/it
meet 
we
meet 
you
meet 
they
meet 

Past conjunctief
(Past subjunctive)

I
met 
you
met 
he/she/it
met 
we
met 
you
met 
they
met 

Past perfect conjunctief
(Past perfect subjunctive)

I
had met 
you
had met 
he/she/it
had met 
we
had met 
you
had met 
they
had met 

Imperativ
(Imperativ)
onregelmatige werkwoorden [meet]

gebiedende wijs is een grammaticale stemming die vormen een opdracht of verzoek.

Een voorbeeld van een werkwoord gebruikt in de gebiedende wijs is het Engels zinsnede "Go." Een dergelijke imperatieven impliceren een tweede persoon onderwerp (je), maar sommige andere talen hebben ook eerste en de derde persoon eisen, met de betekenis van "laten we (iets te doen)" of "laat ze (iets te doen)" (De formulieren kunnen alternatief cohortative en jussive) worden genoemd.

  ...   ... Meer informatie

Imperativ
(Imperativ)

I
meet 
you
Let´s meet 
he/she/it
meet 
we
 
you
 
they
 

Deelwoord
(Participle)
onregelmatige werkwoorden [meet]

In taal-, a participle (ptcp) is een vorm van nonfinite werkwoord omvat perfective of continuatieve aspect in talrijke tijden. Een participium kan eveneens als een bijvoeglijk naamwoord of een bijwoord. Bijvoorbeeld, in "gekookte aardappelen", gekookte de deelwoord van het werkwoord kook, adjectivally modificeren van de aardappel naamwoord; in "liep ons haveloze," haveloze is het voltooid deelwoord van het werkwoord vod, bijwoordelijk kwalificatie van het werkwoord liep.

  ...   ... Meer informatie

Onvoltooid deelwoord
(Present participle)

I
meeting 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Voltooid deelwoord
(Past participle)

I
met 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Werkwoorden
(Phrasal verbs)
onregelmatige werkwoorden [meet]

meet up

meet withOnregelmatige werkwoorden