Learniv
▷ Verleden tijd engels OVERHIT | Learniv.com
Learniv.com  >  nl  >  Engels onregelmatige werkwoorden  >  overhit


Verleden tijd engels overhit

Infinitief

overhit

Verleden tijd

overhit

Voltooid deelwoord

overhitAfgeleid van het werkwoord:

Infinitief

Verleden tijd

Voltooid deelwoord

hit

[hɪt]

hit

[hɪt]

hit

[hɪt]
Onregelmatige werkwoorden