Learniv
▷ Verleden tijd engels OVERLEAP | Learniv.com
Learniv.com  >  nl  >  Engels onregelmatige werkwoorden  >  overleap


Verleden tijd engels overleap

Vertaling: overslaan, springen over

Infinitief

overleap

Verleden tijd

overleaped

overleapt

overlept *

overlope *

Voltooid deelwoord

overleaped

overleapt

overlopen ** Dit formulier is verouderd of worden gebruikt in speciale gevallen of sommige dialecten
** dit werkwoord (in alle vormen) is verouderd of alleen gebruikt in sommige dialecten en speciale gevallen
Afgeleid van het werkwoord:

Infinitief

Verleden tijd

Voltooid deelwoord

leap

[li:p]

leaped
leapt
lept
lope

[li:pt]
[lept]
[lept]
[ləʊp]

leaped
leapt
lopen

[li:pt]
[lept]
[ləʊpn]


Vervoeging onregelmatige werkwoorden [overleap]

Conjugatie is de creatie van afgeleide vormen van een werkwoord zijn hoofdonderdelen van inflectie (verandering van vorm volgens grammaticale regels). Zo kan het werkwoord "onderbreking" worden geconjugeerd vormen de woorden breken, pauzes, brak, gebroken en breken.

De term conjugatie wordt alleen toegepast op de verbuiging van werkwoorden, en niet andere delen van spraak (verbuiging van naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden heet declinatie). Ook wordt vaak beperkt tot aanduiding van de vorming van eindige vormen van een werkwoord - deze kunnen worden aangeduid als geconjugeerde vormen, in tegenstelling tot niet-eindige vormen, zoals de infinitief of gerund, die meestal niet voor de meeste te markeren grammaticale categorieën.

vervoeging is ook de traditionele naam voor een groep van werkwoorden die een soortgelijke vervoeging patroon in een bepaalde taal (een werkwoord klasse) te delen. Een werkwoord niet alle standaard conjugatie patronen van de taal niet volgt wordt gezegd dat een onregelmatige verb .

  ...   ... Meer informatie

Cadeau

I
overleap 
you
overleap 
he/she/it
overleaps 
we
overleap 
you
overleap 
they
overleap 

Onvoltooid tegenwoordige tijd

I
am overleaping 
you
are overleaping 
he/she/it
is overleaping 
we
are overleaping 
you
are overleaping 
they
are overleaping 

Verleden tijd

I
overleaped 
you
overleaped 
he/she/it
overleaped 
we
overleaped 
you
overleaped 
they
overleaped 

Onvoltooid verleden tijd

I
was overleaping 
you
were overleaping 
he/she/it
was overleaping 
we
were overleaping 
you
were overleaping 
they
were overleaping 

Voltooid tegenwoordige tijd

I
have overleaped 
you
have overleaped 
he/she/it
has overleaped 
we
have overleaped 
you
have overleaped 
they
have overleaped 

Tegenwoordige tijd continue

I
have been overleaping 
you
have been overleaping 
he/she/it
has been overleaping 
we
have been overleaping 
you
have been overleaping 
they
have been overleaping 

Voltooid verleden tijd

I
had overleaped 
you
had overleaped 
he/she/it
had overleaped 
we
had overleaped 
you
had overleaped 
they
had overleaped 

Past perfect continue

I
had been overleaping 
you
had been overleaping 
he/she/it
had been overleaping 
we
had been overleaping 
you
had been overleaping 
they
had been overleaping 

Toekomst

I
will overleap 
you
will overleap 
he/she/it
will overleap 
we
will overleap 
you
will overleap 
they
will overleap 

Future continue

I
will be overleaping 
you
will be overleaping 
he/she/it
will be overleaping 
we
will be overleaping 
you
will be overleaping 
they
will be overleaping 

Toekomst perfect

I
will have overleaped 
you
will have overleaped 
he/she/it
will have overleaped 
we
will have overleaped 
you
will have overleaped 
they
will have overleaped 

Future perfect continue

I
will have been overleaping 
you
will have been overleaping 
he/she/it
will have been overleaping 
we
will have been overleaping 
you
will have been overleaping 
they
will have been overleaping 

Voorwaardelijk
(Conditional)
onregelmatige werkwoorden [overleap]

causaliteit (ook aangeduid als veroorzaking of oorzakelijk) is beïnvloeding waarbij één gebeurtenis, proces, toestand of voorwerp (een oorzaken) draagt ​​bij aan de productie van andere gebeurtenis, proces, toestand of voorwerp (invloed) waarvan de oorzaak is gedeeltelijk verantwoordelijk voor de werking en het effect is mede afhankelijk van de oorzaak. In het algemeen is een werkwijze heeft vele oorzaken, die eveneens wordt gezegd dat oorzakelijke factoren, en liggen allemaal in het verleden. Een effect kan op zijn beurt een oorzaak van, of oorzakelijke factor voor vele andere effecten, die allemaal liggen in de toekomst.

voorwaardelijke wijs (afgekort cond) een grammaticale zin gebruikt in voorwaardelijke zin een propositie waarvan de geldigheidsduur is afhankelijk van een bepaalde voorwaarde, eventueel counterfactuele.

Engels heeft geen verbuigend (morfologische) voorwaardelijke wijs, behalve in zo veel als de modale werkwoorden kunnen, macht, wel en niet zou kunnen in sommige contexten worden als voorwaardelijke vormen van kan beschouwd, kan, zal en zal respectievelijk. Wat is het Engels voorwaardelijke wijs (of alleen de voorwaardelijke) genoemd wordt gevormd periphrastically met behulp van de modale werkwoord zou in combinatie met de kale infinitief van de volgende werkwoord. (Af en toe moet wordt gebruikt in plaats van zou doen met een first person onderwerp -.. Zien, zullen en zal ook de eerder genoemde modale werkwoorden had kunnen, mogen en moeten kunnen vervangen zou doen om de juiste modaliteit in aanvulling op conditionaliteit express)

  ...   ... Meer informatie

voorwaardelijke aanwezig
(Conditional present)

I
would overleap 
you
would overleap 
he/she/it
would overleap 
we
would overleap 
you
would overleap 
they
would overleap 

Voorwaardelijke onderhavige progressieve
(Conditional present progressive)

I
would be overleaping 
you
would be overleaping 
he/she/it
would be overleaping 
we
would be overleaping 
you
would be overleaping 
they
would be overleaping 

voorwaardelijke perfect
(Conditional perfect)

I
would have overleaped 
you
would have overleaped 
he/she/it
would have overleaped 
we
would have overleaped 
you
would have overleaped 
they
would have overleaped 

Voorwaardelijke perfectioneren progressieve
(Conditional perfect progressive)

I
would have been overleaping 
you
would have been overleaping 
he/she/it
would have been overleaping 
we
would have been overleaping 
you
would have been overleaping 
they
would have been overleaping 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
onregelmatige werkwoorden [overleap]

subjunctief is een grammaticale stemming, een kenmerk van de uitspraak dat de houding van de spreker in de richting van het aangeeft. Conjunctief vormen van werkwoorden worden meestal gebruikt om verschillende staten van uitdrukken onwerkelijkheid, zoals: wens, emotie, mogelijkheid, oordeel, mening, verplichting, of een actie die nog niet heeft plaatsgevonden; de precieze situaties waarin ze gebruikt worden variëren per taal. De conjunctief is een van de irrealis stemmingen, die verwijzen naar wat niet per se echt. Het wordt vaak in contrast met de indicatieve, een indicatief die hoofdzakelijk wordt gebruikt om dat er iets aan te geven is een constatering van een feit.

subjunctieven het vaakst voorkomen, maar niet uitsluitend, in bijzinnen, in het bijzonder die-clausules. Voorbeelden van de conjunctief in het Engels zijn te vinden in de zinnen: "Ik stel voor dat u voorzichtig zijn" en "Het is belangrijk dat ze blijven aan uw zijde."

De aanvoegende wijs in het Engels is een clausule type dat wordt gebruikt in sommige contexten waarin niet-reële mogelijkheden, bijvoorbeeld beschrijven "Het is cruciaal dat je hier te zijn" en "Het is van cruciaal belang dat hij vroeg aan te komen." In het Engels, de conjunctief is syntactische in plaats van inflectionele, aangezien er geen specifiek conjunctief werkwoordsvorm. Veeleer conjunctief clausules werven de naakte vorm van het werkwoord die ook wordt gebruikt in diverse andere constructies.

  ...   ... Meer informatie

Present conjunctief
(Present subjunctive)

I
overleap 
you
overleap 
he/she/it
overleap 
we
overleap 
you
overleap 
they
overleap 

Past conjunctief
(Past subjunctive)

I
overleaped 
you
overleaped 
he/she/it
overleaped 
we
overleaped 
you
overleaped 
they
overleaped 

Past perfect conjunctief
(Past perfect subjunctive)

I
had overleaped 
you
had overleaped 
he/she/it
had overleaped 
we
had overleaped 
you
had overleaped 
they
had overleaped 

Imperativ
(Imperativ)
onregelmatige werkwoorden [overleap]

gebiedende wijs is een grammaticale stemming die vormen een opdracht of verzoek.

Een voorbeeld van een werkwoord gebruikt in de gebiedende wijs is het Engels zinsnede "Go." Een dergelijke imperatieven impliceren een tweede persoon onderwerp (je), maar sommige andere talen hebben ook eerste en de derde persoon eisen, met de betekenis van "laten we (iets te doen)" of "laat ze (iets te doen)" (De formulieren kunnen alternatief cohortative en jussive) worden genoemd.

  ...   ... Meer informatie

Imperativ
(Imperativ)

I
overleap 
you
Let´s overleap 
he/she/it
overleap 
we
 
you
 
they
 

Deelwoord
(Participle)
onregelmatige werkwoorden [overleap]

In taal-, a participle (ptcp) is een vorm van nonfinite werkwoord omvat perfective of continuatieve aspect in talrijke tijden. Een participium kan eveneens als een bijvoeglijk naamwoord of een bijwoord. Bijvoorbeeld, in "gekookte aardappelen", gekookte de deelwoord van het werkwoord kook, adjectivally modificeren van de aardappel naamwoord; in "liep ons haveloze," haveloze is het voltooid deelwoord van het werkwoord vod, bijwoordelijk kwalificatie van het werkwoord liep.

  ...   ... Meer informatie

Onvoltooid deelwoord
(Present participle)

I
overleaping 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Voltooid deelwoord
(Past participle)

I
overleaped 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Onregelmatige werkwoorden