Learniv
▷ Verleden tijd engels RIDE | Learniv.com
Learniv.com  >  nl  >  Engels onregelmatige werkwoorden  >  ride


Verleden tijd engels ride

A1 Vertaling: karren, gaan, rijden, varen, fietsen

Infinitief

ride

[raɪd]

Verleden tijd

rode

rid *

[rəʊd]
[rid]

Voltooid deelwoord

ridden

rid *

[rɪdn]
[rid]


* Dit formulier is verouderd of worden gebruikt in speciale gevallen of sommige dialecten
Zie ook onregelmatige werkwoorden:

Infinitief

Verleden tijd

Voltooid deelwoord

outrode
outrid

outridden
outrid

overrode
overrid

overridden
overrid


Vervoeging onregelmatige werkwoorden [ride]

Conjugatie is de creatie van afgeleide vormen van een werkwoord zijn hoofdonderdelen van inflectie (verandering van vorm volgens grammaticale regels). Zo kan het werkwoord "onderbreking" worden geconjugeerd vormen de woorden breken, pauzes, brak, gebroken en breken.

De term conjugatie wordt alleen toegepast op de verbuiging van werkwoorden, en niet andere delen van spraak (verbuiging van naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden heet declinatie). Ook wordt vaak beperkt tot aanduiding van de vorming van eindige vormen van een werkwoord - deze kunnen worden aangeduid als geconjugeerde vormen, in tegenstelling tot niet-eindige vormen, zoals de infinitief of gerund, die meestal niet voor de meeste te markeren grammaticale categorieën.

vervoeging is ook de traditionele naam voor een groep van werkwoorden die een soortgelijke vervoeging patroon in een bepaalde taal (een werkwoord klasse) te delen. Een werkwoord niet alle standaard conjugatie patronen van de taal niet volgt wordt gezegd dat een onregelmatige verb .

  ...   ... Meer informatie

Cadeau

I
ride 
you
ride 
he/she/it
rides 
we
ride 
you
ride 
they
ride 

Onvoltooid tegenwoordige tijd

I
am riding 
you
are riding 
he/she/it
is riding 
we
are riding 
you
are riding 
they
are riding 

Verleden tijd

I
rode 
you
rode 
he/she/it
rode 
we
rode 
you
rode 
they
rode 

Onvoltooid verleden tijd

I
was riding 
you
were riding 
he/she/it
was riding 
we
were riding 
you
were riding 
they
were riding 

Voltooid tegenwoordige tijd

I
have ridden 
you
have ridden 
he/she/it
has ridden 
we
have ridden 
you
have ridden 
they
have ridden 

Tegenwoordige tijd continue

I
have been riding 
you
have been riding 
he/she/it
has been riding 
we
have been riding 
you
have been riding 
they
have been riding 

Voltooid verleden tijd

I
had ridden 
you
had ridden 
he/she/it
had ridden 
we
had ridden 
you
had ridden 
they
had ridden 

Past perfect continue

I
had been riding 
you
had been riding 
he/she/it
had been riding 
we
had been riding 
you
had been riding 
they
had been riding 

Toekomst

I
will ride 
you
will ride 
he/she/it
will ride 
we
will ride 
you
will ride 
they
will ride 

Future continue

I
will be riding 
you
will be riding 
he/she/it
will be riding 
we
will be riding 
you
will be riding 
they
will be riding 

Toekomst perfect

I
will have ridden 
you
will have ridden 
he/she/it
will have ridden 
we
will have ridden 
you
will have ridden 
they
will have ridden 

Future perfect continue

I
will have been riding 
you
will have been riding 
he/she/it
will have been riding 
we
will have been riding 
you
will have been riding 
they
will have been riding 

Voorwaardelijk
(Conditional)
onregelmatige werkwoorden [ride]

causaliteit (ook aangeduid als veroorzaking of oorzakelijk) is beïnvloeding waarbij één gebeurtenis, proces, toestand of voorwerp (een oorzaken) draagt ​​bij aan de productie van andere gebeurtenis, proces, toestand of voorwerp (invloed) waarvan de oorzaak is gedeeltelijk verantwoordelijk voor de werking en het effect is mede afhankelijk van de oorzaak. In het algemeen is een werkwijze heeft vele oorzaken, die eveneens wordt gezegd dat oorzakelijke factoren, en liggen allemaal in het verleden. Een effect kan op zijn beurt een oorzaak van, of oorzakelijke factor voor vele andere effecten, die allemaal liggen in de toekomst.

voorwaardelijke wijs (afgekort cond) een grammaticale zin gebruikt in voorwaardelijke zin een propositie waarvan de geldigheidsduur is afhankelijk van een bepaalde voorwaarde, eventueel counterfactuele.

Engels heeft geen verbuigend (morfologische) voorwaardelijke wijs, behalve in zo veel als de modale werkwoorden kunnen, macht, wel en niet zou kunnen in sommige contexten worden als voorwaardelijke vormen van kan beschouwd, kan, zal en zal respectievelijk. Wat is het Engels voorwaardelijke wijs (of alleen de voorwaardelijke) genoemd wordt gevormd periphrastically met behulp van de modale werkwoord zou in combinatie met de kale infinitief van de volgende werkwoord. (Af en toe moet wordt gebruikt in plaats van zou doen met een first person onderwerp -.. Zien, zullen en zal ook de eerder genoemde modale werkwoorden had kunnen, mogen en moeten kunnen vervangen zou doen om de juiste modaliteit in aanvulling op conditionaliteit express)

  ...   ... Meer informatie

voorwaardelijke aanwezig
(Conditional present)

I
would ride 
you
would ride 
he/she/it
would ride 
we
would ride 
you
would ride 
they
would ride 

Voorwaardelijke onderhavige progressieve
(Conditional present progressive)

I
would be riding 
you
would be riding 
he/she/it
would be riding 
we
would be riding 
you
would be riding 
they
would be riding 

voorwaardelijke perfect
(Conditional perfect)

I
would have ridden 
you
would have ridden 
he/she/it
would have ridden 
we
would have ridden 
you
would have ridden 
they
would have ridden 

Voorwaardelijke perfectioneren progressieve
(Conditional perfect progressive)

I
would have been riding 
you
would have been riding 
he/she/it
would have been riding 
we
would have been riding 
you
would have been riding 
they
would have been riding 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
onregelmatige werkwoorden [ride]

subjunctief is een grammaticale stemming, een kenmerk van de uitspraak dat de houding van de spreker in de richting van het aangeeft. Conjunctief vormen van werkwoorden worden meestal gebruikt om verschillende staten van uitdrukken onwerkelijkheid, zoals: wens, emotie, mogelijkheid, oordeel, mening, verplichting, of een actie die nog niet heeft plaatsgevonden; de precieze situaties waarin ze gebruikt worden variëren per taal. De conjunctief is een van de irrealis stemmingen, die verwijzen naar wat niet per se echt. Het wordt vaak in contrast met de indicatieve, een indicatief die hoofdzakelijk wordt gebruikt om dat er iets aan te geven is een constatering van een feit.

subjunctieven het vaakst voorkomen, maar niet uitsluitend, in bijzinnen, in het bijzonder die-clausules. Voorbeelden van de conjunctief in het Engels zijn te vinden in de zinnen: "Ik stel voor dat u voorzichtig zijn" en "Het is belangrijk dat ze blijven aan uw zijde."

De aanvoegende wijs in het Engels is een clausule type dat wordt gebruikt in sommige contexten waarin niet-reële mogelijkheden, bijvoorbeeld beschrijven "Het is cruciaal dat je hier te zijn" en "Het is van cruciaal belang dat hij vroeg aan te komen." In het Engels, de conjunctief is syntactische in plaats van inflectionele, aangezien er geen specifiek conjunctief werkwoordsvorm. Veeleer conjunctief clausules werven de naakte vorm van het werkwoord die ook wordt gebruikt in diverse andere constructies.

  ...   ... Meer informatie

Present conjunctief
(Present subjunctive)

I
ride 
you
ride 
he/she/it
ride 
we
ride 
you
ride 
they
ride 

Past conjunctief
(Past subjunctive)

I
rode 
you
rode 
he/she/it
rode 
we
rode 
you
rode 
they
rode 

Past perfect conjunctief
(Past perfect subjunctive)

I
had ridden 
you
had ridden 
he/she/it
had ridden 
we
had ridden 
you
had ridden 
they
had ridden 

Imperativ
(Imperativ)
onregelmatige werkwoorden [ride]

gebiedende wijs is een grammaticale stemming die vormen een opdracht of verzoek.

Een voorbeeld van een werkwoord gebruikt in de gebiedende wijs is het Engels zinsnede "Go." Een dergelijke imperatieven impliceren een tweede persoon onderwerp (je), maar sommige andere talen hebben ook eerste en de derde persoon eisen, met de betekenis van "laten we (iets te doen)" of "laat ze (iets te doen)" (De formulieren kunnen alternatief cohortative en jussive) worden genoemd.

  ...   ... Meer informatie

Imperativ
(Imperativ)

I
ride 
you
Let´s ride 
he/she/it
ride 
we
 
you
 
they
 

Deelwoord
(Participle)
onregelmatige werkwoorden [ride]

In taal-, a participle (ptcp) is een vorm van nonfinite werkwoord omvat perfective of continuatieve aspect in talrijke tijden. Een participium kan eveneens als een bijvoeglijk naamwoord of een bijwoord. Bijvoorbeeld, in "gekookte aardappelen", gekookte de deelwoord van het werkwoord kook, adjectivally modificeren van de aardappel naamwoord; in "liep ons haveloze," haveloze is het voltooid deelwoord van het werkwoord vod, bijwoordelijk kwalificatie van het werkwoord liep.

  ...   ... Meer informatie

Onvoltooid deelwoord
(Present participle)

I
riding 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Voltooid deelwoord
(Past participle)

I
ridden 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Werkwoorden
(Phrasal verbs)
onregelmatige werkwoorden [ride]

ride about

ride around

ride down

ride out

ride up

read up

read up on

put forth

put forward

put in

put off

put on

put out

put over

put through

put together

put under

put up

put up with

put uponOnregelmatige werkwoorden