Learniv
▷ Verleden tijd engels SPILL | Learniv.com
Learniv.com  >  nl  >  Engels onregelmatige werkwoorden  >  spill


Verleden tijd engels spill

B1 Vertaling: morsen

Infinitief

spill

[spɪl]

Verleden tijd

spilled

spilt

[spɪld]
[spɪlt]

Voltooid deelwoord

spilled

spilt

[spɪld]
[spɪlt]


Zie ook onregelmatige werkwoorden:

Infinitief

Verleden tijd

Voltooid deelwoord

overspilled
overspilt

overspilled
overspilt


Vervoeging onregelmatige werkwoorden [spill]

Conjugatie is de creatie van afgeleide vormen van een werkwoord zijn hoofdonderdelen van inflectie (verandering van vorm volgens grammaticale regels). Zo kan het werkwoord "onderbreking" worden geconjugeerd vormen de woorden breken, pauzes, brak, gebroken en breken.

De term conjugatie wordt alleen toegepast op de verbuiging van werkwoorden, en niet andere delen van spraak (verbuiging van naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden heet declinatie). Ook wordt vaak beperkt tot aanduiding van de vorming van eindige vormen van een werkwoord - deze kunnen worden aangeduid als geconjugeerde vormen, in tegenstelling tot niet-eindige vormen, zoals de infinitief of gerund, die meestal niet voor de meeste te markeren grammaticale categorieën.

vervoeging is ook de traditionele naam voor een groep van werkwoorden die een soortgelijke vervoeging patroon in een bepaalde taal (een werkwoord klasse) te delen. Een werkwoord niet alle standaard conjugatie patronen van de taal niet volgt wordt gezegd dat een onregelmatige verb .

  ...   ... Meer informatie

Cadeau

I
spill 
you
spill 
he/she/it
spills 
we
spill 
you
spill 
they
spill 

Onvoltooid tegenwoordige tijd

I
am spilling 
you
are spilling 
he/she/it
is spilling 
we
are spilling 
you
are spilling 
they
are spilling 

Verleden tijd

I
spilt; spilled 
you
spilt; spilled 
he/she/it
spilt; spilled 
we
spilt; spilled 
you
spilt; spilled 
they
spilt; spilled 

Onvoltooid verleden tijd

I
was spilling 
you
were spilling 
he/she/it
was spilling 
we
were spilling 
you
were spilling 
they
were spilling 

Voltooid tegenwoordige tijd

I
have spilt; spilled 
you
have spilt; spilled 
he/she/it
has spilt; spilled 
we
have spilt; spilled 
you
have spilt; spilled 
they
have spilt; spilled 

Tegenwoordige tijd continue

I
have been spilling 
you
have been spilling 
he/she/it
has been spilling 
we
have been spilling 
you
have been spilling 
they
have been spilling 

Voltooid verleden tijd

I
had spilt; spilled 
you
had spilt; spilled 
he/she/it
had spilt; spilled 
we
had spilt; spilled 
you
had spilt; spilled 
they
had spilt; spilled 

Past perfect continue

I
had been spilling 
you
had been spilling 
he/she/it
had been spilling 
we
had been spilling 
you
had been spilling 
they
had been spilling 

Toekomst

I
will spill 
you
will spill 
he/she/it
will spill 
we
will spill 
you
will spill 
they
will spill 

Future continue

I
will be spilling 
you
will be spilling 
he/she/it
will be spilling 
we
will be spilling 
you
will be spilling 
they
will be spilling 

Toekomst perfect

I
will have spilt; spilled 
you
will have spilt; spilled 
he/she/it
will have spilt; spilled 
we
will have spilt; spilled 
you
will have spilt; spilled 
they
will have spilt; spilled 

Future perfect continue

I
will have been spilling 
you
will have been spilling 
he/she/it
will have been spilling 
we
will have been spilling 
you
will have been spilling 
they
will have been spilling 

Voorwaardelijk
(Conditional)
onregelmatige werkwoorden [spill]

causaliteit (ook aangeduid als veroorzaking of oorzakelijk) is beïnvloeding waarbij één gebeurtenis, proces, toestand of voorwerp (een oorzaken) draagt ​​bij aan de productie van andere gebeurtenis, proces, toestand of voorwerp (invloed) waarvan de oorzaak is gedeeltelijk verantwoordelijk voor de werking en het effect is mede afhankelijk van de oorzaak. In het algemeen is een werkwijze heeft vele oorzaken, die eveneens wordt gezegd dat oorzakelijke factoren, en liggen allemaal in het verleden. Een effect kan op zijn beurt een oorzaak van, of oorzakelijke factor voor vele andere effecten, die allemaal liggen in de toekomst.

voorwaardelijke wijs (afgekort cond) een grammaticale zin gebruikt in voorwaardelijke zin een propositie waarvan de geldigheidsduur is afhankelijk van een bepaalde voorwaarde, eventueel counterfactuele.

Engels heeft geen verbuigend (morfologische) voorwaardelijke wijs, behalve in zo veel als de modale werkwoorden kunnen, macht, wel en niet zou kunnen in sommige contexten worden als voorwaardelijke vormen van kan beschouwd, kan, zal en zal respectievelijk. Wat is het Engels voorwaardelijke wijs (of alleen de voorwaardelijke) genoemd wordt gevormd periphrastically met behulp van de modale werkwoord zou in combinatie met de kale infinitief van de volgende werkwoord. (Af en toe moet wordt gebruikt in plaats van zou doen met een first person onderwerp -.. Zien, zullen en zal ook de eerder genoemde modale werkwoorden had kunnen, mogen en moeten kunnen vervangen zou doen om de juiste modaliteit in aanvulling op conditionaliteit express)

  ...   ... Meer informatie

voorwaardelijke aanwezig
(Conditional present)

I
would spill 
you
would spill 
he/she/it
would spill 
we
would spill 
you
would spill 
they
would spill 

Voorwaardelijke onderhavige progressieve
(Conditional present progressive)

I
would be spilling 
you
would be spilling 
he/she/it
would be spilling 
we
would be spilling 
you
would be spilling 
they
would be spilling 

voorwaardelijke perfect
(Conditional perfect)

I
would have spilt; spilled 
you
would have spilt; spilled 
he/she/it
would have spilt; spilled 
we
would have spilt; spilled 
you
would have spilt; spilled 
they
would have spilt; spilled 

Voorwaardelijke perfectioneren progressieve
(Conditional perfect progressive)

I
would have been spilling 
you
would have been spilling 
he/she/it
would have been spilling 
we
would have been spilling 
you
would have been spilling 
they
would have been spilling 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
onregelmatige werkwoorden [spill]

subjunctief is een grammaticale stemming, een kenmerk van de uitspraak dat de houding van de spreker in de richting van het aangeeft. Conjunctief vormen van werkwoorden worden meestal gebruikt om verschillende staten van uitdrukken onwerkelijkheid, zoals: wens, emotie, mogelijkheid, oordeel, mening, verplichting, of een actie die nog niet heeft plaatsgevonden; de precieze situaties waarin ze gebruikt worden variëren per taal. De conjunctief is een van de irrealis stemmingen, die verwijzen naar wat niet per se echt. Het wordt vaak in contrast met de indicatieve, een indicatief die hoofdzakelijk wordt gebruikt om dat er iets aan te geven is een constatering van een feit.

subjunctieven het vaakst voorkomen, maar niet uitsluitend, in bijzinnen, in het bijzonder die-clausules. Voorbeelden van de conjunctief in het Engels zijn te vinden in de zinnen: "Ik stel voor dat u voorzichtig zijn" en "Het is belangrijk dat ze blijven aan uw zijde."

De aanvoegende wijs in het Engels is een clausule type dat wordt gebruikt in sommige contexten waarin niet-reële mogelijkheden, bijvoorbeeld beschrijven "Het is cruciaal dat je hier te zijn" en "Het is van cruciaal belang dat hij vroeg aan te komen." In het Engels, de conjunctief is syntactische in plaats van inflectionele, aangezien er geen specifiek conjunctief werkwoordsvorm. Veeleer conjunctief clausules werven de naakte vorm van het werkwoord die ook wordt gebruikt in diverse andere constructies.

  ...   ... Meer informatie

Present conjunctief
(Present subjunctive)

I
spill 
you
spill 
he/she/it
spill 
we
spill 
you
spill 
they
spill 

Past conjunctief
(Past subjunctive)

I
spilt; spilled 
you
spilt; spilled 
he/she/it
spilt; spilled 
we
spilt; spilled 
you
spilt; spilled 
they
spilt; spilled 

Past perfect conjunctief
(Past perfect subjunctive)

I
had spilt; spilled 
you
had spilt; spilled 
he/she/it
had spilt; spilled 
we
had spilt; spilled 
you
had spilt; spilled 
they
had spilt; spilled 

Imperativ
(Imperativ)
onregelmatige werkwoorden [spill]

gebiedende wijs is een grammaticale stemming die vormen een opdracht of verzoek.

Een voorbeeld van een werkwoord gebruikt in de gebiedende wijs is het Engels zinsnede "Go." Een dergelijke imperatieven impliceren een tweede persoon onderwerp (je), maar sommige andere talen hebben ook eerste en de derde persoon eisen, met de betekenis van "laten we (iets te doen)" of "laat ze (iets te doen)" (De formulieren kunnen alternatief cohortative en jussive) worden genoemd.

  ...   ... Meer informatie

Imperativ
(Imperativ)

I
spill 
you
Let´s spill 
he/she/it
spill 
we
 
you
 
they
 

Deelwoord
(Participle)
onregelmatige werkwoorden [spill]

In taal-, a participle (ptcp) is een vorm van nonfinite werkwoord omvat perfective of continuatieve aspect in talrijke tijden. Een participium kan eveneens als een bijvoeglijk naamwoord of een bijwoord. Bijvoorbeeld, in "gekookte aardappelen", gekookte de deelwoord van het werkwoord kook, adjectivally modificeren van de aardappel naamwoord; in "liep ons haveloze," haveloze is het voltooid deelwoord van het werkwoord vod, bijwoordelijk kwalificatie van het werkwoord liep.

  ...   ... Meer informatie

Onvoltooid deelwoord
(Present participle)

I
spilling 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Voltooid deelwoord
(Past participle)

I
spilt; spilled 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Werkwoorden
(Phrasal verbs)
onregelmatige werkwoorden [spill]

spill out

spill overOnregelmatige werkwoorden