Learniv
▷ Verleden tijd engels STAND | Learniv.com
Learniv.com  >  nl  >  Engels onregelmatige werkwoorden  >  stand


Verleden tijd engels stand

A2 Vertaling: verdragen, doorstaan, uitstaan, opstaan, zich voordoen, van kracht zijn, staan, neerzetten, gaan staan, overeind zetten, weerstaan

Infinitief

stand

[stænd]

Verleden tijd

stood

[stʊd]

Voltooid deelwoord

stood

standen *

[stʊd stændid]


* Dit formulier is verouderd of worden gebruikt in speciale gevallen of sommige dialecten
Zie ook onregelmatige werkwoorden:

Infinitief

Verleden tijd

Voltooid deelwoord

misunderstand

[mɪsʌndəˈstænd]

misunderstood

[mɪsʌndəˈstʊd]

misunderstood
misunderstanden

[mɪsʌndəˈstʊd]
[mɪsʌndəˈstændid]

understand

[ˌʌndəˈstænd]

understood

[ˌʌndəˈstʊd]

understood
understanden

[ˌʌndəˈstʊd]
[ˌʌndəˈstændid]

withstand

[wɪðˈstænd]

withstood

[wɪðˈstʊd]

withstood
withstanden

[wɪðˈstʊd]
[wɪðˈstændid]

forstood

forstood
forstanden

overstood

overstood
overstanden

upstood

upstood
upstanden


Vervoeging onregelmatige werkwoorden [stand]

Conjugatie is de creatie van afgeleide vormen van een werkwoord zijn hoofdonderdelen van inflectie (verandering van vorm volgens grammaticale regels). Zo kan het werkwoord "onderbreking" worden geconjugeerd vormen de woorden breken, pauzes, brak, gebroken en breken.

De term conjugatie wordt alleen toegepast op de verbuiging van werkwoorden, en niet andere delen van spraak (verbuiging van naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden heet declinatie). Ook wordt vaak beperkt tot aanduiding van de vorming van eindige vormen van een werkwoord - deze kunnen worden aangeduid als geconjugeerde vormen, in tegenstelling tot niet-eindige vormen, zoals de infinitief of gerund, die meestal niet voor de meeste te markeren grammaticale categorieën.

vervoeging is ook de traditionele naam voor een groep van werkwoorden die een soortgelijke vervoeging patroon in een bepaalde taal (een werkwoord klasse) te delen. Een werkwoord niet alle standaard conjugatie patronen van de taal niet volgt wordt gezegd dat een onregelmatige verb .

  ...   ... Meer informatie

Cadeau

I
stand 
you
stand 
he/she/it
stands 
we
stand 
you
stand 
they
stand 

Onvoltooid tegenwoordige tijd

I
am standing 
you
are standing 
he/she/it
is standing 
we
are standing 
you
are standing 
they
are standing 

Verleden tijd

I
stood 
you
stood 
he/she/it
stood 
we
stood 
you
stood 
they
stood 

Onvoltooid verleden tijd

I
was standing 
you
were standing 
he/she/it
was standing 
we
were standing 
you
were standing 
they
were standing 

Voltooid tegenwoordige tijd

I
have stood 
you
have stood 
he/she/it
has stood 
we
have stood 
you
have stood 
they
have stood 

Tegenwoordige tijd continue

I
have been standing 
you
have been standing 
he/she/it
has been standing 
we
have been standing 
you
have been standing 
they
have been standing 

Voltooid verleden tijd

I
had stood 
you
had stood 
he/she/it
had stood 
we
had stood 
you
had stood 
they
had stood 

Past perfect continue

I
had been standing 
you
had been standing 
he/she/it
had been standing 
we
had been standing 
you
had been standing 
they
had been standing 

Toekomst

I
will stand 
you
will stand 
he/she/it
will stand 
we
will stand 
you
will stand 
they
will stand 

Future continue

I
will be standing 
you
will be standing 
he/she/it
will be standing 
we
will be standing 
you
will be standing 
they
will be standing 

Toekomst perfect

I
will have stood 
you
will have stood 
he/she/it
will have stood 
we
will have stood 
you
will have stood 
they
will have stood 

Future perfect continue

I
will have been standing 
you
will have been standing 
he/she/it
will have been standing 
we
will have been standing 
you
will have been standing 
they
will have been standing 

Voorwaardelijk
(Conditional)
onregelmatige werkwoorden [stand]

causaliteit (ook aangeduid als veroorzaking of oorzakelijk) is beïnvloeding waarbij één gebeurtenis, proces, toestand of voorwerp (een oorzaken) draagt ​​bij aan de productie van andere gebeurtenis, proces, toestand of voorwerp (invloed) waarvan de oorzaak is gedeeltelijk verantwoordelijk voor de werking en het effect is mede afhankelijk van de oorzaak. In het algemeen is een werkwijze heeft vele oorzaken, die eveneens wordt gezegd dat oorzakelijke factoren, en liggen allemaal in het verleden. Een effect kan op zijn beurt een oorzaak van, of oorzakelijke factor voor vele andere effecten, die allemaal liggen in de toekomst.

voorwaardelijke wijs (afgekort cond) een grammaticale zin gebruikt in voorwaardelijke zin een propositie waarvan de geldigheidsduur is afhankelijk van een bepaalde voorwaarde, eventueel counterfactuele.

Engels heeft geen verbuigend (morfologische) voorwaardelijke wijs, behalve in zo veel als de modale werkwoorden kunnen, macht, wel en niet zou kunnen in sommige contexten worden als voorwaardelijke vormen van kan beschouwd, kan, zal en zal respectievelijk. Wat is het Engels voorwaardelijke wijs (of alleen de voorwaardelijke) genoemd wordt gevormd periphrastically met behulp van de modale werkwoord zou in combinatie met de kale infinitief van de volgende werkwoord. (Af en toe moet wordt gebruikt in plaats van zou doen met een first person onderwerp -.. Zien, zullen en zal ook de eerder genoemde modale werkwoorden had kunnen, mogen en moeten kunnen vervangen zou doen om de juiste modaliteit in aanvulling op conditionaliteit express)

  ...   ... Meer informatie

voorwaardelijke aanwezig
(Conditional present)

I
would stand 
you
would stand 
he/she/it
would stand 
we
would stand 
you
would stand 
they
would stand 

Voorwaardelijke onderhavige progressieve
(Conditional present progressive)

I
would be standing 
you
would be standing 
he/she/it
would be standing 
we
would be standing 
you
would be standing 
they
would be standing 

voorwaardelijke perfect
(Conditional perfect)

I
would have stood 
you
would have stood 
he/she/it
would have stood 
we
would have stood 
you
would have stood 
they
would have stood 

Voorwaardelijke perfectioneren progressieve
(Conditional perfect progressive)

I
would have been standing 
you
would have been standing 
he/she/it
would have been standing 
we
would have been standing 
you
would have been standing 
they
would have been standing 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
onregelmatige werkwoorden [stand]

subjunctief is een grammaticale stemming, een kenmerk van de uitspraak dat de houding van de spreker in de richting van het aangeeft. Conjunctief vormen van werkwoorden worden meestal gebruikt om verschillende staten van uitdrukken onwerkelijkheid, zoals: wens, emotie, mogelijkheid, oordeel, mening, verplichting, of een actie die nog niet heeft plaatsgevonden; de precieze situaties waarin ze gebruikt worden variëren per taal. De conjunctief is een van de irrealis stemmingen, die verwijzen naar wat niet per se echt. Het wordt vaak in contrast met de indicatieve, een indicatief die hoofdzakelijk wordt gebruikt om dat er iets aan te geven is een constatering van een feit.

subjunctieven het vaakst voorkomen, maar niet uitsluitend, in bijzinnen, in het bijzonder die-clausules. Voorbeelden van de conjunctief in het Engels zijn te vinden in de zinnen: "Ik stel voor dat u voorzichtig zijn" en "Het is belangrijk dat ze blijven aan uw zijde."

De aanvoegende wijs in het Engels is een clausule type dat wordt gebruikt in sommige contexten waarin niet-reële mogelijkheden, bijvoorbeeld beschrijven "Het is cruciaal dat je hier te zijn" en "Het is van cruciaal belang dat hij vroeg aan te komen." In het Engels, de conjunctief is syntactische in plaats van inflectionele, aangezien er geen specifiek conjunctief werkwoordsvorm. Veeleer conjunctief clausules werven de naakte vorm van het werkwoord die ook wordt gebruikt in diverse andere constructies.

  ...   ... Meer informatie

Present conjunctief
(Present subjunctive)

I
stand 
you
stand 
he/she/it
stand 
we
stand 
you
stand 
they
stand 

Past conjunctief
(Past subjunctive)

I
stood 
you
stood 
he/she/it
stood 
we
stood 
you
stood 
they
stood 

Past perfect conjunctief
(Past perfect subjunctive)

I
had stood 
you
had stood 
he/she/it
had stood 
we
had stood 
you
had stood 
they
had stood 

Imperativ
(Imperativ)
onregelmatige werkwoorden [stand]

gebiedende wijs is een grammaticale stemming die vormen een opdracht of verzoek.

Een voorbeeld van een werkwoord gebruikt in de gebiedende wijs is het Engels zinsnede "Go." Een dergelijke imperatieven impliceren een tweede persoon onderwerp (je), maar sommige andere talen hebben ook eerste en de derde persoon eisen, met de betekenis van "laten we (iets te doen)" of "laat ze (iets te doen)" (De formulieren kunnen alternatief cohortative en jussive) worden genoemd.

  ...   ... Meer informatie

Imperativ
(Imperativ)

I
stand 
you
Let´s stand 
he/she/it
stand 
we
 
you
 
they
 

Deelwoord
(Participle)
onregelmatige werkwoorden [stand]

In taal-, a participle (ptcp) is een vorm van nonfinite werkwoord omvat perfective of continuatieve aspect in talrijke tijden. Een participium kan eveneens als een bijvoeglijk naamwoord of een bijwoord. Bijvoorbeeld, in "gekookte aardappelen", gekookte de deelwoord van het werkwoord kook, adjectivally modificeren van de aardappel naamwoord; in "liep ons haveloze," haveloze is het voltooid deelwoord van het werkwoord vod, bijwoordelijk kwalificatie van het werkwoord liep.

  ...   ... Meer informatie

Onvoltooid deelwoord
(Present participle)

I
standing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Voltooid deelwoord
(Past participle)

I
stood 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Werkwoorden
(Phrasal verbs)
onregelmatige werkwoorden [stand]

stand about

stand apart

stand around

stand aside

stand back

stand by

stand down

stand for

stand in

stand off

stand on

stand out

stand over

stand to

stand up

stand up for

stand up toOnregelmatige werkwoorden