Learniv
▷ Verleden tijd engels THINK | Learniv.com
Learniv.com  >  nl  >  Engels onregelmatige werkwoorden  >  think


Verleden tijd engels think

A1 Vertaling: vinden, geloven, achten, van mening zijn, denken, nadenken, bedenken, zinnen, overdenken, zinnen op, wikken

Infinitief

think

[θɪŋk]

Verleden tijd

thought

thinked *

[θɔːt]
[θɪŋkəd]

Voltooid deelwoord

thought

thinked *

[θɔːt]
[θɪŋkəd]


* Dit formulier is verouderd of worden gebruikt in speciale gevallen of sommige dialecten
Zie ook onregelmatige werkwoorden:

Infinitief

Verleden tijd

Voltooid deelwoord

rethought
rethinked

rethought
rethinked

outthought
outthinked

outthought
outthinked


Vervoeging onregelmatige werkwoorden [think]

Conjugatie is de creatie van afgeleide vormen van een werkwoord zijn hoofdonderdelen van inflectie (verandering van vorm volgens grammaticale regels). Zo kan het werkwoord "onderbreking" worden geconjugeerd vormen de woorden breken, pauzes, brak, gebroken en breken.

De term conjugatie wordt alleen toegepast op de verbuiging van werkwoorden, en niet andere delen van spraak (verbuiging van naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden heet declinatie). Ook wordt vaak beperkt tot aanduiding van de vorming van eindige vormen van een werkwoord - deze kunnen worden aangeduid als geconjugeerde vormen, in tegenstelling tot niet-eindige vormen, zoals de infinitief of gerund, die meestal niet voor de meeste te markeren grammaticale categorieën.

vervoeging is ook de traditionele naam voor een groep van werkwoorden die een soortgelijke vervoeging patroon in een bepaalde taal (een werkwoord klasse) te delen. Een werkwoord niet alle standaard conjugatie patronen van de taal niet volgt wordt gezegd dat een onregelmatige verb .

  ...   ... Meer informatie

Cadeau

I
think 
you
think 
he/she/it
thinks 
we
think 
you
think 
they
think 

Onvoltooid tegenwoordige tijd

I
am thinking 
you
are thinking 
he/she/it
is thinking 
we
are thinking 
you
are thinking 
they
are thinking 

Verleden tijd

I
thought 
you
thought 
he/she/it
thought 
we
thought 
you
thought 
they
thought 

Onvoltooid verleden tijd

I
was thinking 
you
were thinking 
he/she/it
was thinking 
we
were thinking 
you
were thinking 
they
were thinking 

Voltooid tegenwoordige tijd

I
have thought 
you
have thought 
he/she/it
has thought 
we
have thought 
you
have thought 
they
have thought 

Tegenwoordige tijd continue

I
have been thinking 
you
have been thinking 
he/she/it
has been thinking 
we
have been thinking 
you
have been thinking 
they
have been thinking 

Voltooid verleden tijd

I
had thought 
you
had thought 
he/she/it
had thought 
we
had thought 
you
had thought 
they
had thought 

Past perfect continue

I
had been thinking 
you
had been thinking 
he/she/it
had been thinking 
we
had been thinking 
you
had been thinking 
they
had been thinking 

Toekomst

I
will think 
you
will think 
he/she/it
will think 
we
will think 
you
will think 
they
will think 

Future continue

I
will be thinking 
you
will be thinking 
he/she/it
will be thinking 
we
will be thinking 
you
will be thinking 
they
will be thinking 

Toekomst perfect

I
will have thought 
you
will have thought 
he/she/it
will have thought 
we
will have thought 
you
will have thought 
they
will have thought 

Future perfect continue

I
will have been thinking 
you
will have been thinking 
he/she/it
will have been thinking 
we
will have been thinking 
you
will have been thinking 
they
will have been thinking 

Voorwaardelijk
(Conditional)
onregelmatige werkwoorden [think]

causaliteit (ook aangeduid als veroorzaking of oorzakelijk) is beïnvloeding waarbij één gebeurtenis, proces, toestand of voorwerp (een oorzaken) draagt ​​bij aan de productie van andere gebeurtenis, proces, toestand of voorwerp (invloed) waarvan de oorzaak is gedeeltelijk verantwoordelijk voor de werking en het effect is mede afhankelijk van de oorzaak. In het algemeen is een werkwijze heeft vele oorzaken, die eveneens wordt gezegd dat oorzakelijke factoren, en liggen allemaal in het verleden. Een effect kan op zijn beurt een oorzaak van, of oorzakelijke factor voor vele andere effecten, die allemaal liggen in de toekomst.

voorwaardelijke wijs (afgekort cond) een grammaticale zin gebruikt in voorwaardelijke zin een propositie waarvan de geldigheidsduur is afhankelijk van een bepaalde voorwaarde, eventueel counterfactuele.

Engels heeft geen verbuigend (morfologische) voorwaardelijke wijs, behalve in zo veel als de modale werkwoorden kunnen, macht, wel en niet zou kunnen in sommige contexten worden als voorwaardelijke vormen van kan beschouwd, kan, zal en zal respectievelijk. Wat is het Engels voorwaardelijke wijs (of alleen de voorwaardelijke) genoemd wordt gevormd periphrastically met behulp van de modale werkwoord zou in combinatie met de kale infinitief van de volgende werkwoord. (Af en toe moet wordt gebruikt in plaats van zou doen met een first person onderwerp -.. Zien, zullen en zal ook de eerder genoemde modale werkwoorden had kunnen, mogen en moeten kunnen vervangen zou doen om de juiste modaliteit in aanvulling op conditionaliteit express)

  ...   ... Meer informatie

voorwaardelijke aanwezig
(Conditional present)

I
would think 
you
would think 
he/she/it
would think 
we
would think 
you
would think 
they
would think 

Voorwaardelijke onderhavige progressieve
(Conditional present progressive)

I
would be thinking 
you
would be thinking 
he/she/it
would be thinking 
we
would be thinking 
you
would be thinking 
they
would be thinking 

voorwaardelijke perfect
(Conditional perfect)

I
would have thought 
you
would have thought 
he/she/it
would have thought 
we
would have thought 
you
would have thought 
they
would have thought 

Voorwaardelijke perfectioneren progressieve
(Conditional perfect progressive)

I
would have been thinking 
you
would have been thinking 
he/she/it
would have been thinking 
we
would have been thinking 
you
would have been thinking 
they
would have been thinking 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
onregelmatige werkwoorden [think]

subjunctief is een grammaticale stemming, een kenmerk van de uitspraak dat de houding van de spreker in de richting van het aangeeft. Conjunctief vormen van werkwoorden worden meestal gebruikt om verschillende staten van uitdrukken onwerkelijkheid, zoals: wens, emotie, mogelijkheid, oordeel, mening, verplichting, of een actie die nog niet heeft plaatsgevonden; de precieze situaties waarin ze gebruikt worden variëren per taal. De conjunctief is een van de irrealis stemmingen, die verwijzen naar wat niet per se echt. Het wordt vaak in contrast met de indicatieve, een indicatief die hoofdzakelijk wordt gebruikt om dat er iets aan te geven is een constatering van een feit.

subjunctieven het vaakst voorkomen, maar niet uitsluitend, in bijzinnen, in het bijzonder die-clausules. Voorbeelden van de conjunctief in het Engels zijn te vinden in de zinnen: "Ik stel voor dat u voorzichtig zijn" en "Het is belangrijk dat ze blijven aan uw zijde."

De aanvoegende wijs in het Engels is een clausule type dat wordt gebruikt in sommige contexten waarin niet-reële mogelijkheden, bijvoorbeeld beschrijven "Het is cruciaal dat je hier te zijn" en "Het is van cruciaal belang dat hij vroeg aan te komen." In het Engels, de conjunctief is syntactische in plaats van inflectionele, aangezien er geen specifiek conjunctief werkwoordsvorm. Veeleer conjunctief clausules werven de naakte vorm van het werkwoord die ook wordt gebruikt in diverse andere constructies.

  ...   ... Meer informatie

Present conjunctief
(Present subjunctive)

I
think 
you
think 
he/she/it
think 
we
think 
you
think 
they
think 

Past conjunctief
(Past subjunctive)

I
thought 
you
thought 
he/she/it
thought 
we
thought 
you
thought 
they
thought 

Past perfect conjunctief
(Past perfect subjunctive)

I
had thought 
you
had thought 
he/she/it
had thought 
we
had thought 
you
had thought 
they
had thought 

Imperativ
(Imperativ)
onregelmatige werkwoorden [think]

gebiedende wijs is een grammaticale stemming die vormen een opdracht of verzoek.

Een voorbeeld van een werkwoord gebruikt in de gebiedende wijs is het Engels zinsnede "Go." Een dergelijke imperatieven impliceren een tweede persoon onderwerp (je), maar sommige andere talen hebben ook eerste en de derde persoon eisen, met de betekenis van "laten we (iets te doen)" of "laat ze (iets te doen)" (De formulieren kunnen alternatief cohortative en jussive) worden genoemd.

  ...   ... Meer informatie

Imperativ
(Imperativ)

I
think 
you
Let´s think 
he/she/it
think 
we
 
you
 
they
 

Deelwoord
(Participle)
onregelmatige werkwoorden [think]

In taal-, a participle (ptcp) is een vorm van nonfinite werkwoord omvat perfective of continuatieve aspect in talrijke tijden. Een participium kan eveneens als een bijvoeglijk naamwoord of een bijwoord. Bijvoorbeeld, in "gekookte aardappelen", gekookte de deelwoord van het werkwoord kook, adjectivally modificeren van de aardappel naamwoord; in "liep ons haveloze," haveloze is het voltooid deelwoord van het werkwoord vod, bijwoordelijk kwalificatie van het werkwoord liep.

  ...   ... Meer informatie

Onvoltooid deelwoord
(Present participle)

I
thinking 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Voltooid deelwoord
(Past participle)

I
thought 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Werkwoorden
(Phrasal verbs)
onregelmatige werkwoorden [think]

think about

think ahead

think back

think of

think out

think over

think through

think upOnregelmatige werkwoorden