Learniv
▷ Verleden tijd engels UNBIND | Learniv.com
Learniv.com  >  nl  >  Engels onregelmatige werkwoorden  >  unbind


Verleden tijd engels unbind

Infinitief

unbind

Voltooid deelwoord

unbound

unbounden ** Dit formulier is verouderd of worden gebruikt in speciale gevallen of sommige dialecten
Afgeleid van het werkwoord:

Infinitief

Verleden tijd

Voltooid deelwoord

bind

[baɪnd]

bound

[baʊnd]

bound
bounden

[baʊnd]
[[baʊndn]


Vervoeging onregelmatige werkwoorden [unbind]

Conjugatie is de creatie van afgeleide vormen van een werkwoord zijn hoofdonderdelen van inflectie (verandering van vorm volgens grammaticale regels). Zo kan het werkwoord "onderbreking" worden geconjugeerd vormen de woorden breken, pauzes, brak, gebroken en breken.

De term conjugatie wordt alleen toegepast op de verbuiging van werkwoorden, en niet andere delen van spraak (verbuiging van naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden heet declinatie). Ook wordt vaak beperkt tot aanduiding van de vorming van eindige vormen van een werkwoord - deze kunnen worden aangeduid als geconjugeerde vormen, in tegenstelling tot niet-eindige vormen, zoals de infinitief of gerund, die meestal niet voor de meeste te markeren grammaticale categorieën.

vervoeging is ook de traditionele naam voor een groep van werkwoorden die een soortgelijke vervoeging patroon in een bepaalde taal (een werkwoord klasse) te delen. Een werkwoord niet alle standaard conjugatie patronen van de taal niet volgt wordt gezegd dat een onregelmatige verb .

  ...   ... Meer informatie

Cadeau

I
unbind 
you
unbind 
he/she/it
unbinds 
we
unbind 
you
unbind 
they
unbind 

Onvoltooid tegenwoordige tijd

I
am unbinding 
you
are unbinding 
he/she/it
is unbinding 
we
are unbinding 
you
are unbinding 
they
are unbinding 

Verleden tijd

I
unbound 
you
unbound 
he/she/it
unbound 
we
unbound 
you
unbound 
they
unbound 

Onvoltooid verleden tijd

I
was unbinding 
you
were unbinding 
he/she/it
was unbinding 
we
were unbinding 
you
were unbinding 
they
were unbinding 

Voltooid tegenwoordige tijd

I
have unbound 
you
have unbound 
he/she/it
has unbound 
we
have unbound 
you
have unbound 
they
have unbound 

Tegenwoordige tijd continue

I
have been unbinding 
you
have been unbinding 
he/she/it
has been unbinding 
we
have been unbinding 
you
have been unbinding 
they
have been unbinding 

Voltooid verleden tijd

I
had unbound 
you
had unbound 
he/she/it
had unbound 
we
had unbound 
you
had unbound 
they
had unbound 

Past perfect continue

I
had been unbinding 
you
had been unbinding 
he/she/it
had been unbinding 
we
had been unbinding 
you
had been unbinding 
they
had been unbinding 

Toekomst

I
will unbind 
you
will unbind 
he/she/it
will unbind 
we
will unbind 
you
will unbind 
they
will unbind 

Future continue

I
will be unbinding 
you
will be unbinding 
he/she/it
will be unbinding 
we
will be unbinding 
you
will be unbinding 
they
will be unbinding 

Toekomst perfect

I
will have unbound 
you
will have unbound 
he/she/it
will have unbound 
we
will have unbound 
you
will have unbound 
they
will have unbound 

Future perfect continue

I
will have been unbinding 
you
will have been unbinding 
he/she/it
will have been unbinding 
we
will have been unbinding 
you
will have been unbinding 
they
will have been unbinding 

Voorwaardelijk
(Conditional)
onregelmatige werkwoorden [unbind]

causaliteit (ook aangeduid als veroorzaking of oorzakelijk) is beïnvloeding waarbij één gebeurtenis, proces, toestand of voorwerp (een oorzaken) draagt ​​bij aan de productie van andere gebeurtenis, proces, toestand of voorwerp (invloed) waarvan de oorzaak is gedeeltelijk verantwoordelijk voor de werking en het effect is mede afhankelijk van de oorzaak. In het algemeen is een werkwijze heeft vele oorzaken, die eveneens wordt gezegd dat oorzakelijke factoren, en liggen allemaal in het verleden. Een effect kan op zijn beurt een oorzaak van, of oorzakelijke factor voor vele andere effecten, die allemaal liggen in de toekomst.

voorwaardelijke wijs (afgekort cond) een grammaticale zin gebruikt in voorwaardelijke zin een propositie waarvan de geldigheidsduur is afhankelijk van een bepaalde voorwaarde, eventueel counterfactuele.

Engels heeft geen verbuigend (morfologische) voorwaardelijke wijs, behalve in zo veel als de modale werkwoorden kunnen, macht, wel en niet zou kunnen in sommige contexten worden als voorwaardelijke vormen van kan beschouwd, kan, zal en zal respectievelijk. Wat is het Engels voorwaardelijke wijs (of alleen de voorwaardelijke) genoemd wordt gevormd periphrastically met behulp van de modale werkwoord zou in combinatie met de kale infinitief van de volgende werkwoord. (Af en toe moet wordt gebruikt in plaats van zou doen met een first person onderwerp -.. Zien, zullen en zal ook de eerder genoemde modale werkwoorden had kunnen, mogen en moeten kunnen vervangen zou doen om de juiste modaliteit in aanvulling op conditionaliteit express)

  ...   ... Meer informatie

voorwaardelijke aanwezig
(Conditional present)

I
would unbind 
you
would unbind 
he/she/it
would unbind 
we
would unbind 
you
would unbind 
they
would unbind 

Voorwaardelijke onderhavige progressieve
(Conditional present progressive)

I
would be unbinding 
you
would be unbinding 
he/she/it
would be unbinding 
we
would be unbinding 
you
would be unbinding 
they
would be unbinding 

voorwaardelijke perfect
(Conditional perfect)

I
would have unbound 
you
would have unbound 
he/she/it
would have unbound 
we
would have unbound 
you
would have unbound 
they
would have unbound 

Voorwaardelijke perfectioneren progressieve
(Conditional perfect progressive)

I
would have been unbinding 
you
would have been unbinding 
he/she/it
would have been unbinding 
we
would have been unbinding 
you
would have been unbinding 
they
would have been unbinding 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
onregelmatige werkwoorden [unbind]

subjunctief is een grammaticale stemming, een kenmerk van de uitspraak dat de houding van de spreker in de richting van het aangeeft. Conjunctief vormen van werkwoorden worden meestal gebruikt om verschillende staten van uitdrukken onwerkelijkheid, zoals: wens, emotie, mogelijkheid, oordeel, mening, verplichting, of een actie die nog niet heeft plaatsgevonden; de precieze situaties waarin ze gebruikt worden variëren per taal. De conjunctief is een van de irrealis stemmingen, die verwijzen naar wat niet per se echt. Het wordt vaak in contrast met de indicatieve, een indicatief die hoofdzakelijk wordt gebruikt om dat er iets aan te geven is een constatering van een feit.

subjunctieven het vaakst voorkomen, maar niet uitsluitend, in bijzinnen, in het bijzonder die-clausules. Voorbeelden van de conjunctief in het Engels zijn te vinden in de zinnen: "Ik stel voor dat u voorzichtig zijn" en "Het is belangrijk dat ze blijven aan uw zijde."

De aanvoegende wijs in het Engels is een clausule type dat wordt gebruikt in sommige contexten waarin niet-reële mogelijkheden, bijvoorbeeld beschrijven "Het is cruciaal dat je hier te zijn" en "Het is van cruciaal belang dat hij vroeg aan te komen." In het Engels, de conjunctief is syntactische in plaats van inflectionele, aangezien er geen specifiek conjunctief werkwoordsvorm. Veeleer conjunctief clausules werven de naakte vorm van het werkwoord die ook wordt gebruikt in diverse andere constructies.

  ...   ... Meer informatie

Present conjunctief
(Present subjunctive)

I
unbind 
you
unbind 
he/she/it
unbind 
we
unbind 
you
unbind 
they
unbind 

Past conjunctief
(Past subjunctive)

I
unbound 
you
unbound 
he/she/it
unbound 
we
unbound 
you
unbound 
they
unbound 

Past perfect conjunctief
(Past perfect subjunctive)

I
had unbound 
you
had unbound 
he/she/it
had unbound 
we
had unbound 
you
had unbound 
they
had unbound 

Imperativ
(Imperativ)
onregelmatige werkwoorden [unbind]

gebiedende wijs is een grammaticale stemming die vormen een opdracht of verzoek.

Een voorbeeld van een werkwoord gebruikt in de gebiedende wijs is het Engels zinsnede "Go." Een dergelijke imperatieven impliceren een tweede persoon onderwerp (je), maar sommige andere talen hebben ook eerste en de derde persoon eisen, met de betekenis van "laten we (iets te doen)" of "laat ze (iets te doen)" (De formulieren kunnen alternatief cohortative en jussive) worden genoemd.

  ...   ... Meer informatie

Imperativ
(Imperativ)

I
unbind 
you
Let´s unbind 
he/she/it
unbind 
we
 
you
 
they
 

Deelwoord
(Participle)
onregelmatige werkwoorden [unbind]

In taal-, a participle (ptcp) is een vorm van nonfinite werkwoord omvat perfective of continuatieve aspect in talrijke tijden. Een participium kan eveneens als een bijvoeglijk naamwoord of een bijwoord. Bijvoorbeeld, in "gekookte aardappelen", gekookte de deelwoord van het werkwoord kook, adjectivally modificeren van de aardappel naamwoord; in "liep ons haveloze," haveloze is het voltooid deelwoord van het werkwoord vod, bijwoordelijk kwalificatie van het werkwoord liep.

  ...   ... Meer informatie

Onvoltooid deelwoord
(Present participle)

I
unbinding 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Voltooid deelwoord
(Past participle)

I
unbound 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Onregelmatige werkwoorden