Learniv
▷ Verleden tijd engels UNDERGO | Learniv.com
Learniv.com  >  nl  >  Engels onregelmatige werkwoorden  >  undergo


Verleden tijd engels undergo

C1 Vertaling: ondergaan

Infinitief

undergo

[ˌʌndəˈgoʊ]

Verleden tijd

underwent

[ˌʌndəˈwent]

Voltooid deelwoord

undergone

[ˌʌndəˈɡɒn]


Afgeleid van het werkwoord:

Infinitief

Verleden tijd

Voltooid deelwoord

go

[ɡəʊ]

went

[went]

gone

[ɡɒn]


Vervoeging onregelmatige werkwoorden [undergo]

Conjugatie is de creatie van afgeleide vormen van een werkwoord zijn hoofdonderdelen van inflectie (verandering van vorm volgens grammaticale regels). Zo kan het werkwoord "onderbreking" worden geconjugeerd vormen de woorden breken, pauzes, brak, gebroken en breken.

De term conjugatie wordt alleen toegepast op de verbuiging van werkwoorden, en niet andere delen van spraak (verbuiging van naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden heet declinatie). Ook wordt vaak beperkt tot aanduiding van de vorming van eindige vormen van een werkwoord - deze kunnen worden aangeduid als geconjugeerde vormen, in tegenstelling tot niet-eindige vormen, zoals de infinitief of gerund, die meestal niet voor de meeste te markeren grammaticale categorieën.

vervoeging is ook de traditionele naam voor een groep van werkwoorden die een soortgelijke vervoeging patroon in een bepaalde taal (een werkwoord klasse) te delen. Een werkwoord niet alle standaard conjugatie patronen van de taal niet volgt wordt gezegd dat een onregelmatige verb .

  ...   ... Meer informatie

Cadeau

I
undergo 
you
undergo 
he/she/it
undergoes 
we
undergo 
you
undergo 
they
undergo 

Onvoltooid tegenwoordige tijd

I
am undergoing 
you
are undergoing 
he/she/it
is undergoing 
we
are undergoing 
you
are undergoing 
they
are undergoing 

Verleden tijd

I
underwent 
you
underwent 
he/she/it
underwent 
we
underwent 
you
underwent 
they
underwent 

Onvoltooid verleden tijd

I
was undergoing 
you
were undergoing 
he/she/it
was undergoing 
we
were undergoing 
you
were undergoing 
they
were undergoing 

Voltooid tegenwoordige tijd

I
have undergone 
you
have undergone 
he/she/it
has undergone 
we
have undergone 
you
have undergone 
they
have undergone 

Tegenwoordige tijd continue

I
have been undergoing 
you
have been undergoing 
he/she/it
has been undergoing 
we
have been undergoing 
you
have been undergoing 
they
have been undergoing 

Voltooid verleden tijd

I
had undergone 
you
had undergone 
he/she/it
had undergone 
we
had undergone 
you
had undergone 
they
had undergone 

Past perfect continue

I
had been undergoing 
you
had been undergoing 
he/she/it
had been undergoing 
we
had been undergoing 
you
had been undergoing 
they
had been undergoing 

Toekomst

I
will undergo 
you
will undergo 
he/she/it
will undergo 
we
will undergo 
you
will undergo 
they
will undergo 

Future continue

I
will be undergoing 
you
will be undergoing 
he/she/it
will be undergoing 
we
will be undergoing 
you
will be undergoing 
they
will be undergoing 

Toekomst perfect

I
will have undergone 
you
will have undergone 
he/she/it
will have undergone 
we
will have undergone 
you
will have undergone 
they
will have undergone 

Future perfect continue

I
will have been undergoing 
you
will have been undergoing 
he/she/it
will have been undergoing 
we
will have been undergoing 
you
will have been undergoing 
they
will have been undergoing 

Voorwaardelijk
(Conditional)
onregelmatige werkwoorden [undergo]

causaliteit (ook aangeduid als veroorzaking of oorzakelijk) is beïnvloeding waarbij één gebeurtenis, proces, toestand of voorwerp (een oorzaken) draagt ​​bij aan de productie van andere gebeurtenis, proces, toestand of voorwerp (invloed) waarvan de oorzaak is gedeeltelijk verantwoordelijk voor de werking en het effect is mede afhankelijk van de oorzaak. In het algemeen is een werkwijze heeft vele oorzaken, die eveneens wordt gezegd dat oorzakelijke factoren, en liggen allemaal in het verleden. Een effect kan op zijn beurt een oorzaak van, of oorzakelijke factor voor vele andere effecten, die allemaal liggen in de toekomst.

voorwaardelijke wijs (afgekort cond) een grammaticale zin gebruikt in voorwaardelijke zin een propositie waarvan de geldigheidsduur is afhankelijk van een bepaalde voorwaarde, eventueel counterfactuele.

Engels heeft geen verbuigend (morfologische) voorwaardelijke wijs, behalve in zo veel als de modale werkwoorden kunnen, macht, wel en niet zou kunnen in sommige contexten worden als voorwaardelijke vormen van kan beschouwd, kan, zal en zal respectievelijk. Wat is het Engels voorwaardelijke wijs (of alleen de voorwaardelijke) genoemd wordt gevormd periphrastically met behulp van de modale werkwoord zou in combinatie met de kale infinitief van de volgende werkwoord. (Af en toe moet wordt gebruikt in plaats van zou doen met een first person onderwerp -.. Zien, zullen en zal ook de eerder genoemde modale werkwoorden had kunnen, mogen en moeten kunnen vervangen zou doen om de juiste modaliteit in aanvulling op conditionaliteit express)

  ...   ... Meer informatie

voorwaardelijke aanwezig
(Conditional present)

I
would undergo 
you
would undergo 
he/she/it
would undergo 
we
would undergo 
you
would undergo 
they
would undergo 

Voorwaardelijke onderhavige progressieve
(Conditional present progressive)

I
would be undergoing 
you
would be undergoing 
he/she/it
would be undergoing 
we
would be undergoing 
you
would be undergoing 
they
would be undergoing 

voorwaardelijke perfect
(Conditional perfect)

I
would have undergone 
you
would have undergone 
he/she/it
would have undergone 
we
would have undergone 
you
would have undergone 
they
would have undergone 

Voorwaardelijke perfectioneren progressieve
(Conditional perfect progressive)

I
would have been undergoing 
you
would have been undergoing 
he/she/it
would have been undergoing 
we
would have been undergoing 
you
would have been undergoing 
they
would have been undergoing 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
onregelmatige werkwoorden [undergo]

subjunctief is een grammaticale stemming, een kenmerk van de uitspraak dat de houding van de spreker in de richting van het aangeeft. Conjunctief vormen van werkwoorden worden meestal gebruikt om verschillende staten van uitdrukken onwerkelijkheid, zoals: wens, emotie, mogelijkheid, oordeel, mening, verplichting, of een actie die nog niet heeft plaatsgevonden; de precieze situaties waarin ze gebruikt worden variëren per taal. De conjunctief is een van de irrealis stemmingen, die verwijzen naar wat niet per se echt. Het wordt vaak in contrast met de indicatieve, een indicatief die hoofdzakelijk wordt gebruikt om dat er iets aan te geven is een constatering van een feit.

subjunctieven het vaakst voorkomen, maar niet uitsluitend, in bijzinnen, in het bijzonder die-clausules. Voorbeelden van de conjunctief in het Engels zijn te vinden in de zinnen: "Ik stel voor dat u voorzichtig zijn" en "Het is belangrijk dat ze blijven aan uw zijde."

De aanvoegende wijs in het Engels is een clausule type dat wordt gebruikt in sommige contexten waarin niet-reële mogelijkheden, bijvoorbeeld beschrijven "Het is cruciaal dat je hier te zijn" en "Het is van cruciaal belang dat hij vroeg aan te komen." In het Engels, de conjunctief is syntactische in plaats van inflectionele, aangezien er geen specifiek conjunctief werkwoordsvorm. Veeleer conjunctief clausules werven de naakte vorm van het werkwoord die ook wordt gebruikt in diverse andere constructies.

  ...   ... Meer informatie

Present conjunctief
(Present subjunctive)

I
undergo 
you
undergo 
he/she/it
undergo 
we
undergo 
you
undergo 
they
undergo 

Past conjunctief
(Past subjunctive)

I
underwent 
you
underwent 
he/she/it
underwent 
we
underwent 
you
underwent 
they
underwent 

Past perfect conjunctief
(Past perfect subjunctive)

I
had undergone 
you
had undergone 
he/she/it
had undergone 
we
had undergone 
you
had undergone 
they
had undergone 

Imperativ
(Imperativ)
onregelmatige werkwoorden [undergo]

gebiedende wijs is een grammaticale stemming die vormen een opdracht of verzoek.

Een voorbeeld van een werkwoord gebruikt in de gebiedende wijs is het Engels zinsnede "Go." Een dergelijke imperatieven impliceren een tweede persoon onderwerp (je), maar sommige andere talen hebben ook eerste en de derde persoon eisen, met de betekenis van "laten we (iets te doen)" of "laat ze (iets te doen)" (De formulieren kunnen alternatief cohortative en jussive) worden genoemd.

  ...   ... Meer informatie

Imperativ
(Imperativ)

I
undergo 
you
Let´s undergo 
he/she/it
undergo 
we
 
you
 
they
 

Deelwoord
(Participle)
onregelmatige werkwoorden [undergo]

In taal-, a participle (ptcp) is een vorm van nonfinite werkwoord omvat perfective of continuatieve aspect in talrijke tijden. Een participium kan eveneens als een bijvoeglijk naamwoord of een bijwoord. Bijvoorbeeld, in "gekookte aardappelen", gekookte de deelwoord van het werkwoord kook, adjectivally modificeren van de aardappel naamwoord; in "liep ons haveloze," haveloze is het voltooid deelwoord van het werkwoord vod, bijwoordelijk kwalificatie van het werkwoord liep.

  ...   ... Meer informatie

Onvoltooid deelwoord
(Present participle)

I
undergoing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Voltooid deelwoord
(Past participle)

I
undergone 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Onregelmatige werkwoorden