Learniv
▷ Verleden tijd engels UPSET | Learniv.com
Learniv.com  >  nl  >  Engels onregelmatige werkwoorden  >  upset


Verleden tijd engels upset

B2 Vertaling: verontrusten, verwarren, verstoren, van zijn stuk brengen, ten val brengen, overstuur maken, kantelen, omkeren, omgooien, omvergooien, omstoten, doen kapzeizen

Infinitief

upset

[ˌʌpˈset]

Verleden tijd

upset

[ˌʌpˈset]

Voltooid deelwoord

upset

upsetten *

[ˌʌpˈset]
[ˌʌpˈsetn]


* Dit formulier is verouderd of worden gebruikt in speciale gevallen of sommige dialecten
Afgeleid van het werkwoord:

Infinitief

Verleden tijd

Voltooid deelwoord

set

[set]

set

[set]

set
setten

[set]
[setn]


Vervoeging onregelmatige werkwoorden [upset]

Conjugatie is de creatie van afgeleide vormen van een werkwoord zijn hoofdonderdelen van inflectie (verandering van vorm volgens grammaticale regels). Zo kan het werkwoord "onderbreking" worden geconjugeerd vormen de woorden breken, pauzes, brak, gebroken en breken.

De term conjugatie wordt alleen toegepast op de verbuiging van werkwoorden, en niet andere delen van spraak (verbuiging van naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden heet declinatie). Ook wordt vaak beperkt tot aanduiding van de vorming van eindige vormen van een werkwoord - deze kunnen worden aangeduid als geconjugeerde vormen, in tegenstelling tot niet-eindige vormen, zoals de infinitief of gerund, die meestal niet voor de meeste te markeren grammaticale categorieën.

vervoeging is ook de traditionele naam voor een groep van werkwoorden die een soortgelijke vervoeging patroon in een bepaalde taal (een werkwoord klasse) te delen. Een werkwoord niet alle standaard conjugatie patronen van de taal niet volgt wordt gezegd dat een onregelmatige verb .

  ...   ... Meer informatie

Cadeau

I
upset 
you
upset 
he/she/it
upsets 
we
upset 
you
upset 
they
upset 

Onvoltooid tegenwoordige tijd

I
am upsetting 
you
are upsetting 
he/she/it
is upsetting 
we
are upsetting 
you
are upsetting 
they
are upsetting 

Verleden tijd

I
upset 
you
upset 
he/she/it
upset 
we
upset 
you
upset 
they
upset 

Onvoltooid verleden tijd

I
was upsetting 
you
were upsetting 
he/she/it
was upsetting 
we
were upsetting 
you
were upsetting 
they
were upsetting 

Voltooid tegenwoordige tijd

I
have upset 
you
have upset 
he/she/it
has upset 
we
have upset 
you
have upset 
they
have upset 

Tegenwoordige tijd continue

I
have been upsetting 
you
have been upsetting 
he/she/it
has been upsetting 
we
have been upsetting 
you
have been upsetting 
they
have been upsetting 

Voltooid verleden tijd

I
had upset 
you
had upset 
he/she/it
had upset 
we
had upset 
you
had upset 
they
had upset 

Past perfect continue

I
had been upsetting 
you
had been upsetting 
he/she/it
had been upsetting 
we
had been upsetting 
you
had been upsetting 
they
had been upsetting 

Toekomst

I
will upset 
you
will upset 
he/she/it
will upset 
we
will upset 
you
will upset 
they
will upset 

Future continue

I
will be upsetting 
you
will be upsetting 
he/she/it
will be upsetting 
we
will be upsetting 
you
will be upsetting 
they
will be upsetting 

Toekomst perfect

I
will have upset 
you
will have upset 
he/she/it
will have upset 
we
will have upset 
you
will have upset 
they
will have upset 

Future perfect continue

I
will have been upsetting 
you
will have been upsetting 
he/she/it
will have been upsetting 
we
will have been upsetting 
you
will have been upsetting 
they
will have been upsetting 

Voorwaardelijk
(Conditional)
onregelmatige werkwoorden [upset]

causaliteit (ook aangeduid als veroorzaking of oorzakelijk) is beïnvloeding waarbij één gebeurtenis, proces, toestand of voorwerp (een oorzaken) draagt ​​bij aan de productie van andere gebeurtenis, proces, toestand of voorwerp (invloed) waarvan de oorzaak is gedeeltelijk verantwoordelijk voor de werking en het effect is mede afhankelijk van de oorzaak. In het algemeen is een werkwijze heeft vele oorzaken, die eveneens wordt gezegd dat oorzakelijke factoren, en liggen allemaal in het verleden. Een effect kan op zijn beurt een oorzaak van, of oorzakelijke factor voor vele andere effecten, die allemaal liggen in de toekomst.

voorwaardelijke wijs (afgekort cond) een grammaticale zin gebruikt in voorwaardelijke zin een propositie waarvan de geldigheidsduur is afhankelijk van een bepaalde voorwaarde, eventueel counterfactuele.

Engels heeft geen verbuigend (morfologische) voorwaardelijke wijs, behalve in zo veel als de modale werkwoorden kunnen, macht, wel en niet zou kunnen in sommige contexten worden als voorwaardelijke vormen van kan beschouwd, kan, zal en zal respectievelijk. Wat is het Engels voorwaardelijke wijs (of alleen de voorwaardelijke) genoemd wordt gevormd periphrastically met behulp van de modale werkwoord zou in combinatie met de kale infinitief van de volgende werkwoord. (Af en toe moet wordt gebruikt in plaats van zou doen met een first person onderwerp -.. Zien, zullen en zal ook de eerder genoemde modale werkwoorden had kunnen, mogen en moeten kunnen vervangen zou doen om de juiste modaliteit in aanvulling op conditionaliteit express)

  ...   ... Meer informatie

voorwaardelijke aanwezig
(Conditional present)

I
would upset 
you
would upset 
he/she/it
would upset 
we
would upset 
you
would upset 
they
would upset 

Voorwaardelijke onderhavige progressieve
(Conditional present progressive)

I
would be upsetting 
you
would be upsetting 
he/she/it
would be upsetting 
we
would be upsetting 
you
would be upsetting 
they
would be upsetting 

voorwaardelijke perfect
(Conditional perfect)

I
would have upset 
you
would have upset 
he/she/it
would have upset 
we
would have upset 
you
would have upset 
they
would have upset 

Voorwaardelijke perfectioneren progressieve
(Conditional perfect progressive)

I
would have been upsetting 
you
would have been upsetting 
he/she/it
would have been upsetting 
we
would have been upsetting 
you
would have been upsetting 
they
would have been upsetting 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
onregelmatige werkwoorden [upset]

subjunctief is een grammaticale stemming, een kenmerk van de uitspraak dat de houding van de spreker in de richting van het aangeeft. Conjunctief vormen van werkwoorden worden meestal gebruikt om verschillende staten van uitdrukken onwerkelijkheid, zoals: wens, emotie, mogelijkheid, oordeel, mening, verplichting, of een actie die nog niet heeft plaatsgevonden; de precieze situaties waarin ze gebruikt worden variëren per taal. De conjunctief is een van de irrealis stemmingen, die verwijzen naar wat niet per se echt. Het wordt vaak in contrast met de indicatieve, een indicatief die hoofdzakelijk wordt gebruikt om dat er iets aan te geven is een constatering van een feit.

subjunctieven het vaakst voorkomen, maar niet uitsluitend, in bijzinnen, in het bijzonder die-clausules. Voorbeelden van de conjunctief in het Engels zijn te vinden in de zinnen: "Ik stel voor dat u voorzichtig zijn" en "Het is belangrijk dat ze blijven aan uw zijde."

De aanvoegende wijs in het Engels is een clausule type dat wordt gebruikt in sommige contexten waarin niet-reële mogelijkheden, bijvoorbeeld beschrijven "Het is cruciaal dat je hier te zijn" en "Het is van cruciaal belang dat hij vroeg aan te komen." In het Engels, de conjunctief is syntactische in plaats van inflectionele, aangezien er geen specifiek conjunctief werkwoordsvorm. Veeleer conjunctief clausules werven de naakte vorm van het werkwoord die ook wordt gebruikt in diverse andere constructies.

  ...   ... Meer informatie

Present conjunctief
(Present subjunctive)

I
upset 
you
upset 
he/she/it
upset 
we
upset 
you
upset 
they
upset 

Past conjunctief
(Past subjunctive)

I
upset 
you
upset 
he/she/it
upset 
we
upset 
you
upset 
they
upset 

Past perfect conjunctief
(Past perfect subjunctive)

I
had upset 
you
had upset 
he/she/it
had upset 
we
had upset 
you
had upset 
they
had upset 

Imperativ
(Imperativ)
onregelmatige werkwoorden [upset]

gebiedende wijs is een grammaticale stemming die vormen een opdracht of verzoek.

Een voorbeeld van een werkwoord gebruikt in de gebiedende wijs is het Engels zinsnede "Go." Een dergelijke imperatieven impliceren een tweede persoon onderwerp (je), maar sommige andere talen hebben ook eerste en de derde persoon eisen, met de betekenis van "laten we (iets te doen)" of "laat ze (iets te doen)" (De formulieren kunnen alternatief cohortative en jussive) worden genoemd.

  ...   ... Meer informatie

Imperativ
(Imperativ)

I
upset 
you
Let´s upset 
he/she/it
upset 
we
 
you
 
they
 

Deelwoord
(Participle)
onregelmatige werkwoorden [upset]

In taal-, a participle (ptcp) is een vorm van nonfinite werkwoord omvat perfective of continuatieve aspect in talrijke tijden. Een participium kan eveneens als een bijvoeglijk naamwoord of een bijwoord. Bijvoorbeeld, in "gekookte aardappelen", gekookte de deelwoord van het werkwoord kook, adjectivally modificeren van de aardappel naamwoord; in "liep ons haveloze," haveloze is het voltooid deelwoord van het werkwoord vod, bijwoordelijk kwalificatie van het werkwoord liep.

  ...   ... Meer informatie

Onvoltooid deelwoord
(Present participle)

I
upsetting 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Voltooid deelwoord
(Past participle)

I
upset 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Onregelmatige werkwoorden