Learniv
▷ Vervoeging van het werkwoord ADVANCE | Learniv.com
Learniv.com  >  nl  >  regelmatige werkwoorden  >  advance


Vervoeging van het werkwoord advance

Vertaling: vooruitgaan

Infinitief

advance

/ədˈvɑːns/

Verleden tijd

advanced

/ədˈvɑːnst/

Voltooid deelwoord

advanced

/ədˈvɑːnst/

Vervoeging [advance]

Conjugatie is de creatie van afgeleide vormen van een werkwoord zijn hoofdonderdelen van inflectie (verandering van vorm volgens grammaticale regels). Zo kan het werkwoord "onderbreking" worden geconjugeerd vormen de woorden breken, pauzes, brak, gebroken en breken.

De term conjugatie wordt alleen toegepast op de verbuiging van werkwoorden, en niet andere delen van spraak (verbuiging van naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden heet declinatie). Ook wordt vaak beperkt tot aanduiding van de vorming van eindige vormen van een werkwoord - deze kunnen worden aangeduid als geconjugeerde vormen, in tegenstelling tot niet-eindige vormen, zoals de infinitief of gerund, die meestal niet voor de meeste te markeren grammaticale categorieën.

vervoeging is ook de traditionele naam voor een groep van werkwoorden die een soortgelijke vervoeging patroon in een bepaalde taal (een werkwoord klasse) te delen. Een werkwoord niet alle standaard conjugatie patronen van de taal niet volgt wordt gezegd dat een onregelmatige verb .

  ...   ... Meer informatie

Cadeau

I
advance 
you
advance 
he/she/it
advances 
we
advance 
you
advance 
they
advance 

Onvoltooid tegenwoordige tijd

I
am advancing 
you
are advancing 
he/she/it
is advancing 
we
are advancing 
you
are advancing 
they
are advancing 

Verleden tijd

I
advanced 
you
advanced 
he/she/it
advanced 
we
advanced 
you
advanced 
they
advanced 

Onvoltooid verleden tijd

I
was advancing 
you
were advancing 
he/she/it
was advancing 
we
were advancing 
you
were advancing 
they
were advancing 

Voltooid tegenwoordige tijd

I
have advanced 
you
have advanced 
he/she/it
has advanced 
we
have advanced 
you
have advanced 
they
have advanced 

Tegenwoordige tijd continue

I
have been advancing 
you
have been advancing 
he/she/it
has been advancing 
we
have been advancing 
you
have been advancing 
they
have been advancing 

Voltooid verleden tijd

I
had advanced 
you
had advanced 
he/she/it
had advanced 
we
had advanced 
you
had advanced 
they
had advanced 

Past perfect continue

I
had been advancing 
you
had been advancing 
he/she/it
had been advancing 
we
had been advancing 
you
had been advancing 
they
had been advancing 

Toekomst

I
will advance 
you
will advance 
he/she/it
will advance 
we
will advance 
you
will advance 
they
will advance 

Future continue

I
will be advancing 
you
will be advancing 
he/she/it
will be advancing 
we
will be advancing 
you
will be advancing 
they
will be advancing 

Toekomst perfect

I
will have advanced 
you
will have advanced 
he/she/it
will have advanced 
we
will have advanced 
you
will have advanced 
they
will have advanced 

Future perfect continue

I
will have been advancing 
you
will have been advancing 
he/she/it
will have been advancing 
we
will have been advancing 
you
will have been advancing 
they
will have been advancing 

Voorwaardelijk
(Conditional)
[advance]

causaliteit (ook aangeduid als veroorzaking of oorzakelijk) is beïnvloeding waarbij één gebeurtenis, proces, toestand of voorwerp (een oorzaken) draagt ​​bij aan de productie van andere gebeurtenis, proces, toestand of voorwerp (invloed) waarvan de oorzaak is gedeeltelijk verantwoordelijk voor de werking en het effect is mede afhankelijk van de oorzaak. In het algemeen is een werkwijze heeft vele oorzaken, die eveneens wordt gezegd dat oorzakelijke factoren, en liggen allemaal in het verleden. Een effect kan op zijn beurt een oorzaak van, of oorzakelijke factor voor vele andere effecten, die allemaal liggen in de toekomst.

voorwaardelijke wijs (afgekort cond) een grammaticale zin gebruikt in voorwaardelijke zin een propositie waarvan de geldigheidsduur is afhankelijk van een bepaalde voorwaarde, eventueel counterfactuele.

Engels heeft geen verbuigend (morfologische) voorwaardelijke wijs, behalve in zo veel als de modale werkwoorden kunnen, macht, wel en niet zou kunnen in sommige contexten worden als voorwaardelijke vormen van kan beschouwd, kan, zal en zal respectievelijk. Wat is het Engels voorwaardelijke wijs (of alleen de voorwaardelijke) genoemd wordt gevormd periphrastically met behulp van de modale werkwoord zou in combinatie met de kale infinitief van de volgende werkwoord. (Af en toe moet wordt gebruikt in plaats van zou doen met een first person onderwerp -.. Zien, zullen en zal ook de eerder genoemde modale werkwoorden had kunnen, mogen en moeten kunnen vervangen zou doen om de juiste modaliteit in aanvulling op conditionaliteit express)

  ...   ... Meer informatie

voorwaardelijke aanwezig
(Conditional present)

I
would advance 
you
would advance 
he/she/it
would advance 
we
would advance 
you
would advance 
they
would advance 

Voorwaardelijke onderhavige progressieve
(Conditional present progressive)

I
would be advancing 
you
would be advancing 
he/she/it
would be advancing 
we
would be advancing 
you
would be advancing 
they
would be advancing 

voorwaardelijke perfect
(Conditional perfect)

I
would have advanced 
you
would have advanced 
he/she/it
would have advanced 
we
would have advanced 
you
would have advanced 
they
would have advanced 

Voorwaardelijke perfectioneren progressieve
(Conditional perfect progressive)

I
would have been advancing 
you
would have been advancing 
he/she/it
would have been advancing 
we
would have been advancing 
you
would have been advancing 
they
would have been advancing 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
[advance]

subjunctief is een grammaticale stemming, een kenmerk van de uitspraak dat de houding van de spreker in de richting van het aangeeft. Conjunctief vormen van werkwoorden worden meestal gebruikt om verschillende staten van uitdrukken onwerkelijkheid, zoals: wens, emotie, mogelijkheid, oordeel, mening, verplichting, of een actie die nog niet heeft plaatsgevonden; de precieze situaties waarin ze gebruikt worden variëren per taal. De conjunctief is een van de irrealis stemmingen, die verwijzen naar wat niet per se echt. Het wordt vaak in contrast met de indicatieve, een indicatief die hoofdzakelijk wordt gebruikt om dat er iets aan te geven is een constatering van een feit.

subjunctieven het vaakst voorkomen, maar niet uitsluitend, in bijzinnen, in het bijzonder die-clausules. Voorbeelden van de conjunctief in het Engels zijn te vinden in de zinnen: "Ik stel voor dat u voorzichtig zijn" en "Het is belangrijk dat ze blijven aan uw zijde."

De aanvoegende wijs in het Engels is een clausule type dat wordt gebruikt in sommige contexten waarin niet-reële mogelijkheden, bijvoorbeeld beschrijven "Het is cruciaal dat je hier te zijn" en "Het is van cruciaal belang dat hij vroeg aan te komen." In het Engels, de conjunctief is syntactische in plaats van inflectionele, aangezien er geen specifiek conjunctief werkwoordsvorm. Veeleer conjunctief clausules werven de naakte vorm van het werkwoord die ook wordt gebruikt in diverse andere constructies.

  ...   ... Meer informatie

Present conjunctief
(Present subjunctive)

I
advance 
you
advance 
he/she/it
advance 
we
advance 
you
advance 
they
advance 

Past conjunctief
(Past subjunctive)

I
advanced 
you
advanced 
he/she/it
advanced 
we
advanced 
you
advanced 
they
advanced 

Past perfect conjunctief
(Past perfect subjunctive)

I
had advanced 
you
had advanced 
he/she/it
had advanced 
we
had advanced 
you
had advanced 
they
had advanced 

Imperativ
(Imperativ)
[advance]

gebiedende wijs is een grammaticale stemming die vormen een opdracht of verzoek.

Een voorbeeld van een werkwoord gebruikt in de gebiedende wijs is het Engels zinsnede "Go." Een dergelijke imperatieven impliceren een tweede persoon onderwerp (je), maar sommige andere talen hebben ook eerste en de derde persoon eisen, met de betekenis van "laten we (iets te doen)" of "laat ze (iets te doen)" (De formulieren kunnen alternatief cohortative en jussive) worden genoemd.

  ...   ... Meer informatie

Imperativ
(Imperativ)

I
advance 
you
Let´s advance 
he/she/it
advance 
we
 
you
 
they
 

Deelwoord
(Participle)
[advance]

In taal-, a participle (ptcp) is een vorm van nonfinite werkwoord omvat perfective of continuatieve aspect in talrijke tijden. Een participium kan eveneens als een bijvoeglijk naamwoord of een bijwoord. Bijvoorbeeld, in "gekookte aardappelen", gekookte de deelwoord van het werkwoord kook, adjectivally modificeren van de aardappel naamwoord; in "liep ons haveloze," haveloze is het voltooid deelwoord van het werkwoord vod, bijwoordelijk kwalificatie van het werkwoord liep.

  ...   ... Meer informatie

Onvoltooid deelwoord
(Present participle)

I
advancing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Voltooid deelwoord
(Past participle)

I
advanced 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 regelmatige werkwoorden & Onregelmatige werkwoorden