Learniv
▷ Verleden tijd engels TAKE | Learniv.com
Learniv.com  >  nl  >  Engels onregelmatige werkwoorden  >  take


Verleden tijd engels take

A1 Vertaling: erkennen, aannemen, vatten, beslaan, pakken, bekleden, in beslag nemen, ontvangen, nemen, oprapen, aanvatten, bezetten, bezig houden, aanvaarden, accepteren, opvatten

Infinitief

take

[teɪk]

Verleden tijd

took

taked *

[tʊk]
[teɪkəd]

Voltooid deelwoord

taken

[ˈteɪkən]


* Dit formulier is verouderd of worden gebruikt in speciale gevallen of sommige dialecten
Zie ook onregelmatige werkwoorden:

Infinitief

Verleden tijd

Voltooid deelwoord

mistake

[mɪˈsteɪk]

mistook
mistaked

[mɪˈstʊk]
[mɪˈsteɪkəd]

mistaken

[mɪˈsteɪkən]

overtake

[ˌəʊvəˈteɪk]

overtook
overtaked

[ˌəʊvəˈtʊk]
[ˌəʊvəˈteɪkəd]

overtaken

[ˌəʊvəˈteɪkən]

undertake

[ˌʌndəˈteɪk]

undertook
undertaked

[ˌʌndəˈtʊk]
[ˌʌndəˈteɪkəd]

undertaken

[ˌʌndəˈteɪkən]

partake

[pɑːˈteɪk]

partook
partaked

[pɑːˈtʊk]
[pɑːˈteɪkəd]

partaken

[pɑːˈteɪkən]

betook
betaked

betaken

retook
retaked

retaken

intook
intaked

intaken

uptook
uptaked

uptaken

withtook

withtaken


Vervoeging onregelmatige werkwoorden [take]

Conjugatie is de creatie van afgeleide vormen van een werkwoord zijn hoofdonderdelen van inflectie (verandering van vorm volgens grammaticale regels). Zo kan het werkwoord "onderbreking" worden geconjugeerd vormen de woorden breken, pauzes, brak, gebroken en breken.

De term conjugatie wordt alleen toegepast op de verbuiging van werkwoorden, en niet andere delen van spraak (verbuiging van naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden heet declinatie). Ook wordt vaak beperkt tot aanduiding van de vorming van eindige vormen van een werkwoord - deze kunnen worden aangeduid als geconjugeerde vormen, in tegenstelling tot niet-eindige vormen, zoals de infinitief of gerund, die meestal niet voor de meeste te markeren grammaticale categorieën.

vervoeging is ook de traditionele naam voor een groep van werkwoorden die een soortgelijke vervoeging patroon in een bepaalde taal (een werkwoord klasse) te delen. Een werkwoord niet alle standaard conjugatie patronen van de taal niet volgt wordt gezegd dat een onregelmatige verb .

  ...   ... Meer informatie

Cadeau

I
take 
you
take 
he/she/it
takes 
we
take 
you
take 
they
take 

Onvoltooid tegenwoordige tijd

I
am taking 
you
are taking 
he/she/it
is taking 
we
are taking 
you
are taking 
they
are taking 

Verleden tijd

I
took 
you
took 
he/she/it
took 
we
took 
you
took 
they
took 

Onvoltooid verleden tijd

I
was taking 
you
were taking 
he/she/it
was taking 
we
were taking 
you
were taking 
they
were taking 

Voltooid tegenwoordige tijd

I
have taken 
you
have taken 
he/she/it
has taken 
we
have taken 
you
have taken 
they
have taken 

Tegenwoordige tijd continue

I
have been taking 
you
have been taking 
he/she/it
has been taking 
we
have been taking 
you
have been taking 
they
have been taking 

Voltooid verleden tijd

I
had taken 
you
had taken 
he/she/it
had taken 
we
had taken 
you
had taken 
they
had taken 

Past perfect continue

I
had been taking 
you
had been taking 
he/she/it
had been taking 
we
had been taking 
you
had been taking 
they
had been taking 

Toekomst

I
will take 
you
will take 
he/she/it
will take 
we
will take 
you
will take 
they
will take 

Future continue

I
will be taking 
you
will be taking 
he/she/it
will be taking 
we
will be taking 
you
will be taking 
they
will be taking 

Toekomst perfect

I
will have taken 
you
will have taken 
he/she/it
will have taken 
we
will have taken 
you
will have taken 
they
will have taken 

Future perfect continue

I
will have been taking 
you
will have been taking 
he/she/it
will have been taking 
we
will have been taking 
you
will have been taking 
they
will have been taking 

Voorwaardelijk
(Conditional)
onregelmatige werkwoorden [take]

causaliteit (ook aangeduid als veroorzaking of oorzakelijk) is beïnvloeding waarbij één gebeurtenis, proces, toestand of voorwerp (een oorzaken) draagt ​​bij aan de productie van andere gebeurtenis, proces, toestand of voorwerp (invloed) waarvan de oorzaak is gedeeltelijk verantwoordelijk voor de werking en het effect is mede afhankelijk van de oorzaak. In het algemeen is een werkwijze heeft vele oorzaken, die eveneens wordt gezegd dat oorzakelijke factoren, en liggen allemaal in het verleden. Een effect kan op zijn beurt een oorzaak van, of oorzakelijke factor voor vele andere effecten, die allemaal liggen in de toekomst.

voorwaardelijke wijs (afgekort cond) een grammaticale zin gebruikt in voorwaardelijke zin een propositie waarvan de geldigheidsduur is afhankelijk van een bepaalde voorwaarde, eventueel counterfactuele.

Engels heeft geen verbuigend (morfologische) voorwaardelijke wijs, behalve in zo veel als de modale werkwoorden kunnen, macht, wel en niet zou kunnen in sommige contexten worden als voorwaardelijke vormen van kan beschouwd, kan, zal en zal respectievelijk. Wat is het Engels voorwaardelijke wijs (of alleen de voorwaardelijke) genoemd wordt gevormd periphrastically met behulp van de modale werkwoord zou in combinatie met de kale infinitief van de volgende werkwoord. (Af en toe moet wordt gebruikt in plaats van zou doen met een first person onderwerp -.. Zien, zullen en zal ook de eerder genoemde modale werkwoorden had kunnen, mogen en moeten kunnen vervangen zou doen om de juiste modaliteit in aanvulling op conditionaliteit express)

  ...   ... Meer informatie

voorwaardelijke aanwezig
(Conditional present)

I
would take 
you
would take 
he/she/it
would take 
we
would take 
you
would take 
they
would take 

Voorwaardelijke onderhavige progressieve
(Conditional present progressive)

I
would be taking 
you
would be taking 
he/she/it
would be taking 
we
would be taking 
you
would be taking 
they
would be taking 

voorwaardelijke perfect
(Conditional perfect)

I
would have taken 
you
would have taken 
he/she/it
would have taken 
we
would have taken 
you
would have taken 
they
would have taken 

Voorwaardelijke perfectioneren progressieve
(Conditional perfect progressive)

I
would have been taking 
you
would have been taking 
he/she/it
would have been taking 
we
would have been taking 
you
would have been taking 
they
would have been taking 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
onregelmatige werkwoorden [take]

subjunctief is een grammaticale stemming, een kenmerk van de uitspraak dat de houding van de spreker in de richting van het aangeeft. Conjunctief vormen van werkwoorden worden meestal gebruikt om verschillende staten van uitdrukken onwerkelijkheid, zoals: wens, emotie, mogelijkheid, oordeel, mening, verplichting, of een actie die nog niet heeft plaatsgevonden; de precieze situaties waarin ze gebruikt worden variëren per taal. De conjunctief is een van de irrealis stemmingen, die verwijzen naar wat niet per se echt. Het wordt vaak in contrast met de indicatieve, een indicatief die hoofdzakelijk wordt gebruikt om dat er iets aan te geven is een constatering van een feit.

subjunctieven het vaakst voorkomen, maar niet uitsluitend, in bijzinnen, in het bijzonder die-clausules. Voorbeelden van de conjunctief in het Engels zijn te vinden in de zinnen: "Ik stel voor dat u voorzichtig zijn" en "Het is belangrijk dat ze blijven aan uw zijde."

De aanvoegende wijs in het Engels is een clausule type dat wordt gebruikt in sommige contexten waarin niet-reële mogelijkheden, bijvoorbeeld beschrijven "Het is cruciaal dat je hier te zijn" en "Het is van cruciaal belang dat hij vroeg aan te komen." In het Engels, de conjunctief is syntactische in plaats van inflectionele, aangezien er geen specifiek conjunctief werkwoordsvorm. Veeleer conjunctief clausules werven de naakte vorm van het werkwoord die ook wordt gebruikt in diverse andere constructies.

  ...   ... Meer informatie

Present conjunctief
(Present subjunctive)

I
take 
you
take 
he/she/it
take 
we
take 
you
take 
they
take 

Past conjunctief
(Past subjunctive)

I
took 
you
took 
he/she/it
took 
we
took 
you
took 
they
took 

Past perfect conjunctief
(Past perfect subjunctive)

I
had taken 
you
had taken 
he/she/it
had taken 
we
had taken 
you
had taken 
they
had taken 

Imperativ
(Imperativ)
onregelmatige werkwoorden [take]

gebiedende wijs is een grammaticale stemming die vormen een opdracht of verzoek.

Een voorbeeld van een werkwoord gebruikt in de gebiedende wijs is het Engels zinsnede "Go." Een dergelijke imperatieven impliceren een tweede persoon onderwerp (je), maar sommige andere talen hebben ook eerste en de derde persoon eisen, met de betekenis van "laten we (iets te doen)" of "laat ze (iets te doen)" (De formulieren kunnen alternatief cohortative en jussive) worden genoemd.

  ...   ... Meer informatie

Imperativ
(Imperativ)

I
take 
you
Let´s take 
he/she/it
take 
we
 
you
 
they
 

Deelwoord
(Participle)
onregelmatige werkwoorden [take]

In taal-, a participle (ptcp) is een vorm van nonfinite werkwoord omvat perfective of continuatieve aspect in talrijke tijden. Een participium kan eveneens als een bijvoeglijk naamwoord of een bijwoord. Bijvoorbeeld, in "gekookte aardappelen", gekookte de deelwoord van het werkwoord kook, adjectivally modificeren van de aardappel naamwoord; in "liep ons haveloze," haveloze is het voltooid deelwoord van het werkwoord vod, bijwoordelijk kwalificatie van het werkwoord liep.

  ...   ... Meer informatie

Onvoltooid deelwoord
(Present participle)

I
taking 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Voltooid deelwoord
(Past participle)

I
taken 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Werkwoorden
(Phrasal verbs)
onregelmatige werkwoorden [take]

take aback

take after

take against

take along

take apart

take around

take aside

take away

take back

take down

take in

take off

take on

take out

take over

take round

take to

take up

take up on

take up with

take uponOnregelmatige werkwoorden