Learniv
▷ Verleden tijd engels SEE | Learniv.com
Learniv.com  >  nl  >  Engels onregelmatige werkwoorden  >  see


Verleden tijd engels see

A1 Vertaling: afgaan, treffen, bezoeken, opzoeken, aanschouwen, ontmoeten, zorgen, zorg dragen, bezorgd zijn, zich bekommeren, tegenkomen, aantreffen, tegemoet treden, zien, bezichtigen

Infinitief

see

[siː]

Verleden tijd

saw

[sɔː]


Zie ook onregelmatige werkwoorden:

Infinitief

Verleden tijd

Voltooid deelwoord

foresee

fɔːˈsiː]

foresaw

[fɔːˈsɔː]

foreseen

[fɔːˈsiːn]

oversaw

overseen

besaw

beseen

missaw

misseen

sightsaw

sightseen

undersaw

underseen


Vervoeging onregelmatige werkwoorden [see]

Conjugatie is de creatie van afgeleide vormen van een werkwoord zijn hoofdonderdelen van inflectie (verandering van vorm volgens grammaticale regels). Zo kan het werkwoord "onderbreking" worden geconjugeerd vormen de woorden breken, pauzes, brak, gebroken en breken.

De term conjugatie wordt alleen toegepast op de verbuiging van werkwoorden, en niet andere delen van spraak (verbuiging van naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden heet declinatie). Ook wordt vaak beperkt tot aanduiding van de vorming van eindige vormen van een werkwoord - deze kunnen worden aangeduid als geconjugeerde vormen, in tegenstelling tot niet-eindige vormen, zoals de infinitief of gerund, die meestal niet voor de meeste te markeren grammaticale categorieën.

vervoeging is ook de traditionele naam voor een groep van werkwoorden die een soortgelijke vervoeging patroon in een bepaalde taal (een werkwoord klasse) te delen. Een werkwoord niet alle standaard conjugatie patronen van de taal niet volgt wordt gezegd dat een onregelmatige verb .

  ...   ... Meer informatie

Cadeau

I
see 
you
see 
he/she/it
sees 
we
see 
you
see 
they
see 

Onvoltooid tegenwoordige tijd

I
am seeing 
you
are seeing 
he/she/it
is seeing 
we
are seeing 
you
are seeing 
they
are seeing 

Verleden tijd

I
saw 
you
saw 
he/she/it
saw 
we
saw 
you
saw 
they
saw 

Onvoltooid verleden tijd

I
was seeing 
you
were seeing 
he/she/it
was seeing 
we
were seeing 
you
were seeing 
they
were seeing 

Voltooid tegenwoordige tijd

I
have seen 
you
have seen 
he/she/it
has seen 
we
have seen 
you
have seen 
they
have seen 

Tegenwoordige tijd continue

I
have been seeing 
you
have been seeing 
he/she/it
has been seeing 
we
have been seeing 
you
have been seeing 
they
have been seeing 

Voltooid verleden tijd

I
had seen 
you
had seen 
he/she/it
had seen 
we
had seen 
you
had seen 
they
had seen 

Past perfect continue

I
had been seeing 
you
had been seeing 
he/she/it
had been seeing 
we
had been seeing 
you
had been seeing 
they
had been seeing 

Toekomst

I
will see 
you
will see 
he/she/it
will see 
we
will see 
you
will see 
they
will see 

Future continue

I
will be seeing 
you
will be seeing 
he/she/it
will be seeing 
we
will be seeing 
you
will be seeing 
they
will be seeing 

Toekomst perfect

I
will have seen 
you
will have seen 
he/she/it
will have seen 
we
will have seen 
you
will have seen 
they
will have seen 

Future perfect continue

I
will have been seeing 
you
will have been seeing 
he/she/it
will have been seeing 
we
will have been seeing 
you
will have been seeing 
they
will have been seeing 

Voorwaardelijk
(Conditional)
onregelmatige werkwoorden [see]

causaliteit (ook aangeduid als veroorzaking of oorzakelijk) is beïnvloeding waarbij één gebeurtenis, proces, toestand of voorwerp (een oorzaken) draagt ​​bij aan de productie van andere gebeurtenis, proces, toestand of voorwerp (invloed) waarvan de oorzaak is gedeeltelijk verantwoordelijk voor de werking en het effect is mede afhankelijk van de oorzaak. In het algemeen is een werkwijze heeft vele oorzaken, die eveneens wordt gezegd dat oorzakelijke factoren, en liggen allemaal in het verleden. Een effect kan op zijn beurt een oorzaak van, of oorzakelijke factor voor vele andere effecten, die allemaal liggen in de toekomst.

voorwaardelijke wijs (afgekort cond) een grammaticale zin gebruikt in voorwaardelijke zin een propositie waarvan de geldigheidsduur is afhankelijk van een bepaalde voorwaarde, eventueel counterfactuele.

Engels heeft geen verbuigend (morfologische) voorwaardelijke wijs, behalve in zo veel als de modale werkwoorden kunnen, macht, wel en niet zou kunnen in sommige contexten worden als voorwaardelijke vormen van kan beschouwd, kan, zal en zal respectievelijk. Wat is het Engels voorwaardelijke wijs (of alleen de voorwaardelijke) genoemd wordt gevormd periphrastically met behulp van de modale werkwoord zou in combinatie met de kale infinitief van de volgende werkwoord. (Af en toe moet wordt gebruikt in plaats van zou doen met een first person onderwerp -.. Zien, zullen en zal ook de eerder genoemde modale werkwoorden had kunnen, mogen en moeten kunnen vervangen zou doen om de juiste modaliteit in aanvulling op conditionaliteit express)

  ...   ... Meer informatie

voorwaardelijke aanwezig
(Conditional present)

I
would see 
you
would see 
he/she/it
would see 
we
would see 
you
would see 
they
would see 

Voorwaardelijke onderhavige progressieve
(Conditional present progressive)

I
would be seeing 
you
would be seeing 
he/she/it
would be seeing 
we
would be seeing 
you
would be seeing 
they
would be seeing 

voorwaardelijke perfect
(Conditional perfect)

I
would have seen 
you
would have seen 
he/she/it
would have seen 
we
would have seen 
you
would have seen 
they
would have seen 

Voorwaardelijke perfectioneren progressieve
(Conditional perfect progressive)

I
would have been seeing 
you
would have been seeing 
he/she/it
would have been seeing 
we
would have been seeing 
you
would have been seeing 
they
would have been seeing 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
onregelmatige werkwoorden [see]

subjunctief is een grammaticale stemming, een kenmerk van de uitspraak dat de houding van de spreker in de richting van het aangeeft. Conjunctief vormen van werkwoorden worden meestal gebruikt om verschillende staten van uitdrukken onwerkelijkheid, zoals: wens, emotie, mogelijkheid, oordeel, mening, verplichting, of een actie die nog niet heeft plaatsgevonden; de precieze situaties waarin ze gebruikt worden variëren per taal. De conjunctief is een van de irrealis stemmingen, die verwijzen naar wat niet per se echt. Het wordt vaak in contrast met de indicatieve, een indicatief die hoofdzakelijk wordt gebruikt om dat er iets aan te geven is een constatering van een feit.

subjunctieven het vaakst voorkomen, maar niet uitsluitend, in bijzinnen, in het bijzonder die-clausules. Voorbeelden van de conjunctief in het Engels zijn te vinden in de zinnen: "Ik stel voor dat u voorzichtig zijn" en "Het is belangrijk dat ze blijven aan uw zijde."

De aanvoegende wijs in het Engels is een clausule type dat wordt gebruikt in sommige contexten waarin niet-reële mogelijkheden, bijvoorbeeld beschrijven "Het is cruciaal dat je hier te zijn" en "Het is van cruciaal belang dat hij vroeg aan te komen." In het Engels, de conjunctief is syntactische in plaats van inflectionele, aangezien er geen specifiek conjunctief werkwoordsvorm. Veeleer conjunctief clausules werven de naakte vorm van het werkwoord die ook wordt gebruikt in diverse andere constructies.

  ...   ... Meer informatie

Present conjunctief
(Present subjunctive)

I
see 
you
see 
he/she/it
see 
we
see 
you
see 
they
see 

Past conjunctief
(Past subjunctive)

I
saw 
you
saw 
he/she/it
saw 
we
saw 
you
saw 
they
saw 

Past perfect conjunctief
(Past perfect subjunctive)

I
had seen 
you
had seen 
he/she/it
had seen 
we
had seen 
you
had seen 
they
had seen 

Imperativ
(Imperativ)
onregelmatige werkwoorden [see]

gebiedende wijs is een grammaticale stemming die vormen een opdracht of verzoek.

Een voorbeeld van een werkwoord gebruikt in de gebiedende wijs is het Engels zinsnede "Go." Een dergelijke imperatieven impliceren een tweede persoon onderwerp (je), maar sommige andere talen hebben ook eerste en de derde persoon eisen, met de betekenis van "laten we (iets te doen)" of "laat ze (iets te doen)" (De formulieren kunnen alternatief cohortative en jussive) worden genoemd.

  ...   ... Meer informatie

Imperativ
(Imperativ)

I
see 
you
Let´s see 
he/she/it
see 
we
 
you
 
they
 

Deelwoord
(Participle)
onregelmatige werkwoorden [see]

In taal-, a participle (ptcp) is een vorm van nonfinite werkwoord omvat perfective of continuatieve aspect in talrijke tijden. Een participium kan eveneens als een bijvoeglijk naamwoord of een bijwoord. Bijvoorbeeld, in "gekookte aardappelen", gekookte de deelwoord van het werkwoord kook, adjectivally modificeren van de aardappel naamwoord; in "liep ons haveloze," haveloze is het voltooid deelwoord van het werkwoord vod, bijwoordelijk kwalificatie van het werkwoord liep.

  ...   ... Meer informatie

Onvoltooid deelwoord
(Present participle)

I
seeing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Voltooid deelwoord
(Past participle)

I
seen 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Werkwoorden
(Phrasal verbs)
onregelmatige werkwoorden [see]

see about

see in

see into

see off

see out

see over

see round

see through

see toOnregelmatige werkwoorden