Learniv
▷ Verleden tijd engels GET | Learniv.com
Learniv.com  >  nl  >  Engels onregelmatige werkwoorden  >  get


Verleden tijd engels get

A1 Vertaling: bereiken, doen, maken, behalen, verkrijgen, verwerven, treffen, inhalen, reiken tot, buit maken, begrijpen, vatten, worden, geraken, arriveren, aankomen, raken, zich voorzien van, laten komen, halen, pakken, verstaan, laten, laten doen, ontvangen, uitreik

Infinitief

get

[ɡet]

Verleden tijd

got

gat *

[ɡɒt]
[gʌt]

Voltooid deelwoord

got

gotten

[ɡɒt]
[ɡɒtn]


* Dit formulier is verouderd of worden gebruikt in speciale gevallen of sommige dialecten
Zie ook onregelmatige werkwoorden:

Infinitief

Verleden tijd

Voltooid deelwoord

forget

[fəˈɡet]

forgot
forgat

[fəˈɡɒt]
[fəˈɡʌt]

forgotten
forgot

[fəˈɡɒtn]
[fəˈɡɒt]

beget

[bɪˈɡet]

begot
begat

[bɪˈɡɒt]
[gʌt]

begot
begotten

[bɪˈɡɒt]
[bɪˈɡɒtn]

misgot
misgat

misgot
misgotten

overgot
overgat

overgot
overgotten

undergot
undergat

undergot
undergotten


Vervoeging onregelmatige werkwoorden [get]

Conjugatie is de creatie van afgeleide vormen van een werkwoord zijn hoofdonderdelen van inflectie (verandering van vorm volgens grammaticale regels). Zo kan het werkwoord "onderbreking" worden geconjugeerd vormen de woorden breken, pauzes, brak, gebroken en breken.

De term conjugatie wordt alleen toegepast op de verbuiging van werkwoorden, en niet andere delen van spraak (verbuiging van naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden heet declinatie). Ook wordt vaak beperkt tot aanduiding van de vorming van eindige vormen van een werkwoord - deze kunnen worden aangeduid als geconjugeerde vormen, in tegenstelling tot niet-eindige vormen, zoals de infinitief of gerund, die meestal niet voor de meeste te markeren grammaticale categorieën.

vervoeging is ook de traditionele naam voor een groep van werkwoorden die een soortgelijke vervoeging patroon in een bepaalde taal (een werkwoord klasse) te delen. Een werkwoord niet alle standaard conjugatie patronen van de taal niet volgt wordt gezegd dat een onregelmatige verb .

  ...   ... Meer informatie

Cadeau

I
get 
you
get 
he/she/it
gets 
we
get 
you
get 
they
get 

Onvoltooid tegenwoordige tijd

I
am getting 
you
are getting 
he/she/it
is getting 
we
are getting 
you
are getting 
they
are getting 

Verleden tijd

I
got 
you
got 
he/she/it
got 
we
got 
you
got 
they
got 

Onvoltooid verleden tijd

I
was getting 
you
were getting 
he/she/it
was getting 
we
were getting 
you
were getting 
they
were getting 

Voltooid tegenwoordige tijd

I
have got 
you
have got 
he/she/it
has got 
we
have got 
you
have got 
they
have got 

Tegenwoordige tijd continue

I
have been getting 
you
have been getting 
he/she/it
has been getting 
we
have been getting 
you
have been getting 
they
have been getting 

Voltooid verleden tijd

I
had got 
you
had got 
he/she/it
had got 
we
had got 
you
had got 
they
had got 

Past perfect continue

I
had been getting 
you
had been getting 
he/she/it
had been getting 
we
had been getting 
you
had been getting 
they
had been getting 

Toekomst

I
will get 
you
will get 
he/she/it
will get 
we
will get 
you
will get 
they
will get 

Future continue

I
will be getting 
you
will be getting 
he/she/it
will be getting 
we
will be getting 
you
will be getting 
they
will be getting 

Toekomst perfect

I
will have got 
you
will have got 
he/she/it
will have got 
we
will have got 
you
will have got 
they
will have got 

Future perfect continue

I
will have been getting 
you
will have been getting 
he/she/it
will have been getting 
we
will have been getting 
you
will have been getting 
they
will have been getting 

Voorwaardelijk
(Conditional)
onregelmatige werkwoorden [get]

causaliteit (ook aangeduid als veroorzaking of oorzakelijk) is beïnvloeding waarbij één gebeurtenis, proces, toestand of voorwerp (een oorzaken) draagt ​​bij aan de productie van andere gebeurtenis, proces, toestand of voorwerp (invloed) waarvan de oorzaak is gedeeltelijk verantwoordelijk voor de werking en het effect is mede afhankelijk van de oorzaak. In het algemeen is een werkwijze heeft vele oorzaken, die eveneens wordt gezegd dat oorzakelijke factoren, en liggen allemaal in het verleden. Een effect kan op zijn beurt een oorzaak van, of oorzakelijke factor voor vele andere effecten, die allemaal liggen in de toekomst.

voorwaardelijke wijs (afgekort cond) een grammaticale zin gebruikt in voorwaardelijke zin een propositie waarvan de geldigheidsduur is afhankelijk van een bepaalde voorwaarde, eventueel counterfactuele.

Engels heeft geen verbuigend (morfologische) voorwaardelijke wijs, behalve in zo veel als de modale werkwoorden kunnen, macht, wel en niet zou kunnen in sommige contexten worden als voorwaardelijke vormen van kan beschouwd, kan, zal en zal respectievelijk. Wat is het Engels voorwaardelijke wijs (of alleen de voorwaardelijke) genoemd wordt gevormd periphrastically met behulp van de modale werkwoord zou in combinatie met de kale infinitief van de volgende werkwoord. (Af en toe moet wordt gebruikt in plaats van zou doen met een first person onderwerp -.. Zien, zullen en zal ook de eerder genoemde modale werkwoorden had kunnen, mogen en moeten kunnen vervangen zou doen om de juiste modaliteit in aanvulling op conditionaliteit express)

  ...   ... Meer informatie

voorwaardelijke aanwezig
(Conditional present)

I
would get 
you
would get 
he/she/it
would get 
we
would get 
you
would get 
they
would get 

Voorwaardelijke onderhavige progressieve
(Conditional present progressive)

I
would be getting 
you
would be getting 
he/she/it
would be getting 
we
would be getting 
you
would be getting 
they
would be getting 

voorwaardelijke perfect
(Conditional perfect)

I
would have got 
you
would have got 
he/she/it
would have got 
we
would have got 
you
would have got 
they
would have got 

Voorwaardelijke perfectioneren progressieve
(Conditional perfect progressive)

I
would have been getting 
you
would have been getting 
he/she/it
would have been getting 
we
would have been getting 
you
would have been getting 
they
would have been getting 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
onregelmatige werkwoorden [get]

subjunctief is een grammaticale stemming, een kenmerk van de uitspraak dat de houding van de spreker in de richting van het aangeeft. Conjunctief vormen van werkwoorden worden meestal gebruikt om verschillende staten van uitdrukken onwerkelijkheid, zoals: wens, emotie, mogelijkheid, oordeel, mening, verplichting, of een actie die nog niet heeft plaatsgevonden; de precieze situaties waarin ze gebruikt worden variëren per taal. De conjunctief is een van de irrealis stemmingen, die verwijzen naar wat niet per se echt. Het wordt vaak in contrast met de indicatieve, een indicatief die hoofdzakelijk wordt gebruikt om dat er iets aan te geven is een constatering van een feit.

subjunctieven het vaakst voorkomen, maar niet uitsluitend, in bijzinnen, in het bijzonder die-clausules. Voorbeelden van de conjunctief in het Engels zijn te vinden in de zinnen: "Ik stel voor dat u voorzichtig zijn" en "Het is belangrijk dat ze blijven aan uw zijde."

De aanvoegende wijs in het Engels is een clausule type dat wordt gebruikt in sommige contexten waarin niet-reële mogelijkheden, bijvoorbeeld beschrijven "Het is cruciaal dat je hier te zijn" en "Het is van cruciaal belang dat hij vroeg aan te komen." In het Engels, de conjunctief is syntactische in plaats van inflectionele, aangezien er geen specifiek conjunctief werkwoordsvorm. Veeleer conjunctief clausules werven de naakte vorm van het werkwoord die ook wordt gebruikt in diverse andere constructies.

  ...   ... Meer informatie

Present conjunctief
(Present subjunctive)

I
get 
you
get 
he/she/it
get 
we
get 
you
get 
they
get 

Past conjunctief
(Past subjunctive)

I
got 
you
got 
he/she/it
got 
we
got 
you
got 
they
got 

Past perfect conjunctief
(Past perfect subjunctive)

I
had got 
you
had got 
he/she/it
had got 
we
had got 
you
had got 
they
had got 

Imperativ
(Imperativ)
onregelmatige werkwoorden [get]

gebiedende wijs is een grammaticale stemming die vormen een opdracht of verzoek.

Een voorbeeld van een werkwoord gebruikt in de gebiedende wijs is het Engels zinsnede "Go." Een dergelijke imperatieven impliceren een tweede persoon onderwerp (je), maar sommige andere talen hebben ook eerste en de derde persoon eisen, met de betekenis van "laten we (iets te doen)" of "laat ze (iets te doen)" (De formulieren kunnen alternatief cohortative en jussive) worden genoemd.

  ...   ... Meer informatie

Imperativ
(Imperativ)

I
get 
you
Let´s get 
he/she/it
get 
we
 
you
 
they
 

Deelwoord
(Participle)
onregelmatige werkwoorden [get]

In taal-, a participle (ptcp) is een vorm van nonfinite werkwoord omvat perfective of continuatieve aspect in talrijke tijden. Een participium kan eveneens als een bijvoeglijk naamwoord of een bijwoord. Bijvoorbeeld, in "gekookte aardappelen", gekookte de deelwoord van het werkwoord kook, adjectivally modificeren van de aardappel naamwoord; in "liep ons haveloze," haveloze is het voltooid deelwoord van het werkwoord vod, bijwoordelijk kwalificatie van het werkwoord liep.

  ...   ... Meer informatie

Onvoltooid deelwoord
(Present participle)

I
getting 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Voltooid deelwoord
(Past participle)

I
got 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Werkwoorden
(Phrasal verbs)
onregelmatige werkwoorden [get]

get about

get across

get ahead

get along

get around

get around to

get at

get away

get away with

get back

get back at

get back to

get behind

get by

get down

get down to

get in

get in on

get in with

get into

get off

get off on

get on

get on to

get on with

get onto

get out

get out of

get over

get over with

get past

get round to

get round

get through

get through with

get to

get together

get up

get up against

get up toOnregelmatige werkwoorden