Learniv
▷ Verleden tijd engels FEED | Learniv.com
Learniv.com  >  nl  >  Engels onregelmatige werkwoorden  >  feed


Verleden tijd engels feed

B1 Vertaling: aanvoeren, voeren, invoeren, voeden, voederen, weiden, laten grazen, doorschuiven, spijzigen, te eten geven, zich voeden met

Infinitief

feed

[fi:d]

Verleden tijd

fed

[fed]


Zie ook onregelmatige werkwoorden:

Infinitief

Verleden tijd

Voltooid deelwoord

breastfed

breastfed

bottle-fed

bottle-fed

force-feed

force-feed

hand-feed

hand-feed

misfeed

misfeed

overfeed

overfeed

self-feed

self-feed

spoon-feed

spoon-feed

underfeed

underfeed


Vervoeging onregelmatige werkwoorden [feed]

Conjugatie is de creatie van afgeleide vormen van een werkwoord zijn hoofdonderdelen van inflectie (verandering van vorm volgens grammaticale regels). Zo kan het werkwoord "onderbreking" worden geconjugeerd vormen de woorden breken, pauzes, brak, gebroken en breken.

De term conjugatie wordt alleen toegepast op de verbuiging van werkwoorden, en niet andere delen van spraak (verbuiging van naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden heet declinatie). Ook wordt vaak beperkt tot aanduiding van de vorming van eindige vormen van een werkwoord - deze kunnen worden aangeduid als geconjugeerde vormen, in tegenstelling tot niet-eindige vormen, zoals de infinitief of gerund, die meestal niet voor de meeste te markeren grammaticale categorieën.

vervoeging is ook de traditionele naam voor een groep van werkwoorden die een soortgelijke vervoeging patroon in een bepaalde taal (een werkwoord klasse) te delen. Een werkwoord niet alle standaard conjugatie patronen van de taal niet volgt wordt gezegd dat een onregelmatige verb .

  ...   ... Meer informatie

Cadeau

I
feed 
you
feed 
he/she/it
feeds 
we
feed 
you
feed 
they
feed 

Onvoltooid tegenwoordige tijd

I
am feeding 
you
are feeding 
he/she/it
is feeding 
we
are feeding 
you
are feeding 
they
are feeding 

Verleden tijd

I
fed 
you
fed 
he/she/it
fed 
we
fed 
you
fed 
they
fed 

Onvoltooid verleden tijd

I
was feeding 
you
were feeding 
he/she/it
was feeding 
we
were feeding 
you
were feeding 
they
were feeding 

Voltooid tegenwoordige tijd

I
have fed 
you
have fed 
he/she/it
has fed 
we
have fed 
you
have fed 
they
have fed 

Tegenwoordige tijd continue

I
have been feeding 
you
have been feeding 
he/she/it
has been feeding 
we
have been feeding 
you
have been feeding 
they
have been feeding 

Voltooid verleden tijd

I
had fed 
you
had fed 
he/she/it
had fed 
we
had fed 
you
had fed 
they
had fed 

Past perfect continue

I
had been feeding 
you
had been feeding 
he/she/it
had been feeding 
we
had been feeding 
you
had been feeding 
they
had been feeding 

Toekomst

I
will feed 
you
will feed 
he/she/it
will feed 
we
will feed 
you
will feed 
they
will feed 

Future continue

I
will be feeding 
you
will be feeding 
he/she/it
will be feeding 
we
will be feeding 
you
will be feeding 
they
will be feeding 

Toekomst perfect

I
will have fed 
you
will have fed 
he/she/it
will have fed 
we
will have fed 
you
will have fed 
they
will have fed 

Future perfect continue

I
will have been feeding 
you
will have been feeding 
he/she/it
will have been feeding 
we
will have been feeding 
you
will have been feeding 
they
will have been feeding 

Voorwaardelijk
(Conditional)
onregelmatige werkwoorden [feed]

causaliteit (ook aangeduid als veroorzaking of oorzakelijk) is beïnvloeding waarbij één gebeurtenis, proces, toestand of voorwerp (een oorzaken) draagt ​​bij aan de productie van andere gebeurtenis, proces, toestand of voorwerp (invloed) waarvan de oorzaak is gedeeltelijk verantwoordelijk voor de werking en het effect is mede afhankelijk van de oorzaak. In het algemeen is een werkwijze heeft vele oorzaken, die eveneens wordt gezegd dat oorzakelijke factoren, en liggen allemaal in het verleden. Een effect kan op zijn beurt een oorzaak van, of oorzakelijke factor voor vele andere effecten, die allemaal liggen in de toekomst.

voorwaardelijke wijs (afgekort cond) een grammaticale zin gebruikt in voorwaardelijke zin een propositie waarvan de geldigheidsduur is afhankelijk van een bepaalde voorwaarde, eventueel counterfactuele.

Engels heeft geen verbuigend (morfologische) voorwaardelijke wijs, behalve in zo veel als de modale werkwoorden kunnen, macht, wel en niet zou kunnen in sommige contexten worden als voorwaardelijke vormen van kan beschouwd, kan, zal en zal respectievelijk. Wat is het Engels voorwaardelijke wijs (of alleen de voorwaardelijke) genoemd wordt gevormd periphrastically met behulp van de modale werkwoord zou in combinatie met de kale infinitief van de volgende werkwoord. (Af en toe moet wordt gebruikt in plaats van zou doen met een first person onderwerp -.. Zien, zullen en zal ook de eerder genoemde modale werkwoorden had kunnen, mogen en moeten kunnen vervangen zou doen om de juiste modaliteit in aanvulling op conditionaliteit express)

  ...   ... Meer informatie

voorwaardelijke aanwezig
(Conditional present)

I
would feed 
you
would feed 
he/she/it
would feed 
we
would feed 
you
would feed 
they
would feed 

Voorwaardelijke onderhavige progressieve
(Conditional present progressive)

I
would be feeding 
you
would be feeding 
he/she/it
would be feeding 
we
would be feeding 
you
would be feeding 
they
would be feeding 

voorwaardelijke perfect
(Conditional perfect)

I
would have fed 
you
would have fed 
he/she/it
would have fed 
we
would have fed 
you
would have fed 
they
would have fed 

Voorwaardelijke perfectioneren progressieve
(Conditional perfect progressive)

I
would have been feeding 
you
would have been feeding 
he/she/it
would have been feeding 
we
would have been feeding 
you
would have been feeding 
they
would have been feeding 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
onregelmatige werkwoorden [feed]

subjunctief is een grammaticale stemming, een kenmerk van de uitspraak dat de houding van de spreker in de richting van het aangeeft. Conjunctief vormen van werkwoorden worden meestal gebruikt om verschillende staten van uitdrukken onwerkelijkheid, zoals: wens, emotie, mogelijkheid, oordeel, mening, verplichting, of een actie die nog niet heeft plaatsgevonden; de precieze situaties waarin ze gebruikt worden variëren per taal. De conjunctief is een van de irrealis stemmingen, die verwijzen naar wat niet per se echt. Het wordt vaak in contrast met de indicatieve, een indicatief die hoofdzakelijk wordt gebruikt om dat er iets aan te geven is een constatering van een feit.

subjunctieven het vaakst voorkomen, maar niet uitsluitend, in bijzinnen, in het bijzonder die-clausules. Voorbeelden van de conjunctief in het Engels zijn te vinden in de zinnen: "Ik stel voor dat u voorzichtig zijn" en "Het is belangrijk dat ze blijven aan uw zijde."

De aanvoegende wijs in het Engels is een clausule type dat wordt gebruikt in sommige contexten waarin niet-reële mogelijkheden, bijvoorbeeld beschrijven "Het is cruciaal dat je hier te zijn" en "Het is van cruciaal belang dat hij vroeg aan te komen." In het Engels, de conjunctief is syntactische in plaats van inflectionele, aangezien er geen specifiek conjunctief werkwoordsvorm. Veeleer conjunctief clausules werven de naakte vorm van het werkwoord die ook wordt gebruikt in diverse andere constructies.

  ...   ... Meer informatie

Present conjunctief
(Present subjunctive)

I
feed 
you
feed 
he/she/it
feed 
we
feed 
you
feed 
they
feed 

Past conjunctief
(Past subjunctive)

I
fed 
you
fed 
he/she/it
fed 
we
fed 
you
fed 
they
fed 

Past perfect conjunctief
(Past perfect subjunctive)

I
had fed 
you
had fed 
he/she/it
had fed 
we
had fed 
you
had fed 
they
had fed 

Imperativ
(Imperativ)
onregelmatige werkwoorden [feed]

gebiedende wijs is een grammaticale stemming die vormen een opdracht of verzoek.

Een voorbeeld van een werkwoord gebruikt in de gebiedende wijs is het Engels zinsnede "Go." Een dergelijke imperatieven impliceren een tweede persoon onderwerp (je), maar sommige andere talen hebben ook eerste en de derde persoon eisen, met de betekenis van "laten we (iets te doen)" of "laat ze (iets te doen)" (De formulieren kunnen alternatief cohortative en jussive) worden genoemd.

  ...   ... Meer informatie

Imperativ
(Imperativ)

I
feed 
you
Let´s feed 
he/she/it
feed 
we
 
you
 
they
 

Deelwoord
(Participle)
onregelmatige werkwoorden [feed]

In taal-, a participle (ptcp) is een vorm van nonfinite werkwoord omvat perfective of continuatieve aspect in talrijke tijden. Een participium kan eveneens als een bijvoeglijk naamwoord of een bijwoord. Bijvoorbeeld, in "gekookte aardappelen", gekookte de deelwoord van het werkwoord kook, adjectivally modificeren van de aardappel naamwoord; in "liep ons haveloze," haveloze is het voltooid deelwoord van het werkwoord vod, bijwoordelijk kwalificatie van het werkwoord liep.

  ...   ... Meer informatie

Onvoltooid deelwoord
(Present participle)

I
feeding 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Voltooid deelwoord
(Past participle)

I
fed 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Werkwoorden
(Phrasal verbs)
onregelmatige werkwoorden [feed]

feed upOnregelmatige werkwoorden