Learniv
▷ Verleden tijd engels QUIT | Learniv.com
Learniv.com  >  nl  >  Engels onregelmatige werkwoorden  >  quit


Verleden tijd engels quit

B1 Vertaling: opgeven, verlaten, laten varen, in de steek laten, aftreden, ophouden, uittreden, stoppen met, bedanken, overlaten, ophouden met

Infinitief

quit

[kwɪt]

Verleden tijd

quit

quitted

[kwɪt]
[kwɪtd]

Voltooid deelwoord

quit

quitted

[kwɪt]
[kwɪtd]

Vervoeging onregelmatige werkwoorden [quit]

Conjugatie is de creatie van afgeleide vormen van een werkwoord zijn hoofdonderdelen van inflectie (verandering van vorm volgens grammaticale regels). Zo kan het werkwoord "onderbreking" worden geconjugeerd vormen de woorden breken, pauzes, brak, gebroken en breken.

De term conjugatie wordt alleen toegepast op de verbuiging van werkwoorden, en niet andere delen van spraak (verbuiging van naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden heet declinatie). Ook wordt vaak beperkt tot aanduiding van de vorming van eindige vormen van een werkwoord - deze kunnen worden aangeduid als geconjugeerde vormen, in tegenstelling tot niet-eindige vormen, zoals de infinitief of gerund, die meestal niet voor de meeste te markeren grammaticale categorieën.

vervoeging is ook de traditionele naam voor een groep van werkwoorden die een soortgelijke vervoeging patroon in een bepaalde taal (een werkwoord klasse) te delen. Een werkwoord niet alle standaard conjugatie patronen van de taal niet volgt wordt gezegd dat een onregelmatige verb .

  ...   ... Meer informatie

Cadeau

I
quit 
you
quit 
he/she/it
quits 
we
quit 
you
quit 
they
quit 

Onvoltooid tegenwoordige tijd

I
am quitting 
you
are quitting 
he/she/it
is quitting 
we
are quitting 
you
are quitting 
they
are quitting 

Verleden tijd

I
quitted; quit 
you
quitted; quit 
he/she/it
quitted; quit 
we
quitted; quit 
you
quitted; quit 
they
quitted; quit 

Onvoltooid verleden tijd

I
was quitting 
you
were quitting 
he/she/it
was quitting 
we
were quitting 
you
were quitting 
they
were quitting 

Voltooid tegenwoordige tijd

I
have quitted; quit 
you
have quitted; quit 
he/she/it
has quitted; quit 
we
have quitted; quit 
you
have quitted; quit 
they
have quitted; quit 

Tegenwoordige tijd continue

I
have been quitting 
you
have been quitting 
he/she/it
has been quitting 
we
have been quitting 
you
have been quitting 
they
have been quitting 

Voltooid verleden tijd

I
had quitted; quit 
you
had quitted; quit 
he/she/it
had quitted; quit 
we
had quitted; quit 
you
had quitted; quit 
they
had quitted; quit 

Past perfect continue

I
had been quitting 
you
had been quitting 
he/she/it
had been quitting 
we
had been quitting 
you
had been quitting 
they
had been quitting 

Toekomst

I
will quit 
you
will quit 
he/she/it
will quit 
we
will quit 
you
will quit 
they
will quit 

Future continue

I
will be quitting 
you
will be quitting 
he/she/it
will be quitting 
we
will be quitting 
you
will be quitting 
they
will be quitting 

Toekomst perfect

I
will have quitted; quit 
you
will have quitted; quit 
he/she/it
will have quitted; quit 
we
will have quitted; quit 
you
will have quitted; quit 
they
will have quitted; quit 

Future perfect continue

I
will have been quitting 
you
will have been quitting 
he/she/it
will have been quitting 
we
will have been quitting 
you
will have been quitting 
they
will have been quitting 

Voorwaardelijk
(Conditional)
onregelmatige werkwoorden [quit]

causaliteit (ook aangeduid als veroorzaking of oorzakelijk) is beïnvloeding waarbij één gebeurtenis, proces, toestand of voorwerp (een oorzaken) draagt ​​bij aan de productie van andere gebeurtenis, proces, toestand of voorwerp (invloed) waarvan de oorzaak is gedeeltelijk verantwoordelijk voor de werking en het effect is mede afhankelijk van de oorzaak. In het algemeen is een werkwijze heeft vele oorzaken, die eveneens wordt gezegd dat oorzakelijke factoren, en liggen allemaal in het verleden. Een effect kan op zijn beurt een oorzaak van, of oorzakelijke factor voor vele andere effecten, die allemaal liggen in de toekomst.

voorwaardelijke wijs (afgekort cond) een grammaticale zin gebruikt in voorwaardelijke zin een propositie waarvan de geldigheidsduur is afhankelijk van een bepaalde voorwaarde, eventueel counterfactuele.

Engels heeft geen verbuigend (morfologische) voorwaardelijke wijs, behalve in zo veel als de modale werkwoorden kunnen, macht, wel en niet zou kunnen in sommige contexten worden als voorwaardelijke vormen van kan beschouwd, kan, zal en zal respectievelijk. Wat is het Engels voorwaardelijke wijs (of alleen de voorwaardelijke) genoemd wordt gevormd periphrastically met behulp van de modale werkwoord zou in combinatie met de kale infinitief van de volgende werkwoord. (Af en toe moet wordt gebruikt in plaats van zou doen met een first person onderwerp -.. Zien, zullen en zal ook de eerder genoemde modale werkwoorden had kunnen, mogen en moeten kunnen vervangen zou doen om de juiste modaliteit in aanvulling op conditionaliteit express)

  ...   ... Meer informatie

voorwaardelijke aanwezig
(Conditional present)

I
would quit 
you
would quit 
he/she/it
would quit 
we
would quit 
you
would quit 
they
would quit 

Voorwaardelijke onderhavige progressieve
(Conditional present progressive)

I
would be quitting 
you
would be quitting 
he/she/it
would be quitting 
we
would be quitting 
you
would be quitting 
they
would be quitting 

voorwaardelijke perfect
(Conditional perfect)

I
would have quitted; quit 
you
would have quitted; quit 
he/she/it
would have quitted; quit 
we
would have quitted; quit 
you
would have quitted; quit 
they
would have quitted; quit 

Voorwaardelijke perfectioneren progressieve
(Conditional perfect progressive)

I
would have been quitting 
you
would have been quitting 
he/she/it
would have been quitting 
we
would have been quitting 
you
would have been quitting 
they
would have been quitting 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
onregelmatige werkwoorden [quit]

subjunctief is een grammaticale stemming, een kenmerk van de uitspraak dat de houding van de spreker in de richting van het aangeeft. Conjunctief vormen van werkwoorden worden meestal gebruikt om verschillende staten van uitdrukken onwerkelijkheid, zoals: wens, emotie, mogelijkheid, oordeel, mening, verplichting, of een actie die nog niet heeft plaatsgevonden; de precieze situaties waarin ze gebruikt worden variëren per taal. De conjunctief is een van de irrealis stemmingen, die verwijzen naar wat niet per se echt. Het wordt vaak in contrast met de indicatieve, een indicatief die hoofdzakelijk wordt gebruikt om dat er iets aan te geven is een constatering van een feit.

subjunctieven het vaakst voorkomen, maar niet uitsluitend, in bijzinnen, in het bijzonder die-clausules. Voorbeelden van de conjunctief in het Engels zijn te vinden in de zinnen: "Ik stel voor dat u voorzichtig zijn" en "Het is belangrijk dat ze blijven aan uw zijde."

De aanvoegende wijs in het Engels is een clausule type dat wordt gebruikt in sommige contexten waarin niet-reële mogelijkheden, bijvoorbeeld beschrijven "Het is cruciaal dat je hier te zijn" en "Het is van cruciaal belang dat hij vroeg aan te komen." In het Engels, de conjunctief is syntactische in plaats van inflectionele, aangezien er geen specifiek conjunctief werkwoordsvorm. Veeleer conjunctief clausules werven de naakte vorm van het werkwoord die ook wordt gebruikt in diverse andere constructies.

  ...   ... Meer informatie

Present conjunctief
(Present subjunctive)

I
quit 
you
quit 
he/she/it
quit 
we
quit 
you
quit 
they
quit 

Past conjunctief
(Past subjunctive)

I
quitted; quit 
you
quitted; quit 
he/she/it
quitted; quit 
we
quitted; quit 
you
quitted; quit 
they
quitted; quit 

Past perfect conjunctief
(Past perfect subjunctive)

I
had quitted; quit 
you
had quitted; quit 
he/she/it
had quitted; quit 
we
had quitted; quit 
you
had quitted; quit 
they
had quitted; quit 

Imperativ
(Imperativ)
onregelmatige werkwoorden [quit]

gebiedende wijs is een grammaticale stemming die vormen een opdracht of verzoek.

Een voorbeeld van een werkwoord gebruikt in de gebiedende wijs is het Engels zinsnede "Go." Een dergelijke imperatieven impliceren een tweede persoon onderwerp (je), maar sommige andere talen hebben ook eerste en de derde persoon eisen, met de betekenis van "laten we (iets te doen)" of "laat ze (iets te doen)" (De formulieren kunnen alternatief cohortative en jussive) worden genoemd.

  ...   ... Meer informatie

Imperativ
(Imperativ)

I
quit 
you
Let´s quit 
he/she/it
quit 
we
 
you
 
they
 

Deelwoord
(Participle)
onregelmatige werkwoorden [quit]

In taal-, a participle (ptcp) is een vorm van nonfinite werkwoord omvat perfective of continuatieve aspect in talrijke tijden. Een participium kan eveneens als een bijvoeglijk naamwoord of een bijwoord. Bijvoorbeeld, in "gekookte aardappelen", gekookte de deelwoord van het werkwoord kook, adjectivally modificeren van de aardappel naamwoord; in "liep ons haveloze," haveloze is het voltooid deelwoord van het werkwoord vod, bijwoordelijk kwalificatie van het werkwoord liep.

  ...   ... Meer informatie

Onvoltooid deelwoord
(Present participle)

I
quitting 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Voltooid deelwoord
(Past participle)

I
quitted; quit 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Onregelmatige werkwoorden