Learniv
▷ Verleden tijd engels REPROVE | Learniv.com
Learniv.com  >  nl  >  Engels onregelmatige werkwoorden  >  reprove


Verleden tijd engels reprove

C2 Vertaling: afkeuren, laken, berispen, verwijten, terechtwijzen, beknorren, wraken, gispen, uitkafferen, een standje geven

Infinitief

reprove

[rɪˈpruːv]

Verleden tijd

reproved

[rɪˈpruːvd]

Voltooid deelwoord

reproved

reproven

[ripruːvd]
[riˈpruːvn]


Afgeleid van het werkwoord:

Infinitief

Verleden tijd

Voltooid deelwoord

prove

[pruːv]

proved

[pruːvd]

proved
proven

[pruːvd]
[ˈpruːvn]


Vervoeging onregelmatige werkwoorden [reprove]

Conjugatie is de creatie van afgeleide vormen van een werkwoord zijn hoofdonderdelen van inflectie (verandering van vorm volgens grammaticale regels). Zo kan het werkwoord "onderbreking" worden geconjugeerd vormen de woorden breken, pauzes, brak, gebroken en breken.

De term conjugatie wordt alleen toegepast op de verbuiging van werkwoorden, en niet andere delen van spraak (verbuiging van naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden heet declinatie). Ook wordt vaak beperkt tot aanduiding van de vorming van eindige vormen van een werkwoord - deze kunnen worden aangeduid als geconjugeerde vormen, in tegenstelling tot niet-eindige vormen, zoals de infinitief of gerund, die meestal niet voor de meeste te markeren grammaticale categorieën.

vervoeging is ook de traditionele naam voor een groep van werkwoorden die een soortgelijke vervoeging patroon in een bepaalde taal (een werkwoord klasse) te delen. Een werkwoord niet alle standaard conjugatie patronen van de taal niet volgt wordt gezegd dat een onregelmatige verb .

  ...   ... Meer informatie

Cadeau

I
reprove 
you
reprove 
he/she/it
reproves 
we
reprove 
you
reprove 
they
reprove 

Onvoltooid tegenwoordige tijd

I
am reproving 
you
are reproving 
he/she/it
is reproving 
we
are reproving 
you
are reproving 
they
are reproving 

Verleden tijd

I
reproved 
you
reproved 
he/she/it
reproved 
we
reproved 
you
reproved 
they
reproved 

Onvoltooid verleden tijd

I
was reproving 
you
were reproving 
he/she/it
was reproving 
we
were reproving 
you
were reproving 
they
were reproving 

Voltooid tegenwoordige tijd

I
have reproved 
you
have reproved 
he/she/it
has reproved 
we
have reproved 
you
have reproved 
they
have reproved 

Tegenwoordige tijd continue

I
have been reproving 
you
have been reproving 
he/she/it
has been reproving 
we
have been reproving 
you
have been reproving 
they
have been reproving 

Voltooid verleden tijd

I
had reproved 
you
had reproved 
he/she/it
had reproved 
we
had reproved 
you
had reproved 
they
had reproved 

Past perfect continue

I
had been reproving 
you
had been reproving 
he/she/it
had been reproving 
we
had been reproving 
you
had been reproving 
they
had been reproving 

Toekomst

I
will reprove 
you
will reprove 
he/she/it
will reprove 
we
will reprove 
you
will reprove 
they
will reprove 

Future continue

I
will be reproving 
you
will be reproving 
he/she/it
will be reproving 
we
will be reproving 
you
will be reproving 
they
will be reproving 

Toekomst perfect

I
will have reproved 
you
will have reproved 
he/she/it
will have reproved 
we
will have reproved 
you
will have reproved 
they
will have reproved 

Future perfect continue

I
will have been reproving 
you
will have been reproving 
he/she/it
will have been reproving 
we
will have been reproving 
you
will have been reproving 
they
will have been reproving 

Voorwaardelijk
(Conditional)
onregelmatige werkwoorden [reprove]

causaliteit (ook aangeduid als veroorzaking of oorzakelijk) is beïnvloeding waarbij één gebeurtenis, proces, toestand of voorwerp (een oorzaken) draagt ​​bij aan de productie van andere gebeurtenis, proces, toestand of voorwerp (invloed) waarvan de oorzaak is gedeeltelijk verantwoordelijk voor de werking en het effect is mede afhankelijk van de oorzaak. In het algemeen is een werkwijze heeft vele oorzaken, die eveneens wordt gezegd dat oorzakelijke factoren, en liggen allemaal in het verleden. Een effect kan op zijn beurt een oorzaak van, of oorzakelijke factor voor vele andere effecten, die allemaal liggen in de toekomst.

voorwaardelijke wijs (afgekort cond) een grammaticale zin gebruikt in voorwaardelijke zin een propositie waarvan de geldigheidsduur is afhankelijk van een bepaalde voorwaarde, eventueel counterfactuele.

Engels heeft geen verbuigend (morfologische) voorwaardelijke wijs, behalve in zo veel als de modale werkwoorden kunnen, macht, wel en niet zou kunnen in sommige contexten worden als voorwaardelijke vormen van kan beschouwd, kan, zal en zal respectievelijk. Wat is het Engels voorwaardelijke wijs (of alleen de voorwaardelijke) genoemd wordt gevormd periphrastically met behulp van de modale werkwoord zou in combinatie met de kale infinitief van de volgende werkwoord. (Af en toe moet wordt gebruikt in plaats van zou doen met een first person onderwerp -.. Zien, zullen en zal ook de eerder genoemde modale werkwoorden had kunnen, mogen en moeten kunnen vervangen zou doen om de juiste modaliteit in aanvulling op conditionaliteit express)

  ...   ... Meer informatie

voorwaardelijke aanwezig
(Conditional present)

I
would reprove 
you
would reprove 
he/she/it
would reprove 
we
would reprove 
you
would reprove 
they
would reprove 

Voorwaardelijke onderhavige progressieve
(Conditional present progressive)

I
would be reproving 
you
would be reproving 
he/she/it
would be reproving 
we
would be reproving 
you
would be reproving 
they
would be reproving 

voorwaardelijke perfect
(Conditional perfect)

I
would have reproved 
you
would have reproved 
he/she/it
would have reproved 
we
would have reproved 
you
would have reproved 
they
would have reproved 

Voorwaardelijke perfectioneren progressieve
(Conditional perfect progressive)

I
would have been reproving 
you
would have been reproving 
he/she/it
would have been reproving 
we
would have been reproving 
you
would have been reproving 
they
would have been reproving 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
onregelmatige werkwoorden [reprove]

subjunctief is een grammaticale stemming, een kenmerk van de uitspraak dat de houding van de spreker in de richting van het aangeeft. Conjunctief vormen van werkwoorden worden meestal gebruikt om verschillende staten van uitdrukken onwerkelijkheid, zoals: wens, emotie, mogelijkheid, oordeel, mening, verplichting, of een actie die nog niet heeft plaatsgevonden; de precieze situaties waarin ze gebruikt worden variëren per taal. De conjunctief is een van de irrealis stemmingen, die verwijzen naar wat niet per se echt. Het wordt vaak in contrast met de indicatieve, een indicatief die hoofdzakelijk wordt gebruikt om dat er iets aan te geven is een constatering van een feit.

subjunctieven het vaakst voorkomen, maar niet uitsluitend, in bijzinnen, in het bijzonder die-clausules. Voorbeelden van de conjunctief in het Engels zijn te vinden in de zinnen: "Ik stel voor dat u voorzichtig zijn" en "Het is belangrijk dat ze blijven aan uw zijde."

De aanvoegende wijs in het Engels is een clausule type dat wordt gebruikt in sommige contexten waarin niet-reële mogelijkheden, bijvoorbeeld beschrijven "Het is cruciaal dat je hier te zijn" en "Het is van cruciaal belang dat hij vroeg aan te komen." In het Engels, de conjunctief is syntactische in plaats van inflectionele, aangezien er geen specifiek conjunctief werkwoordsvorm. Veeleer conjunctief clausules werven de naakte vorm van het werkwoord die ook wordt gebruikt in diverse andere constructies.

  ...   ... Meer informatie

Present conjunctief
(Present subjunctive)

I
reprove 
you
reprove 
he/she/it
reprove 
we
reprove 
you
reprove 
they
reprove 

Past conjunctief
(Past subjunctive)

I
reproved 
you
reproved 
he/she/it
reproved 
we
reproved 
you
reproved 
they
reproved 

Past perfect conjunctief
(Past perfect subjunctive)

I
had reproved 
you
had reproved 
he/she/it
had reproved 
we
had reproved 
you
had reproved 
they
had reproved 

Imperativ
(Imperativ)
onregelmatige werkwoorden [reprove]

gebiedende wijs is een grammaticale stemming die vormen een opdracht of verzoek.

Een voorbeeld van een werkwoord gebruikt in de gebiedende wijs is het Engels zinsnede "Go." Een dergelijke imperatieven impliceren een tweede persoon onderwerp (je), maar sommige andere talen hebben ook eerste en de derde persoon eisen, met de betekenis van "laten we (iets te doen)" of "laat ze (iets te doen)" (De formulieren kunnen alternatief cohortative en jussive) worden genoemd.

  ...   ... Meer informatie

Imperativ
(Imperativ)

I
reprove 
you
Let´s reprove 
he/she/it
reprove 
we
 
you
 
they
 

Deelwoord
(Participle)
onregelmatige werkwoorden [reprove]

In taal-, a participle (ptcp) is een vorm van nonfinite werkwoord omvat perfective of continuatieve aspect in talrijke tijden. Een participium kan eveneens als een bijvoeglijk naamwoord of een bijwoord. Bijvoorbeeld, in "gekookte aardappelen", gekookte de deelwoord van het werkwoord kook, adjectivally modificeren van de aardappel naamwoord; in "liep ons haveloze," haveloze is het voltooid deelwoord van het werkwoord vod, bijwoordelijk kwalificatie van het werkwoord liep.

  ...   ... Meer informatie

Onvoltooid deelwoord
(Present participle)

I
reproving 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Voltooid deelwoord
(Past participle)

I
reproved 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Onregelmatige werkwoorden