Learniv
▷ Verleden tijd engels STRIVE | Learniv.com
Learniv.com  >  nl  >  Engels onregelmatige werkwoorden  >  strive


Verleden tijd engels strive

C2 Vertaling: streven

Infinitief

strive

[straɪv]

Verleden tijd

strove

strived

[strəʊv]
[straɪvd]

Voltooid deelwoord

striven

strived

[ˈstrɪvn]
[straɪvd]


Zie ook onregelmatige werkwoorden:

Infinitief

Verleden tijd

Voltooid deelwoord

outstrove

outstriven

overstrove

overstriven


Vervoeging onregelmatige werkwoorden [strive]

Conjugatie is de creatie van afgeleide vormen van een werkwoord zijn hoofdonderdelen van inflectie (verandering van vorm volgens grammaticale regels). Zo kan het werkwoord "onderbreking" worden geconjugeerd vormen de woorden breken, pauzes, brak, gebroken en breken.

De term conjugatie wordt alleen toegepast op de verbuiging van werkwoorden, en niet andere delen van spraak (verbuiging van naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden heet declinatie). Ook wordt vaak beperkt tot aanduiding van de vorming van eindige vormen van een werkwoord - deze kunnen worden aangeduid als geconjugeerde vormen, in tegenstelling tot niet-eindige vormen, zoals de infinitief of gerund, die meestal niet voor de meeste te markeren grammaticale categorieën.

vervoeging is ook de traditionele naam voor een groep van werkwoorden die een soortgelijke vervoeging patroon in een bepaalde taal (een werkwoord klasse) te delen. Een werkwoord niet alle standaard conjugatie patronen van de taal niet volgt wordt gezegd dat een onregelmatige verb .

  ...   ... Meer informatie

Cadeau

I
strive 
you
strive 
he/she/it
strives 
we
strive 
you
strive 
they
strive 

Onvoltooid tegenwoordige tijd

I
am striving 
you
are striving 
he/she/it
is striving 
we
are striving 
you
are striving 
they
are striving 

Verleden tijd

I
strove 
you
strove 
he/she/it
strove 
we
strove 
you
strove 
they
strove 

Onvoltooid verleden tijd

I
was striving 
you
were striving 
he/she/it
was striving 
we
were striving 
you
were striving 
they
were striving 

Voltooid tegenwoordige tijd

I
have striven 
you
have striven 
he/she/it
has striven 
we
have striven 
you
have striven 
they
have striven 

Tegenwoordige tijd continue

I
have been striving 
you
have been striving 
he/she/it
has been striving 
we
have been striving 
you
have been striving 
they
have been striving 

Voltooid verleden tijd

I
had striven 
you
had striven 
he/she/it
had striven 
we
had striven 
you
had striven 
they
had striven 

Past perfect continue

I
had been striving 
you
had been striving 
he/she/it
had been striving 
we
had been striving 
you
had been striving 
they
had been striving 

Toekomst

I
will strive 
you
will strive 
he/she/it
will strive 
we
will strive 
you
will strive 
they
will strive 

Future continue

I
will be striving 
you
will be striving 
he/she/it
will be striving 
we
will be striving 
you
will be striving 
they
will be striving 

Toekomst perfect

I
will have striven 
you
will have striven 
he/she/it
will have striven 
we
will have striven 
you
will have striven 
they
will have striven 

Future perfect continue

I
will have been striving 
you
will have been striving 
he/she/it
will have been striving 
we
will have been striving 
you
will have been striving 
they
will have been striving 

Voorwaardelijk
(Conditional)
onregelmatige werkwoorden [strive]

causaliteit (ook aangeduid als veroorzaking of oorzakelijk) is beïnvloeding waarbij één gebeurtenis, proces, toestand of voorwerp (een oorzaken) draagt ​​bij aan de productie van andere gebeurtenis, proces, toestand of voorwerp (invloed) waarvan de oorzaak is gedeeltelijk verantwoordelijk voor de werking en het effect is mede afhankelijk van de oorzaak. In het algemeen is een werkwijze heeft vele oorzaken, die eveneens wordt gezegd dat oorzakelijke factoren, en liggen allemaal in het verleden. Een effect kan op zijn beurt een oorzaak van, of oorzakelijke factor voor vele andere effecten, die allemaal liggen in de toekomst.

voorwaardelijke wijs (afgekort cond) een grammaticale zin gebruikt in voorwaardelijke zin een propositie waarvan de geldigheidsduur is afhankelijk van een bepaalde voorwaarde, eventueel counterfactuele.

Engels heeft geen verbuigend (morfologische) voorwaardelijke wijs, behalve in zo veel als de modale werkwoorden kunnen, macht, wel en niet zou kunnen in sommige contexten worden als voorwaardelijke vormen van kan beschouwd, kan, zal en zal respectievelijk. Wat is het Engels voorwaardelijke wijs (of alleen de voorwaardelijke) genoemd wordt gevormd periphrastically met behulp van de modale werkwoord zou in combinatie met de kale infinitief van de volgende werkwoord. (Af en toe moet wordt gebruikt in plaats van zou doen met een first person onderwerp -.. Zien, zullen en zal ook de eerder genoemde modale werkwoorden had kunnen, mogen en moeten kunnen vervangen zou doen om de juiste modaliteit in aanvulling op conditionaliteit express)

  ...   ... Meer informatie

voorwaardelijke aanwezig
(Conditional present)

I
would strive 
you
would strive 
he/she/it
would strive 
we
would strive 
you
would strive 
they
would strive 

Voorwaardelijke onderhavige progressieve
(Conditional present progressive)

I
would be striving 
you
would be striving 
he/she/it
would be striving 
we
would be striving 
you
would be striving 
they
would be striving 

voorwaardelijke perfect
(Conditional perfect)

I
would have striven 
you
would have striven 
he/she/it
would have striven 
we
would have striven 
you
would have striven 
they
would have striven 

Voorwaardelijke perfectioneren progressieve
(Conditional perfect progressive)

I
would have been striving 
you
would have been striving 
he/she/it
would have been striving 
we
would have been striving 
you
would have been striving 
they
would have been striving 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
onregelmatige werkwoorden [strive]

subjunctief is een grammaticale stemming, een kenmerk van de uitspraak dat de houding van de spreker in de richting van het aangeeft. Conjunctief vormen van werkwoorden worden meestal gebruikt om verschillende staten van uitdrukken onwerkelijkheid, zoals: wens, emotie, mogelijkheid, oordeel, mening, verplichting, of een actie die nog niet heeft plaatsgevonden; de precieze situaties waarin ze gebruikt worden variëren per taal. De conjunctief is een van de irrealis stemmingen, die verwijzen naar wat niet per se echt. Het wordt vaak in contrast met de indicatieve, een indicatief die hoofdzakelijk wordt gebruikt om dat er iets aan te geven is een constatering van een feit.

subjunctieven het vaakst voorkomen, maar niet uitsluitend, in bijzinnen, in het bijzonder die-clausules. Voorbeelden van de conjunctief in het Engels zijn te vinden in de zinnen: "Ik stel voor dat u voorzichtig zijn" en "Het is belangrijk dat ze blijven aan uw zijde."

De aanvoegende wijs in het Engels is een clausule type dat wordt gebruikt in sommige contexten waarin niet-reële mogelijkheden, bijvoorbeeld beschrijven "Het is cruciaal dat je hier te zijn" en "Het is van cruciaal belang dat hij vroeg aan te komen." In het Engels, de conjunctief is syntactische in plaats van inflectionele, aangezien er geen specifiek conjunctief werkwoordsvorm. Veeleer conjunctief clausules werven de naakte vorm van het werkwoord die ook wordt gebruikt in diverse andere constructies.

  ...   ... Meer informatie

Present conjunctief
(Present subjunctive)

I
strive 
you
strive 
he/she/it
strive 
we
strive 
you
strive 
they
strive 

Past conjunctief
(Past subjunctive)

I
strove 
you
strove 
he/she/it
strove 
we
strove 
you
strove 
they
strove 

Past perfect conjunctief
(Past perfect subjunctive)

I
had striven 
you
had striven 
he/she/it
had striven 
we
had striven 
you
had striven 
they
had striven 

Imperativ
(Imperativ)
onregelmatige werkwoorden [strive]

gebiedende wijs is een grammaticale stemming die vormen een opdracht of verzoek.

Een voorbeeld van een werkwoord gebruikt in de gebiedende wijs is het Engels zinsnede "Go." Een dergelijke imperatieven impliceren een tweede persoon onderwerp (je), maar sommige andere talen hebben ook eerste en de derde persoon eisen, met de betekenis van "laten we (iets te doen)" of "laat ze (iets te doen)" (De formulieren kunnen alternatief cohortative en jussive) worden genoemd.

  ...   ... Meer informatie

Imperativ
(Imperativ)

I
strive 
you
Let´s strive 
he/she/it
strive 
we
 
you
 
they
 

Deelwoord
(Participle)
onregelmatige werkwoorden [strive]

In taal-, a participle (ptcp) is een vorm van nonfinite werkwoord omvat perfective of continuatieve aspect in talrijke tijden. Een participium kan eveneens als een bijvoeglijk naamwoord of een bijwoord. Bijvoorbeeld, in "gekookte aardappelen", gekookte de deelwoord van het werkwoord kook, adjectivally modificeren van de aardappel naamwoord; in "liep ons haveloze," haveloze is het voltooid deelwoord van het werkwoord vod, bijwoordelijk kwalificatie van het werkwoord liep.

  ...   ... Meer informatie

Onvoltooid deelwoord
(Present participle)

I
striving 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Voltooid deelwoord
(Past participle)

I
striven 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Onregelmatige werkwoorden