Learniv
▷ Verleden tijd engels WRING | Learniv.com
Learniv.com  >  nl  >  Engels onregelmatige werkwoorden  >  wring


Verleden tijd engels wring

B2 Vertaling: afpersen, afdwingen, knevelen, wringen, uitwringen, toeknijpen

Infinitief

wring

[rɪŋ]

Verleden tijd

wrang

wrung

wringed *

[rʌŋ]
[rʌŋ]
[rɪŋəd]

Voltooid deelwoord

wrung

wringed *

[rʌŋ]
[rɪŋəd]


* Dit formulier is verouderd of worden gebruikt in speciale gevallen of sommige dialectenVervoeging onregelmatige werkwoorden [wring]

Conjugatie is de creatie van afgeleide vormen van een werkwoord zijn hoofdonderdelen van inflectie (verandering van vorm volgens grammaticale regels). Zo kan het werkwoord "onderbreking" worden geconjugeerd vormen de woorden breken, pauzes, brak, gebroken en breken.

De term conjugatie wordt alleen toegepast op de verbuiging van werkwoorden, en niet andere delen van spraak (verbuiging van naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden heet declinatie). Ook wordt vaak beperkt tot aanduiding van de vorming van eindige vormen van een werkwoord - deze kunnen worden aangeduid als geconjugeerde vormen, in tegenstelling tot niet-eindige vormen, zoals de infinitief of gerund, die meestal niet voor de meeste te markeren grammaticale categorieën.

vervoeging is ook de traditionele naam voor een groep van werkwoorden die een soortgelijke vervoeging patroon in een bepaalde taal (een werkwoord klasse) te delen. Een werkwoord niet alle standaard conjugatie patronen van de taal niet volgt wordt gezegd dat een onregelmatige verb .

  ...   ... Meer informatie

Cadeau

I
wring 
you
wring 
he/she/it
wrings 
we
wring 
you
wring 
they
wring 

Onvoltooid tegenwoordige tijd

I
am wringing 
you
are wringing 
he/she/it
is wringing 
we
are wringing 
you
are wringing 
they
are wringing 

Verleden tijd

I
wrung 
you
wrung 
he/she/it
wrung 
we
wrung 
you
wrung 
they
wrung 

Onvoltooid verleden tijd

I
was wringing 
you
were wringing 
he/she/it
was wringing 
we
were wringing 
you
were wringing 
they
were wringing 

Voltooid tegenwoordige tijd

I
have wrung 
you
have wrung 
he/she/it
has wrung 
we
have wrung 
you
have wrung 
they
have wrung 

Tegenwoordige tijd continue

I
have been wringing 
you
have been wringing 
he/she/it
has been wringing 
we
have been wringing 
you
have been wringing 
they
have been wringing 

Voltooid verleden tijd

I
had wrung 
you
had wrung 
he/she/it
had wrung 
we
had wrung 
you
had wrung 
they
had wrung 

Past perfect continue

I
had been wringing 
you
had been wringing 
he/she/it
had been wringing 
we
had been wringing 
you
had been wringing 
they
had been wringing 

Toekomst

I
will wring 
you
will wring 
he/she/it
will wring 
we
will wring 
you
will wring 
they
will wring 

Future continue

I
will be wringing 
you
will be wringing 
he/she/it
will be wringing 
we
will be wringing 
you
will be wringing 
they
will be wringing 

Toekomst perfect

I
will have wrung 
you
will have wrung 
he/she/it
will have wrung 
we
will have wrung 
you
will have wrung 
they
will have wrung 

Future perfect continue

I
will have been wringing 
you
will have been wringing 
he/she/it
will have been wringing 
we
will have been wringing 
you
will have been wringing 
they
will have been wringing 

Voorwaardelijk
(Conditional)
onregelmatige werkwoorden [wring]

causaliteit (ook aangeduid als veroorzaking of oorzakelijk) is beïnvloeding waarbij één gebeurtenis, proces, toestand of voorwerp (een oorzaken) draagt ​​bij aan de productie van andere gebeurtenis, proces, toestand of voorwerp (invloed) waarvan de oorzaak is gedeeltelijk verantwoordelijk voor de werking en het effect is mede afhankelijk van de oorzaak. In het algemeen is een werkwijze heeft vele oorzaken, die eveneens wordt gezegd dat oorzakelijke factoren, en liggen allemaal in het verleden. Een effect kan op zijn beurt een oorzaak van, of oorzakelijke factor voor vele andere effecten, die allemaal liggen in de toekomst.

voorwaardelijke wijs (afgekort cond) een grammaticale zin gebruikt in voorwaardelijke zin een propositie waarvan de geldigheidsduur is afhankelijk van een bepaalde voorwaarde, eventueel counterfactuele.

Engels heeft geen verbuigend (morfologische) voorwaardelijke wijs, behalve in zo veel als de modale werkwoorden kunnen, macht, wel en niet zou kunnen in sommige contexten worden als voorwaardelijke vormen van kan beschouwd, kan, zal en zal respectievelijk. Wat is het Engels voorwaardelijke wijs (of alleen de voorwaardelijke) genoemd wordt gevormd periphrastically met behulp van de modale werkwoord zou in combinatie met de kale infinitief van de volgende werkwoord. (Af en toe moet wordt gebruikt in plaats van zou doen met een first person onderwerp -.. Zien, zullen en zal ook de eerder genoemde modale werkwoorden had kunnen, mogen en moeten kunnen vervangen zou doen om de juiste modaliteit in aanvulling op conditionaliteit express)

  ...   ... Meer informatie

voorwaardelijke aanwezig
(Conditional present)

I
would wring 
you
would wring 
he/she/it
would wring 
we
would wring 
you
would wring 
they
would wring 

Voorwaardelijke onderhavige progressieve
(Conditional present progressive)

I
would be wringing 
you
would be wringing 
he/she/it
would be wringing 
we
would be wringing 
you
would be wringing 
they
would be wringing 

voorwaardelijke perfect
(Conditional perfect)

I
would have wrung 
you
would have wrung 
he/she/it
would have wrung 
we
would have wrung 
you
would have wrung 
they
would have wrung 

Voorwaardelijke perfectioneren progressieve
(Conditional perfect progressive)

I
would have been wringing 
you
would have been wringing 
he/she/it
would have been wringing 
we
would have been wringing 
you
would have been wringing 
they
would have been wringing 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
onregelmatige werkwoorden [wring]

subjunctief is een grammaticale stemming, een kenmerk van de uitspraak dat de houding van de spreker in de richting van het aangeeft. Conjunctief vormen van werkwoorden worden meestal gebruikt om verschillende staten van uitdrukken onwerkelijkheid, zoals: wens, emotie, mogelijkheid, oordeel, mening, verplichting, of een actie die nog niet heeft plaatsgevonden; de precieze situaties waarin ze gebruikt worden variëren per taal. De conjunctief is een van de irrealis stemmingen, die verwijzen naar wat niet per se echt. Het wordt vaak in contrast met de indicatieve, een indicatief die hoofdzakelijk wordt gebruikt om dat er iets aan te geven is een constatering van een feit.

subjunctieven het vaakst voorkomen, maar niet uitsluitend, in bijzinnen, in het bijzonder die-clausules. Voorbeelden van de conjunctief in het Engels zijn te vinden in de zinnen: "Ik stel voor dat u voorzichtig zijn" en "Het is belangrijk dat ze blijven aan uw zijde."

De aanvoegende wijs in het Engels is een clausule type dat wordt gebruikt in sommige contexten waarin niet-reële mogelijkheden, bijvoorbeeld beschrijven "Het is cruciaal dat je hier te zijn" en "Het is van cruciaal belang dat hij vroeg aan te komen." In het Engels, de conjunctief is syntactische in plaats van inflectionele, aangezien er geen specifiek conjunctief werkwoordsvorm. Veeleer conjunctief clausules werven de naakte vorm van het werkwoord die ook wordt gebruikt in diverse andere constructies.

  ...   ... Meer informatie

Present conjunctief
(Present subjunctive)

I
wring 
you
wring 
he/she/it
wring 
we
wring 
you
wring 
they
wring 

Past conjunctief
(Past subjunctive)

I
wrung 
you
wrung 
he/she/it
wrung 
we
wrung 
you
wrung 
they
wrung 

Past perfect conjunctief
(Past perfect subjunctive)

I
had wrung 
you
had wrung 
he/she/it
had wrung 
we
had wrung 
you
had wrung 
they
had wrung 

Imperativ
(Imperativ)
onregelmatige werkwoorden [wring]

gebiedende wijs is een grammaticale stemming die vormen een opdracht of verzoek.

Een voorbeeld van een werkwoord gebruikt in de gebiedende wijs is het Engels zinsnede "Go." Een dergelijke imperatieven impliceren een tweede persoon onderwerp (je), maar sommige andere talen hebben ook eerste en de derde persoon eisen, met de betekenis van "laten we (iets te doen)" of "laat ze (iets te doen)" (De formulieren kunnen alternatief cohortative en jussive) worden genoemd.

  ...   ... Meer informatie

Imperativ
(Imperativ)

I
wring 
you
Let´s wring 
he/she/it
wring 
we
 
you
 
they
 

Deelwoord
(Participle)
onregelmatige werkwoorden [wring]

In taal-, a participle (ptcp) is een vorm van nonfinite werkwoord omvat perfective of continuatieve aspect in talrijke tijden. Een participium kan eveneens als een bijvoeglijk naamwoord of een bijwoord. Bijvoorbeeld, in "gekookte aardappelen", gekookte de deelwoord van het werkwoord kook, adjectivally modificeren van de aardappel naamwoord; in "liep ons haveloze," haveloze is het voltooid deelwoord van het werkwoord vod, bijwoordelijk kwalificatie van het werkwoord liep.

  ...   ... Meer informatie

Onvoltooid deelwoord
(Present participle)

I
wringing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Voltooid deelwoord
(Past participle)

I
wrung 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Werkwoorden
(Phrasal verbs)
onregelmatige werkwoorden [wring]

wring outOnregelmatige werkwoorden